• Expert geniality show

    • Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém.

     Kategóriám  EXPERT 6 (príma) sú určené dve témy:

     • Ako funguje svet (geografia, biológia, prírodoveda, matematika, informatika a dopravná výchova),
     • Päť jazykov kultúry (slovenčina, angličtina, dejepis, výtvarná a hudobná výchova)

     Každý súťažiaci z kategórií EXPERT 7 (sekunda), EXPERT 8 (tercia) , EXPERT 9 (kvarta), EXPERT G12 (1. a 2. ročník 4RG, kvinta a sexta 8RG), EXPERT G34 (3. a 4. ročník 4RG, septima a oktáva 8RG) si ľubovoľne zvolí dve spomedzi týchto ponúknutých tém:

     • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),
     • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
     • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
     • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
     • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
     • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

     Súťažiaci nemusí svoj výber tém vopred oznámiť. Môže sa rozhodnúť až vo chvíli, keď dostane test a uvidí súťažné otázky.

      Koordinátor súťaže EXPERT: Mgr. Miroslava Vavrová

      

     2019/2020

      V tomto šk. roku sa súťaž konala 28.11.2019 a našu školu v nej reprezentovalo 55 študentov z rôznych tried. 13.3.2020 odovzdala riaditeľka školy RNDr. Karin Minarovská všetkým súťažiacim diplomy a najúspešnejším aj vecné ceny. V Galérii slávy, ktorú nájdete na https://sutazexpert.sk/ , budú jeden rok zobrazení Michal Minarovský z o septimy za 1. miesto v téme Od Dunaja k Tatrám a Dominik Špalek zo sexty za 1. miesto v téme Mozgolamy. Tu je zoznam našich najlepších:

      

     EXPERT6

     Dominika Čuláková – expert 5 jazykov kultúry

     Marek Brunčák – expert Ako funguje svet

     Filip Adámik - expert 5 jazykov kultúry

      

     EXPERT8

     Katarína Minarovská – expert Od Dunaja k Tatrám (3. na Slovensku), expert Mozgolamy (3. na Slovensku), TOP EXPERT (4. na Slovensku)

     Adam Ágh – expert Mozgolamy (8. na Slovensku), expert Svetobežník (9. na Slovensku), TOP EXPERT (9. na Slovensku)

     Timotej Krajčovič – expert Svetobežník, expert Do you speak English?, TOP EXPERT

      

     EXPERT9

     Filip Moskal - expert Svetobežník, expert Do you speak English? (9. na Slovensku) , TOP EXPERT (17. na Slovensku)

     Ernest Fázik - expert Svetobežník, expert Od Dunaja k Tatrám, TOP EXPERT

     Jakub Fiala - expert Do you speak English?

     Katarína Tomanová - expert Do you speak English?, expert Od Dunaja k Tatrám

     Johana Miklošíková – expert Od Dunaja k Tatrám

     Ema Čuláková - expert Od Dunaja k Tatrám

      

     EXPERTG12

     Maximilián Kováč – expert Tajomstvá prírody

     Jakub Suchánek – expert Góly, body, sekundy

     Doris Dvoranová - expert Od Dunaja k Tatrám

     Ondrej Hanzlík - expert Svetobežník

     Samuel Kucharík – expert Góly, body, sekundy

     Jakub Gese - expert Do you speak English, expert Góly, body, sekundy, TOP EXPERT

     Dominik Špalek – expert Do you speak English, expert Mozgolamy (1. na Slovensku), TOP EXPERT

     Mia Remenárová - expert Od Dunaja k Tatrám, expert Do you speak English, TOP EXPERT

     Jakub Hulala – expert Mozgolamy   

      

     EXPERTG34

     Mária Veľká - expert Od Dunaja k Tatrám

     Barbora Poláková - expert Od Dunaja k Tatrám

     Michal Minarovský - expert Od Dunaja k Tatrám (1. miesto), expert Tajomstvá prírody, TOP EXPERT (12. na Slovensku)

      

      

      

      

      

      

     2018/2019

     V šk. roku 2018/19 súťažili za našu školu títo študenti (41):

     Trieda

     Meno

     DIPLOM

     CENA

     PRÍMA

     Sofia Kolevová

     Účastnícky

     ceruzka

     PRÍMA

     Eva Karasová

     Päť jazykov kultúry

     ceruzka

     SEKUNDA

     Katarína Minarovská

     Mozgolamy + Góly, body, sekundy + TOP EXPERT

     ceruzka

     SEKUNDA

     Matej Moravčík

     Účastnícky

     ceruzka

     SEKUNDA

     Linda Donovalová

     Účastnícky

     ceruzka

     SEKUNDA

     Adam Ágh

     Góly, body, sekundy + Mozgolamy + TOP EXPERT

     fľaša + ceruzka

     SEKUNDA

     Ema Goncalves

     Mozgolamy

     ceruzka

     SEKUNDA

     Sofia Loefflerová

     Účastnícky

     ceruzka

     SEKUNDA

     Richard Manduch

     Účastnícky

     ceruzka

     SEKUNDA

     Timotej Krajčovič

     Do you speak English?

     ceruzka

     TERCIA

     Ema Čuláková

     Účastnícky

     ceruzka

     TERCIA

     Johana Mikločíková

     Mozgolamy

     ceruzka

     TERCIA

     Nikola Černá

     Mozgolamy

     ceruzka

     TERCIA

     Linda Bareková

     Mozgolamy

     ceruzka

     KVARTA

     Juraj Brunčák

     Účastnícky

     ceruzka

     KVARTA

     Stanislav Lukáč

     Mozgolamy

     ceruzka

     KVARTA

     Jakub Gese

     Do you speak English?

     ceruzka

     KVARTA

     Ondrej Hanzlík

     Svetobežník + Góly, body, sekundy + TOP EXPERT

     ceruzka

     KVARTA

     Martin Potanko

     Mozgolamy

     ceruzka

     KVARTA

     Doris Dvoranová

     Účastnícky

     ceruzka

     KVARTA

     Samuel Kucharík

     Góly, body, sekundy

     fľaša + držiak telefónu so slúchadlami + ceruzka

     KVARTA

     Viktória Šišková

     Účastnícky

     ceruzka

     1.A

     Ema Švihoríková

     Účastnícky

     ceruzka

     1.A

     Filip Lányi

     Tajomstvá prírody

     ceruzka

     1.A

     Maximilián Kováč

     Účastnícky

     ceruzka

     1.A

     Lujza Šimončičová

     Účastnícky

     ceruzka

     1.A

     Tomáš Varga

     Účastnícky

     ceruzka

     1.A

     Martin Klištinec

     Mozgolamy

     ceruzka

     1.A

     Nicole Horváthová

     Účastnícky

     ceruzka

     2.A

     Michal Černý

     Účastnícky

     ceruzka

     2.A

     Mária Veľká

     Účastnícky

     ceruzka

     2.A

     Dávid Šintál

     Tajomstvá prírody

     ceruzka

     2.A

     Barbora Poláková

     Účastnícky

     ceruzka

     2.A

     Nikolas Arnold

     Účastnícky

     ceruzka

     2.B

     Dominika Dudášová

     Účastnícky

     ceruzka

     KVINTA

     Mia Remenárová

     Do you speak English?

     držiak telefónu so slúchadlami + ceruzka

     KVINTA

     Jakub Hulala

     Mozgolamy

     ceruzka

     KVINTA

     Dominik Špalek

     Mozgolamy

     fľaša + ceruzka

     SEXTA

     Michal Minarovský

     Dejiny, udalosti, umenie + Góly, body, sekundy

     ceruzka

     OKTÁVA

     Matej Karas

     Tajomstvá prírody + Svetobežník + TOP EXPERT

     hra Timeline + ceruzka

     OKTÁVA

     Lukáš Šurab

     Mozgolamy

     ceruzka

      

     Najlepšie umiestnenia (v prvej stovke na Slovensku):

     Katarína Minarovská – 25. miesto v Góly, body, sekundy

     Adam Ágh – 56. miesto v Góly, body, sekundy a 4. miesto v Mozgolamy

     Timotej Krajčovič – 36. miesto v Do you speak English?

     Nikola Černá – 47. miesto v Mozgolamy

     Stanislav Lukáč – 82. miesto v Mozgolamy

     Jakub Gese – 12. miesto v Do you speak English?

     Ondrej Hanzlík – 33. miestov Svetobežník a 31. miesto v Góly, body, sekundy

     Samuel Kucharík – 3. miesto v Góly, body, sekundy

     Filip Lányi – 29. miesto v Tajomstvá prírody

     David Šintál – 89. miesto v Tajomstvá prírody a 88. miesto  v Dejiny, udalosti, umenie

     Mia Remenárová – 10. miesto v Do you speak English?

     Jakub Hulala – 92. miesto v Mozgolamy

     Dominik Špalek – 6. miesto v Mozgolamy a 98. miesto v Dejiny, udalosti, umenie

     Michal Minarovský – 43. miesto v Dejiny, udalosti, umenie

     Matej Karas – 1. miesto v Tajomstvá prírody a 32. miesto v Svetobežník

     Lukáš Šurab – 61 miesto v Mozgolamy

      

     2017/2018

     Dňa 30. decembra 2017 sme sa zapojili do 11. ročníka  celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show

          

               

     O titul bojovali:

     príma:  Linda Donovalová,  Ema Goncalves, Jakub Kollár, Adam Ágh,  Katarína Minarovská, Sofia Lofflerová

     sekunda: Ema Čuláková, Johana  Miklošíková

     tercia: Samuel Kuchárik, Stanislav Lukáč, Jakub Gese, Viktória Šišková, Doris Dvoranová, Ondrej Hanzlík,  Martin Potanko, Jakub Miklovič

     kvarta: Jakub Hulala, Dominik  Špalek, Mia Remenárová, Jakub Antala

     kvinta: Michal Minarovský

     1.A: Michal Tóth ,  Patrik Kopečný
     1.B: Dominika  Dudášová, Dominika Vopátová
     septima: Nicol Polakovičová, Lukáš  Šurab, Matej  Karas
     oktáva: Tomáš Gavron, Filip Kučera
     4.A: Patrik Černý

     O sladké zakončenie súťaže (vynikajúce medovníky s logom Experta) sa postaralo trio LSL z kvarty (Lenka, Sára, Laura) - všetci súťažiaci ich odmenili poriadnym potleskom. V januári sa dozvieme, ako sa nám darilo.

       

     Každý súťažiaci dostal diplom, ceruzku Talentída. Cenu Star Wars získala Katarína Minarovská z Prímy. Cenu Ice&Fire získala Mia Remenárová z Kvarty. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

     Meno

     Trieda

     Téma

     Umiestnenie (celoslovenské)

     Katarína Minarovská

     príma

     Mozgolamy

     8.

     Ema Goncalves

     príma

     Dejiny, udalosti, umenie

     52.

     Adam Ágh

     príma

     Svetobežník

     35.

     Jakub Miklovič

     tercia

     Svetobežník

     17.

     Martin Potanko

     tercia

     Svetobežník

     80.

     Ondrej Hanzlík

     tercia

     Svetobežník

     61.

     Jakub Gese

     tercia

     Do you speak English?

     18.

     Stanislav Lukáč

     tercia

     Mozgolamy

     93.

     Mia Remenárová

     kvarta

     Do you speak English?

     5.

     Dominik Špalek

     kvarta

     Mozgolamy

     15.

     Michal Minarovský

     Kvinta

     Góly, body, sekundy

     83.

     Patrik Černý

     4.A

     Do you speak English?

     50.

     Filip Kučera

     oktáva

     Góly, body, sekundy

     15.

     Filip Kučera

     oktáva

     Svetobežník

     76.

     Filip Kučera

     oktáva

     TOP EXPERT

     54.

     Tomáš Gavron

     oktáva

     Góly, body, sekundy

     40.

     Lukáš Šurab

     septima

     Mozgolamy

     79.

     Matej Karas

     septima

     Svetobežník

     55.

     Matej Karas

     septima

     Mozgolamy

     76.

     Matej Karas

     septima

     TOP EXPERT

     91.

      

     2016/2017

     TOP Experti:

     Kategória EXPERT8: Dominik Špalek - umiestnenie v Galérii slávy http://sutazexpert.sk/galerie/galeria-slavy-2016_17/

     Kategória EXPERT9: Michal Minarovský

     Kategória EXPERT G12: Matej Karas

     Kategória EXPERT G34: Marcel Masaryk, Adam Šubík, Martin Sabo, Filip Kučer, Linda Urhričová

     Najlepšie umiestnenia:

     Martin Potanko (sekunda)

     Mozgolamy

     68. miesto

     Dominik Špalek (tercia)

     Mozgolamy

     1.miesto

     Mia Remenárová (tercia)

     Do you speak English?

     41. miesto

     Michal Minarovský (kvarta)

     Dejiny, udalosti, umenie

     26. miesto

     Matej Karas (sexta)

     Svetobežník

     28. miesto

     Matej Karas (sexta)

     Mozgolamy

     76. miesto

     Slavomír Lutovský (I.A)

     Dejiny, udalosti, umenie

     45.miesto

     Viera Sásiková (II.B)

     Mozgolamy

     45. miesto

     Lea Mendelová

     Dejiny, udalosti, umenie

     25.miesto

     Marcel Masaryk (septima)

     Góly, body, sekundy

     9.miesto

     Marcel Masaryk (septima)

     Do you speak English?

     7. miesto

     Adam Šubík (III.B)

     Góly, body, sekundy

     2. miesto

     Martin Sabo (III.B)

     Góly, body, sekundy

     7.miesto

     Filip Kučera (septima)

     Góly, body, sekundy

     5.miesto

     Filip Kučera (septima)

     Svetobežník

     9.miesto

     Linda Uhričová (III.A)

     Dejiny, udalosti, umenie

     14.miesto

     Martina Žovincová (III.A)

     Dejiny, udalosti, umenie

     8.miesto

     Marcel Masaryk (septima)

     celkové poradie

     5.miesto

     Filip Kučera (septima)

     celkové poradie

     3.miesto

      

     2015/2016

     TOP Experti:

     Mia Remenárová (sekunda),  Jakub Hulala (sekunda), Dominik Špalek (sekunda), Filip Kučera (sexta), Patrik Meliš (sexta), Jakub Škoda (oktáva), Tomáš Ševček (oktáva)

     Najlepšie umiestnenia:

     Meno

     Trieda

     Téma

     Umiestnenie (cleoslovenské)

     Martin Potanko

     Príma

     Spoločnosť kedysi a dnes

     14.

     Stanislav Lukáč

     Príma

     Mozgolamy

     20.

     Jakub Gese

     Príma

     Do you speak English

     19.

     Mia Remenárová

     Sekunda

     Do you speak English

     6.

     Jakub Hulala

     Sekunda

     Mozgolamy

     2.

     Dominik Špalek

     Sekunda

     Mozgolamy

     2.

     Michal Minarovský

     Tercia

     Spoločnosť kedysi a dnes

     12.

     Filip Kučera

     Sexta

     Góly, body, sekundy

     8.

     Patrik Meliš

     Sexta

     Góly, body, sekundy

     5.

     Jakub Škoda

     Oktáva

     Do you speak English

     4.

     Jakub Škoda

     Oktáva

     Spoločnosť kedysi a dnes

     9.

     Tomáš Ševček

     Oktáva

     Do you speak English

     1.

     Tomáš Ševček

     Oktáva

     Spoločnosť kedysi a dnes

     15.

      

     2014/2015

     TOP Experti:

     Michal Minarovský (sekunda), Matej Karas (kvarta), Nicol Polakovičová (kvarta), Peter Pavlík (4.A), Monika Vidličková (oktáva), Tomáš Ševček (septima)

     Najlepšie umiestnenia:

     Tomáš Ševček (septima)

     Do you speak English

     1. miesto

     Tomáš Ševček (septima)

     Spoločnosť kedysi a dnes

     2. miesto

     Tomáš Ševček (septima)

     Celkové poradie

     2. miesto

     Monika Vidličková (oktáva)

     Do you speak English

     10. miesto

     Monika Vidličková (oktáva)

     Celkové poradie

     73. miesto

     Peter Pavlík (4.A)

     Do you speak English

     17. miesto

     Peter Pavlík (4.A)

     Celkové poradie

     43. miesto

     Filip Radovský (2.A)

     Góly, body, sekundy

     2. miesto

     Martin Kučerka (2.A)

     Góly, body, sekundy

     11. miesto

     Nicol Polakovičová (kvarta)

     Do you speak English

     27. miesto

     Nicol Polakovičová (kvarta)

     Celkové poradie

     94. miesto

     Matej Karas (kvarta)

     Tajomstvá prírody

     2. miesto

     Matej Karas (kvarta)

     Celkové poradie

     29. miesto

     Michal Minarovský (sekunda)

     Spoločnosť kedysi a dnes

     2. miesto

     Michal Minarovský (sekunda)

     Celkové poradie

     82. miesto

     Viktória Novosadová (sekunda)

     Mozgolamy

     5. miesto

     Dominik Špalek (príma)

     Mozgolamy

     1. miesto

     Jakub Hulala (príma)

     Mozgolamy

     5. miesto

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje