• Kariérové pozície na šk. rok 2020/2021

    •  

     P.č.

     Titul, priezvisko, meno

     Kategória PZ

     Podkategória PZ

     Kariérový stupeň

     1.

     Mgr. Andreánska Mária

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     2.

     PaedDr. Brunčáková Valéria

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     3.

     Mgr. Černá Eva

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     4.

     Ing. Čiderová Jana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     5.

     Mgr. Filipková Dana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     6.

     Mgr. Fáziková Ivana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     7.

     Mgr. Hudcovičová Mária

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     8.

     Mgr. Janiš Roman

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     9.

     Mgr. Jirkalová Milada

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s druhou atestáciou

     10.

     Mgr. Juristová Mária

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     11.

     Mgr. Kajtárová Gabriela

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     12.

     Mgr. Kociánová Louise

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     13.

     Mgr. Konczová Jana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     14.

     Mgr. Košťálová Dáša

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     15.

     Mgr. Krajčová Ľubomíra

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     16.

     PhDr. Kráľová Zuzana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s druhou atestáciou

     17.

     Mgr. Krupová Andrea

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     18.

     Mgr. Kúdelová Adriana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     19.

     Mgr. Kureková Iveta

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     20.

     Mgr. Libant Michal

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     21.

     Mgr. Lukáčová Zuzana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     22.

     Mgr. Miklovičová Eva

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     23.

     RNDr. Minarovská Karin

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s druhou atestáciou

     24.

     RNDr. Mondoková Jana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     25.

     Mgr. Nevydalová Ľubica

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s druhou atestáciou

     26.

     Mgr. Šulimanová Slávka

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s prvou atestáciou

     27.

     Mgr. Toblová Zuzana

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     28.

     Mgr. Toholová Beáta

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     29.

     Mgr. Vančová Ľubica

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     samostatný učiteľ

     30.

     Mgr. Vavrová Miroslava

     učiteľ

     učiteľ strednej školy

     učiteľ s druhou atestáciou

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje