• Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

      PaedDr. Brunčáková a Mgr. Jirkalová usporiadali dňa 11.12.2019 školské kolo Pytagoriády. Celkovo riešilo 51 žiakov.

      Z triedy príma sú úspešnými riešiteľmi: Šimon Rosypal1. miesto, Tomáš Hercek, Martin Sekera, Daren Vlnka a Filip Adámik.

      Z triedy sekunda sú úspešnými riešiteľmi: Samuel Sučanský1. miesto, Sofia Kolevová, Michal Preťo.

      Z triedy tercia sú úspešnými riešiteľmi: Adam Ágh  – 1. miesto, Ladislav Fajtl, Anton Karaba, Jakub Kollár, Katarína Minarovská, Matej Moravčík.

      Srdečne gratulujeme!

    • Zahlasujte prosím za náš projekt
     • Zahlasujte prosím za náš projekt

      Na našej škole sa zapájame do rôznych projektov (GEW, Zelená škola, Deň vody, Deň Zeme, Deň otvorených dverí, Výchova k rodičovstvu). Na škole pôsobí hudobná skupina Inzulín, ktorá svojou hudobnou produkciou podporuje tieto kultúrne aktivity – vianočná besiedka, mikulášske posedenie, Študenti v akcii. Tieto akcie potrebujú audiovizuálnu podporu – kvalitné ozvučenie a obrazovú projekciu, taktiež aj výstup vo forme foto- a videodokumentácie. Z tohto dôvodu je potrebné zakúpenie audiovizuálnej techniky: AV receiver, reprosústava, bezdrôtové mikroporty, digitálna videokamera. Hlasovať môžete prostredníctvom linku.

      Ďakujeme za každý Váš hlas.

      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/hlohovec/7108

      Gesto_pre_mesto.pdf

       

    • Memoriál Pavla Demitru
     • Memoriál Pavla Demitru

      Dňa 4.12.2019 sa uskutočnil 9. ročník Memoriálu Pavla Demitru, turnaj vo florbale chlapcov zo stredných škôl. Naša škola sa umiestnila na prvom mieste. Akcia sa mohla uskutočniť aj vďaka podpore Nadácie Pontis a spoločnosti Bekaert.

      Chlapcom srdečne blahoželáme!!!

    • ARANŽOVANIE ADVENTNÝCH VENCOV A VIANOČNÝCH SVIETNIKOV
     • ARANŽOVANIE ADVENTNÝCH VENCOV A VIANOČNÝCH SVIETNIKOV

      Dňa 2. 12. 2019 sa v CVČ Dúha uskutočnila tradičná súťaž v aranžovaní.

      Téma bola: Inšpirácia vianočnou rozprávkou.

      Naše družstvo tvorili žiačky triedy kvarta: Ema Čuláková, Johanka Miklošíková a Nikol Zomborská, ktoré získali diplom za najkrajšiu prácu.

      Dievčatá sa inšpirovali piatimi rozprávkami. Najviac zaujali rozprávkou Dievčatko so zápalkami, ktorej autor vyslovil krásnu myšlienku: „Niet krajších rozprávok, než sú tie, ktoré napíše sám život.“

                                                                                                                            

       

      (Hans Christian Andersen)

    • Výnimočné školy
     • Výnimočné školy

      Naša škola sa zapojila do grantového programu Výnimočné školy Nadácie ZSE projektom „Škola – planéta kreativity, motivácie a úcty“.

      Do programu bolo predložených 346 projektov. Medzi 33 vybranými projektami je aj projekt Gymnázia Ivana Kupca, ktorého cieľom je zmodernizovať učebňu a laboratórium biológie a zefektívniť vyučovanie. Zo získaného grantu budú zakupené mikroskopy, resuscitačné figuríny a sady na mikroskopovanie.

      Touto cestou ďakujeme Nadácii ZSE a všetkým podporovateľom za každý „like“ pre náš projekt.

      Mgr. Andrea Krupová

    • Župné štipendium
     • Župné štipendium

      Dňa 26.11.2019 sa v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika konalo slávnostné udelovanie Župných štipendií. Toto ocenenie bolo udelené za mimoriadne športové výsledky aj študentovi našej školy Filipovi Lányimu za celosvetové a celoslovenské úspechy v diaľkovom plávaní.

      Filipovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

      Dňa 22.11.2019 trieda sexta a vybraní žiaci z II.A usporiadali pod vedením Mgr. Jirkalovej a Mgr. Vančovej šiesty ročník  zaujímavej matematicko-fyzikálnej súťaže Junior náboj.

      Súťažilo 48 žiakov z rôznych škôl z Trnavského kraja.

      Na prvom mieste sa umiestnil štvorčlenný tím z Gymnázia Ivana Kupca (F. Husár, M. Macháček, S. Hulala, K. Minarovská), na druhom mieste tím z Gymnázia L. Novomeského, Senica a tretie miesto obsadila ZŠ M. R. Štefánika z Hlohovca. Blahoželáme!

    • Naši bilingválni študenti zvíťazili na dramatickom festivale
     • Naši bilingválni študenti zvíťazili na dramatickom festivale

      Dňa 14.11.2019 sa naši študenti Natália Homolová (2.B), Michal Libant (2.B), Hedviga Hlavnová (2.B), Juliána Ondrišová (3.B) a Peter Štrpka (3.B) pod odborným dohľadom p. p. Louise Ellen Kocianovej zúčastnili  dramatického festivalu v anglickom jazyku „ Zahrajme to tvorivo“ pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Vrbové, ktorý bol určený pre žiakov 1. – 4. ročníka bilingválnych slovensko-anglických tried.

      Jednotlivé vystúpenia divadelných skupín žiakov, ktoré predstavovali svetoznáme diela Williama Shakespeara netradičným spôsobom sledovala odborná komisia, ktorú tvorila p. primátorka mesta Vrbové, zástupkyňa Cirkevnej základnej umeleckej školy vo Vrbovom a Štátnej jazykovej školy v Trenčíne. Ich úlohou bolo hodnotiť jazykovú úroveň  a celkový umelecký dojem.

      Sme veľmi hrdí, že naši študenti so svojim vystúpením „Taming of the Shrew“  (Skrotenie zlej ženy) očarili divákov a umiestnili sa na krásnom 1. mieste. Blahoželáme víťazom a zároveň sa tešíme na ďalší ročník tohto festivalu, ktorým si pripomenieme diela Charlesa Dickensa.

    • Mladý prekladateľ 2019
     • Mladý prekladateľ 2019

      V piatok 8.11.2019 sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre, uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2019. Našu školu reprezentovali žiaci z triedy I.B: Jakub Voltmann, Ernest Fázik, z triedy sexta: Jakub Hulala, Mia Remenárová  a žiak triedy kvinta Stanislav Lukáč, ktorý sa umiestnil na 2. mieste za preklad textu z anglického jazyka do jazyka slovenského.

   • Nadpis

   •   Simulované Študentské voľby do NR SR  2020

    4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

    Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

    Čas:        8:00 hod. – 12:00 hod.

    Volebná miestnosť:  odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

    Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

    Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

    Garant: Mgr. Mária  Juristová ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Nebojme sa robotiky
  • Projekt Nebojme sa robotiky
  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019