• Kruh cirkulárnej ekonomiky
     • Kruh cirkulárnej ekonomiky

     • Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci sa minulý školský rok zapojilo do projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky. V rámci projektu sme absolvovali niekoľko zaujímavých a pútavých prednášok o separovaní a recyklácii odpadu, zúčastnili sa exkurzie firmy ENVI-GEOS. Zároveň sme získali 40 ks odpadkových košov na triedený odpad a aj jeden kompostér.

      Za účasť v projekte, zavedenie kompostovania a separovania odpadu sme dňa 7.6.2019 prevzali z rúk manažériek projektu certifikát Kruhu cirkulárnej ekonomiky.

      Autor: RNDr. K. Minarovská (koordinátor ENV)

     • Chemická olympiáda - krajské kolo, kategória C

     • Dňa 17. mája 2019 sa konalo v Trnave krajské kolo chemickej olympiády kategória C. Blahoželáme úspešným riešiteľom:

      Pavlovi Náhlikovi z 1. A za 1. miesto a Tomášovi Vargovi z 1. A za 6. miesto

   • Kontakty

    • Gymnázium Ivana Kupca
    • gymhc@zupa-tt.sk
    • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
    • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    • 000160164
    • 2021279282
    • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
  • Fotogaléria

   • Švajčiarsko - apríl 2019
   • EXPERT geniality show
   • Informatika
   • Študentské voľby - 4. februára 2020
   • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
   • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
   • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
   • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
   • GEW 2019 - 18. 11. 2019
   • GEW 2019 - 14.11.2019
   • GEW 2019 - 13.11.2019
   • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura