• Projektové stretnutie - Vilnius

     • V dňoch 15. 9. – 19. 9. 2019 sa vo Vilniuse konalo projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+, ktorého sa zúčastnila vyučujúca ruského jazyka Mgr. Eva Miklovičová. Na stretnutí učitelia gymnázií komentovali a pripomienkovali lekcie, ktoré pripravili pedagógovia vysokých škôl zo Slovenska, Litvy a Slovinska k projektu „Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny“. Po prepracovaní lekcií učiteľmi vysokých škôl, budú učitelia gymnázií testovať a implementovať tieto lekcie na svojich školách. Počas pobytu bola pre účastníkov stretnutia pripravená prehliadka historického centra a návšteva starobylého mestečka Trakai s vodným hradom.

                    Účasť na projektovom stretnutí bol úžasnou príležitosťou na zdokonaľovanie jazykových a komunikačných zručností, rozvoj interdisciplinárnych vzťahov vo vyučovacom procese a v neposlednom rade osvojenie nových metód a prístupov vo vyučovaní cudzieho jazyka.

       

      Mgr. E. Miklovičová  - účastníčka projektu

     • Poukázanie rodičovského príspevku

     • Oznam na poukázanie rodičovského príspevku v šk. roku 2019/2020

      Príjemca:                      Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec

      Číslo účtu:                    SK06 0900 0000 0000 4554 1492

      Suma:                            30,- €

      Var. symbol:                20192020

      Konšt.symbol:             0558

      Správa pre príjemcu: Meno žiaka+ trieda

    • Obedy - výška stravného
     • Obedy - výška stravného

     • Na základe Príkazného listu č.4/2019 riaditeľky SOŠT Hlohovec sa s platnosťou od 01.09.2019 mení výška stravného nasledovne:

      triedy P, S, T, KVA - 1,26 €/obed

      ostatné triedy - 1,36 €/obed

   • Kontakty

    • Gymnázium Ivana Kupca
    • gymhc@zupa-tt.sk
    • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
    • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    • 000160164
    • 2021279282
    • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
  • Fotogaléria

   • Švajčiarsko - apríl 2019
   • EXPERT geniality show
   • Informatika
   • Študentské voľby - 4. februára 2020
   • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
   • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
   • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
   • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
   • GEW 2019 - 18. 11. 2019
   • GEW 2019 - 14.11.2019
   • GEW 2019 - 13.11.2019
   • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura