• Kariérové pozície na šk. rok 2019/2020

    • P.č. Titul, priezvisko, meno Kategória PZ Podkategória PZ Kariérový stupeň
     1. Mgr. Beláková Margaréta učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     2. Mgr. Beňačková Lucia učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
     3. PaedDr. Brunčáková Valéria učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     4. Mgr. Černá Eva učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
     5. Ing. Čiderová Jana učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
     6. Mgr. Filipková Dana učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
     7. Mgr. Fáziková Ivana učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
     8. Mgr. Janiš Roman učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     9. Mgr. Jirkalová Milada učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s druhou atestáciou
     10. Mgr. Juristová Mária učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     11. Mgr. Kajtárová Gabriela učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     12. Mgr. Kociánová Louise učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
     13. Mgr. Konczová Jana učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     14. Mgr. Košťálová Dáša učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
     15. Mgr. Krajčová Ľubomíra učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     16. PhDr. Kráľová Zuzana učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     17. Mgr. Krupová Andrea učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
     18. Mgr. Kúdelová Adriana učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     19. Mgr. Kureková Iveta učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     20. Mgr. Lukáčová Zuzana učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     21. Mgr. Lukačovič František učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     22. Mgr. Miklovičová Eva učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     23. RNDr. Minarovská Karin učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s druhou atestáciou
     24. Mgr. Nevydalová Ľubica učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s druhou atestáciou
     25. Mgr. Šulimanová Slávka učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s prvou atestáciou
     26. Mgr. Toblová Zuzana učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
     27. Mgr. Toholová Beáta učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
     28. Mgr. Vančová Ľubica učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ
     29. Mgr. vavrová Miroslava učiteľ učiteľ strednej školy učiteľ s druhou atestáciou
     30. Mgr. Vontorčík Ľuboš učiteľ učiteľ strednej školy samostatný učiteľ

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura