• Kariérové pozície na šk. rok 2020/2021

    • P.č.

     Titul, priezvisko, meno

     Kategória PZ

     Podkategória PZ

     Kariérový stupeň

     1.

     Mgr. Beláková Margaréta

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     3.

     PaedDr. Brunčáková Valéria

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     4.

     Mgr. Černá Eva

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     5.

     Ing. Čiderová Jana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     6.

     Mgr. Filipková Dana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     7.

     Mgr. Fáziková Ivana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     8.

     Mgr. Hudcovičová Mária

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     9.

     Mgr. Janiš Roman

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     10.

     Mgr. Jirkalová Milada

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s druhou atestáciou

     11.

     Mgr. Juristová Mária

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     12.

     Mgr. Kajtárová Gabriela

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     13.

     Mgr. Kociánová Louise

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     14.

     Mgr. Konczová Jana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     15.

     Mgr. Košťálová Dáša

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     16.

     Mgr. Krajčová Ľubomíra

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     17.

     PhDr. Kráľová Zuzana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s druhou atestáciou

     18.

     Mgr. Krupová Andrea

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     20.

     Mgr. Kúdelová Adriana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     21.

     Mgr. Kureková Iveta

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     22.

     Mgr. Michal Libant

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     23.

     Mgr. Lukáčová Zuzana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     24.

     Mgr. Miklovičová Eva

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     25.

     RNDr. Minarovská Karin

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s druhou atestáciou

     26.

     RNDr. Jana Mondoková

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     27.

     Mgr. Nevydalová Ľubica

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s druhou atestáciou

     28.

     Mgr. Šulimanová Slávka

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     29.

     Mgr. Toblová Zuzana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     30.

     Mgr. Toholová Beáta

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     31.

     Mgr. Vančová Ľubica

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     32.

     Mgr. Vavrová Miroslava

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s druhou atestáciou

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Nebojme sa robotiky
  • Projekt Nebojme sa robotiky
  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019