Zoznam tried

Názov
kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kureková
Učebňa kvinta
sexta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Černá
Učebňa SXT - učebňa slovenského jazyka a literatúry
septima Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kajtárová
Učebňa septima
oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Nevydalová
Učebňa OKT - učebňa geografie
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dáša Košťálová
Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Toblová
Učebňa I.B - učebňa anglického jazyka 1
prima Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Jirkalová
Učebňa prima - modernizácia vzdelávania
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Filipková
Učebňa II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Fáziková
Učebňa II.B - učebňa anglického jazyka 2
sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Krupová
Učebňa sekunda - učebňa matematiky
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Kúdelová
Učebňa III.A
tercia Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Karin Minarovská
Učebňa tercia - učebňa biológie
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Toholová
Učebňa IV.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Lukáčová
Učebňa IV.B
kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Margaréta Beláková
Učebňa kvarta

© aScAgenda 2019.0.1177 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2019