• Nebojme sa robotiky

    • Nadácia Pontis každoročne vyhlasuje grantové programy s rôznym zameraním, vyhľadáva a podporuje v raste a šírení inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré robia z učenia radosť. Gymnázium Ivana Kupca uspelo v marci 2020 so svojim projektom Nebojme sa robotiky, ktorý podala Mgr. Miroslava Vavrová a v tomto školskom roku sa začala  jeho realizácia. V rámci tohto projektu sme zakúpili robotické stavebnice mBot Explorer, mBot Ranger a mnoho doplňujúcich modulov, ktoré rozširujú možnosti a schopnosti týchto robotov. Do predmetu informatika  sme zaviedli programovanie hardvéru na platforme Arduino  a robotických STEM stavebníc mBot v jazykoch mBlock, Python a Wiring.

     Cieľ projektu je však oveľa väčší: chceme vyškoliť z najzanietenejších študentov lektorov a zapojiť ich do organizovania Robotických dní pre žiakov iných škôl, motivovať študentov k účasti na rôznych robotických súťažiach, ktoré sú dostupné len školám s príslušným technickým vybavením, inšpirovať študentov k univerzitnému štúdiu robotiky, elektrotechniky a programovania.

      

      Robotické dni

     V rámci projektu Nebojme sa robotiky si dovoľujeme pozvať žiakov zo škôl nášho mesta a okolia, ktorí nemajú možnosti a vybavenie na vyučovanie robotiky. Cieľom Robotických dní je prelomiť bariéry strachu z programovania a robotiky, nadchnúť deti pre vedu a techniku, rozvíjať spoluprácu medzi školami, podporiť rovesnícke vzdelávanie. Robotický deň sa skladá z 90-minútových blokov, počas ktorého pozvaná skupina zrealizuje svoje robotické projekty. Žiaci budú pracovať v dvojčlenných tímoch, každý tím vedie jeden lektor - študent našej školy. Už počas letných prázdnin sme začali tvoriť podpornú webovú stránku nebojmesarobotiky.pageride.sk, na ktorej je uverejnených veľa zaujímavých programov – všetky tieto programy študenti odskúšali a vytvorili k nim videá a fotodokumentáciu. Videá môžete sledovať na youtube kanáli Nebojme sa robotiky a samostatné projekty študentov na instagramovom účte programovanie_robotika.

      

     https://www.youtube.com/channel/UCYz62d01lwDzGAGccOv7vHg

     https://www.instagram.com/programovanie_robotika/?hl=sk

      

     Vyučovanie robotiky

     Do predmetu školského vzdelávacieho programu Informačno-komunikačné technológie sme zaradili vyučovanie robotiky – v šk. roku 2020-21 sú to triedy Tercia, Kvinta, I.A, II.A. Ostatní žiaci majú možnosť pracovať s robotickými stavebnicami na krúžku robotiky. Fotografie z vyučovacích hodín a z činnosti krúžku budeme uverejňovať vo fotogalérii.

     Fotoalbum

     Fotografie z vyučovania robotiky nájdete tu: https://gymhc.edupage.org/album/#photos:album:232

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje