• Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci
     • Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci

     • Učitelia prírodovedných predmetov pokračujú v tomto školskom roku vo vzdelávaní svojich žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT zapojením sa do národného projektu "IT Academia - vzdelávanie pre 21. storočie".

      Uplatňovaním inovatívnych metód zameraných na IT vo vzdelávacom systéme reagujeme na aktuálne a perspektívne požiadavky spoločnosti. Vytvárame podmienky pre ďalšie kvalitné vzdelávanie, prepájanie teórie s praxou a ďalší kariérny rozvoj v modernej spoločnosti. 

    • 10. ročník Národného charitatívneho koncertu Integrácie 2018
     • 10. ročník Národného charitatívneho koncertu Integrácie 2018

     • Dňa 10.10.2018 o 10:00 hod. na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave sme sa zúčastnili 10. ročníka Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia 2018.

      Na pódiu sa predstavili hudobné hviezdy ako IMT Smile a Kandráčovci, Ego, Majk Spirit, Dara Rolins a za športovcov Slovenska prišli pozdraviť účastníkov koncertu všetci slovenskí reprezentanti vo futbale, za hokej Ľubomír Višňovský a Marián Hossa, chodec Matej Tóth a paraolympionik Jozef Metelka. Celým programom sprevádzala Katka Brychtová a Marcel. Okrem profesionálov program obohatili vystúpenia amatérsky speváckych a tanečných  súborov zo všetkých kútov Slovenska.

      Bol to koncert lásky, porozumenia, solidarity a pomoci.

      Svojou účasťou sme podporili dobrú vec a súčasne sme si odniesli pekný hudobný zážitok.

    • Deň TTSK
     • Deň TTSK

     • 4. október 2018  - Deň TTSK – si na  Gymnáziu I. Kupca pripomenuli športovými  aktivitami. Žiaci osemročnej formy štúdia tried kvarta, tercia, sekunda a prima s celkovým počtom 75 študentov súťažili v kolektívnych druhoch športu. I. časť športového dňa zahŕňala basketbal a florbal,  II.  futbal pre chlapcov a vybíjanú pre dievčatá.  Telocvičňa sa zmenila  na tri ihriská - dve basketbalové a jedno florbalové. Medzi súťažiacimi panovalo odhodlanie vyhrať, chuť hrať a vzájomná podpora. Za zorganizovanie tohto Dňa patrí vďaka predovšetkým pánovi profesorovi Janišovi. Ocenenie a pochvala patrí však aj všetkým súťažiacim.

      Výsledky:

      Basketbal dievčatá:

      1. miesto Kvarta
      2. miesto Tercia
      3. miesto Sekunda
      4. miesto Prima

      Florbal dievčatá:

      1. miesto Tercia
      2. miesto Kvarta
      3. miesto Prima
      4. miesto Sekunda

      Basketbal chlapci:

      1. miesto Kvarta
      2. miesto Tercia
      3. miesto Sekunda
      4. miesto Prima

      Florbal chlapci:

      1. miesto Kvarta
      2. miesto Tercia
      3. miesto Prima
      4. miesto Sekunda

      Futbal chlapci:

      1. zápas: Prima – Sekunda 0:0
      2. zápas Tercia – Kvarta 0:3

      Vybíjaná dievčatá:

      1. miesto Prima + Sekunda
      2. miesto Tercia + Kvarta

      Text a foto: Veronika Oravcová 3.A

   • Kontakty

    • Gymnázium Ivana Kupca
    • gymhc@zupa-tt.sk
    • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
    • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    • 000160164
    • 2021279282
    • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
  • Fotogaléria

   • Švajčiarsko - apríl 2019
   • EXPERT geniality show
   • Informatika
   • Študentské voľby - 4. februára 2020
   • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
   • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
   • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
   • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
   • GEW 2019 - 18. 11. 2019
   • GEW 2019 - 14.11.2019
   • GEW 2019 - 13.11.2019
   • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura