• EXPERT geniality show

     • je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl. Oraganizuje ju Talentída, n.o. V tomto šk. roku sa súťaž konala 28.11.2019 a našu školu v nej reprezentovalo 55 študentov z rôznych tried. 13.2.2020 odovzdala riaditeľka školy RNDr. Karin Minarovská všetkým súťažiacim diplomy a najúspešnejším aj vecné ceny. V Galérii slávy, ktorú nájdete na https://sutazexpert.sk/ , budú jeden rok zobrazení Michal Minarovský zo septimy za 1. miesto v téme Od Dunaja k Tatrám a Dominik Špalek zo sexty za 1. miesto v téme Mozgolamy. Tu je zoznam našich najlepších: web školy

    • Školy menia žiakov - Žiaci menia školy
     • Školy menia žiakov - Žiaci menia školy

     • Naša škola sa zapojila do projektu Participatívny rozpočet, ktorý je pod záštitou TTSK a Ministerstva vnútra SR. Participatívny rozpočet je nástroj otvorenejšej komunikácie medzi študentami, učiteľmi a vedením školy. Študentom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Študenti navrhujú projekty na zlepšenie školskej klímy,  podieľajú sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupujú do fázy hodnotenia rozhodovania. Cieľom projektu je spolupracovať so spolužiakmi naprieč triedami a ročníkmi, rozvíjať komunikačné, prezentačné a finančné zručnosti, či učiť sa zodpovedne rozhodnúť sa a vybrať najlepšie riešenie. Našou úlohou je vymyslieť, čo by náš čas strávený v škole zlepšilo, obhájiť náš návrh a nakoniec ho s pomocou vedenia školy zrealizovať. Koordinátorom projektu je pani profesorka Andrea Krupová. Dôležitú úlohu v rozbehnutí a realizácii  projektu má taktiež Žiacka školská rada, ktorej členmi sú zvolení študenti našej školy. Rozpočet je max 1000€. Krabica na vaše nápady bude na 1.medziposchodí od 25.02. 2020.

      Sára Poláčiková, člen ŽŠR


    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10.2. 2020 sa študentky gymnázia zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kat.C.

      Všetky sa stali úspešnými riešiteľkami. Linda Donovalová z tercie sa umiestnila na 4.mieste, Nikol Zomborská z kvarty na 6.mieste a Johana Miklošíková z kvarty na 7.mieste. Všetkým študentkám srdečne blahoželáme :-) !

      Mgr. Andrea Krupová

    • Okresné kolo dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     •  

      Dňa 14.2.2020  sa v CVČ Dúha konalo okresné kolo dejepisnej olympiády.

      Našu školu reprezentovali:

      Marek Michal Brunčák (príma) – 6. miesto

      Šimon Rosypal (príma) -  3. miesto ÚR

      Ema Goncalves (tercia) – 2. miesto ÚR

      Katarína Minarovská (tercia  – 1. miesto ÚR

      Katka a Ema postupujú do krajského kola. Blahoželáme!

      Žiakov pripravovala Mgr. B. Toholová

    • Model Európskeho Parlamentu (MEP)
     • Model Európskeho Parlamentu (MEP)

     • Model Európskeho Parlamentu (MEP) je celoeurópsky projekt, ktorého sa zúčastňujú všetky krajiny Európskej Únie. Na Slovensku sa uskutočňuje pod záštitou Iuventy, v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho Parlamentu.

      MEP je modelová konferencia pre stredoškolákov, počas ktorej sa viac ako 150 študentov z celého Slovenska stretáva v rôznych výboroch - ako napríklad výbor pre životné prostredie, ľudské práva alebo zamestnanosť a sociálne veci - kde diskutujú o možných riešeniach spoločensko-politických otázok.

      Podujatie MEP  má veľkú edukačnú hodnotu a prispieva k mládežníckej participácii a celkovému záujmu o Európsku Úniu medzi mladými ľuďmi na Slovensku.

      Zasadnutia Slovenského národného kola Modelu Európskeho Parlamentu sa za GIK Hlohovec zúčastnila 

      Mia Remenárová zo sexty.  

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. 

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 6.2 2020 sa v Centre voľného času Dúha konalo okresné kolo geografickej olympiády.

      Našu školu reprezentovali  Filip Adámik (príma) a Adam Ágh (tercia ).

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Filip Adámik  -  4. miesto ( kat. F)  - Úspešný riešiteľ

      Adam Ágh -      1. miesto  ( kat. E )  a postup do krajského kola.

      Žiakom blahoželáme !

       

      Žiakov pripravovali Mgr. B Toholová a RNDr. F. Klotton

    • Vážení rodičia a priatelia školy,
     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Návod nájdete v sekcii 2% z dane.

      Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf


    •  Edukácia v biológii - KORONAVÍRUS
     • Edukácia v biológii - KORONAVÍRUS

     •  ... rúško či respirátor?, sme v ohrození?, aké sú príznaky?, hrozí pandémia?, čo patrí k zásadam prevencie?....tieto a iné otázky k aktuálnemu dianiu sme preberali na hodinách biológie. V rámci  aktivizujúcich metód, ktorými zvyšujeme efektívnosť globálneho rozvojového vzdelávania a metód na rozvoj kritického myslenia si žiaci spracovali tému v rámci domácej prípravy a spoločne sme vytvorili edukačný panel.

      Mgr. S. Šulimanová

    • Simulované Študentské voľby do NR SR 2020
     • Simulované Študentské voľby do NR SR 2020

     • 4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

      Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

      Čas:8:00 hod. – 12:00 hod.

      Volebná miestnosť: odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

      Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

      Garant: Mgr. Mária  Juristová

      Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

      Skolska_volebna_komisia.docx​​​​​​​

    • Exkurzia do Bratislavy
     • Exkurzia do Bratislavy

     •  

      Dňa 3.12.2019 sa študenti 3. ročníka  a SPT zúčastnili odbornej exkurzie do Bratislavy v rámci predmetov Občianska náuka a Dejepis.

      Navštívili dve zaujímavé expozície venované 30. výročiu Nežnej revolúcie 1989 a k 100. výročiu  úmrtia M. R. Štefánika v priestoroch Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade.

      Popoludní sa študenti zúčastnili prehliadky priestorov a zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky.

      Mgr. Mária Juristová

   • Kontakty

    • Gymnázium Ivana Kupca
    • gymhc@zupa-tt.sk
    • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
    • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    • 000160164
    • 2021279282
    • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
  • Fotogaléria

   • Švajčiarsko - apríl 2019
   • EXPERT geniality show
   • Informatika
   • Študentské voľby - 4. februára 2020
   • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
   • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
   • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
   • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
   • GEW 2019 - 18. 11. 2019
   • GEW 2019 - 14.11.2019
   • GEW 2019 - 13.11.2019
   • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura