• Projektové stretnutie - Vilnius

      V dňoch 15. 9. – 19. 9. 2019 sa vo Vilniuse konalo projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+, ktorého sa zúčastnila vyučujúca ruského jazyka Mgr. Eva Miklovičová. Na stretnutí učitelia gymnázií komentovali a pripomienkovali lekcie, ktoré pripravili pedagógovia vysokých škôl zo Slovenska, Litvy a Slovinska k projektu „Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny“. Po prepracovaní lekcií učiteľmi vysokých škôl, budú učitelia gymnázií testovať a implementovať tieto lekcie na svojich školách. Počas pobytu bola pre účastníkov stretnutia pripravená prehliadka historického centra a návšteva starobylého mestečka Trakai s vodným hradom.

                    Účasť na projektovom stretnutí bol úžasnou príležitosťou na zdokonaľovanie jazykových a komunikačných zručností, rozvoj interdisciplinárnych vzťahov vo vyučovacom procese a v neposlednom rade osvojenie nových metód a prístupov vo vyučovaní cudzieho jazyka.

       

      Mgr. E. Miklovičová  - účastníčka projektu

     • Poukázanie rodičovského príspevku

      Oznam na poukázanie rodičovského príspevku v šk. roku 2019/2020

      Príjemca:                      Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec

      Číslo účtu:                    SK06 0900 0000 0000 4554 1492

      Suma:                            30,- €

      Var. symbol:                20192020

      Konšt.symbol:             0558

      Správa pre príjemcu: Meno žiaka+ trieda

   • Nadpis

   •   Simulované Študentské voľby do NR SR  2020

    4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

    Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

    Čas:        8:00 hod. – 12:00 hod.

    Volebná miestnosť:  odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

    Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

    Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

    Garant: Mgr. Mária  Juristová ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Nebojme sa robotiky
  • Projekt Nebojme sa robotiky
  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019