Zoznam tried

Názov
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dáša Košťálová
Učebňa IV.A - učebňa nemeckého jazyka
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Krajčová
Učebňa IV.B - učebňa biológie
kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kureková
Učebňa kvarta
kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Černá
Učebňa KVI - učebňa slovenského jazyka a literatúry
sexta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kajtárová
Učebňa tercia
septima Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Nevydalová
Učebňa septima - učebňa anglického jazyka 1
oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Jirkalová
Učebňa oktáva
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Filipková
Učebňa I.A - učebňa geografie
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Fáziková
Učebňa I.B - učebňa anglického jazyka 2
prima Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Krupová
Učebňa prima - učebňa matematiky
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Kúdelová
Učebňa II.A
sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Karin Minarovská
Učebňa sekunda
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Toholová
Učebňa III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Lukáčová
Učebňa III.B
tercia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Konczová
Učebňa tercia

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018