• Tipy pre učenie sa na diaľku

      Milí pedagógovia, študenti, rodičia,

      dávam Vám do pozornosti zopár tipov, ktoré vytvorilo IPCKO.sk pre podporu a zvládnutie opätovného nábehu na dištančné vzdelávanie. Tipy sú sumarizované zvlášť pre učiteľov, zvlášť pre rodičov i zvlášť pre študentov.

      Vzhľadom na aktuálnu situáciu, v ktorej sme sa všetci ocitli, by som Vám rada pripomenula, že v práci zostávam stále aktívna a môžete ma v pracovných dňoch kedykoľvek kontaktovať.

      Je možné, že niektorí z Vás nemajú ešte úplnú predstavu o tom, ako zvládať  túto formu vzdelávania a vôbec žitia v tak obmedzenom režime ako ho máme momentálne nariadený. Budem sa snažiť zdielať Vám rady a skúsenosti odborníkov z rôznych oblastí tak ako v tomto príspevku. Na druhej strane úprimne verím vo Vašu schopnosť popasovať sa s nástrahami života Vašou vlastnou cestou - verím, že si môžeme byť inšpiratívnymi navzájom a preto mám pre Vás tento týždeň nasledovnú výzvu: " Napíšte mi (mailom, či cez Edupage) aké sú Vaše osvedčené stratégie na zvládanie dištančného vzdelávania i života počas karantény, čo Vám pomáha ráno vstať a deň prežiť v dobrej nálade?" Vaše tipy následne spracujem a zazdieľam Vám ich. Každý človek má svoj typický pohľad na veci, každému funguje niečo iné. Je fajn, keď sa človek pozerá na veci aj z iného než vlastného uhla, pretože ho to môže obohatiť. Preto - skúsme to - navzájom si pomôžme a zároveň sa obohatíme.

      Prajem Vám veľa síl a trpezlivosti,

       Mgr. Zuzana Žažová, školská psychologička

     • PRECHOD NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu od 26.októbra 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie aj triedy nižšieho stupňa osemročného gymnázia. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom EduPage a online hodiny cez MS Teams. Rozvrh hodín bol žiakom zaslaný ešte v piatok. V prípade technických problémov, neprítomnosti na hodine kontaktujte svojich triednych vyučujúcich. Nakoľko počas online hodín budú deti aj skúšané, bolo by vhodné a efektívne, aby vyučujúci mal so žiakom aj vizuálny kontakt – teda, aby deti mali zapnuté kamery. Cez offline hodiny budú žiaci riešiť domáce úlohy a iné zadania. Pre klasifikáciu predmetov bude dôležité, aby žiaci boli na online hodinách prihlásení (bude sa riadne evidovať dochádzka), aby boli na týchto hodinách aktívni, aby načas odovzdávali zadané úlohy a tie aby boli vypracované zodpovedne. 


      Prvý týždeň bude určite náročný najmä pre našich prvákov, ale dúfam, že sa nám podarí spoločnými silami zvládnuť všetky prekážky. 

      Veľa trpezlivosti, pevné zdravie praje všetkým


      Karin Minarovská, riaditeľka školy

     • "Pekný deň, ako sa máte?"


           Milí študenti a rodičia, dovoľte mi v skratke predstaviť sa. Volám sa Zuzana Žažová a od 01.10.2020 pôsobím na gymnáziu ako školská psychologička. Nakoľko som absolventkou tohto gymnázia, veľmi ma teší, že môžem pôsobiť práve tu, kde moja cesta ku psychológii začala. Na web stránke školy si v sekcii „školská psychologička“  viete dohľadať všetky potrebné informácie ohľadom mojej práce, pracovných dňoch a pod. Esenciálnou náplňou mojej práce na škole je byť k dispozícii tým, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku v situácii, kedy si s ňou nevedia dať úplne radi sami. Postupne Vás budem informovať o rôznych podporných aktivitách, akciách, ktoré spolu s pedagógmi budeme pre Vás pripravovať tak, aby ste sa cítili na škole čo najbezpečnejšie a chodili do školy radi.  Rada by som pre Vás vytvorila bezpečný priestor, v ktorom by si každý z Vás vedel nájsť svoj (veľa krát ešte neobjavený) potenciál žiť život s radosťou, úspešne, vedieť sa popasovať aj s náročnejšími životnými situáciami pri plnom rešpektovaní práv svojich i iných.

           V skratke pár slov k aktuálnej situácii, keďže to vyzerá tak, že v najbližšom čase budeme v kontakte skôr cez online priestor. Zvažujeme viaceré alternatívy spôsobu zverejňovania príspevkov, v najbližšej dobe Vám dáme vedieť akú podobu ustálime, aby ste mohli byť aktívnymi v reakciách aj vy.

           Aktuálne nám druhá vlna korony ukazuje svoju silu v plnej paráde. Nieto, že sa zvyšujú čísla „pozitívnych ľudí na COVID“, čo je isto vážna vec,  ale zvyšuje sa aj pocit neistoty, strachu, hromadí sa napätie v našom vnútri, čo sa navonok môže pretaviť do prejavov rozhorčenia, hnevu, agresie, alebo naopak beznádeje, či nechuti do činnosti. Uvedomujem si závažnosť prežívania práve takto “pozitívnych“ ľudí. Pre každého jedného z nás je dôležité si v tomto čase uvedomiť, že sme všetci ľudské bytosti patriace do jedného spoločenstva, ktoré je plné vzájomných sociálnych interakcií medzi ľuďmi. Taký, aký je najslabší článok z nás – tak silné je aj spoločenstvo.

         Chcem Vás preto na úvod vyzvať, mládež – teraz apelujem najmä na tých, čo sa aktuálne cítia byť silnými – využite svoju silu na pomoc tým, ktorí to zvládajú horšie. Nestojí to veľa a prínos je veľký pre všetkých. Ukážte silu Vašej mladosti, pre ktorú je príznačná nekonečná kreativita, rozmach myslenia a plnosť síl, ako vyzerá spolupatričnosť medzi Vami. Stačí začať úplne jednoducho – obyčajným „Ako sa máš?“ (aktuálne cez telefón, chat, smskou) a následne úprimným počúvaním vyjadrenia toho, čo Vám druhá strana odpovie a úprimnou reakciou naň. Ide o prejavenie záujmu o druhého človeka. Buďte k sebe ohľaduplní, povzbudzujte sa navzájom tak ako Vám je blízke. Toto je dobrý začiatok na ceste k lepšiemu vnútornému nastaveniu i k porozumeniu si navzájom.

          Buďte POZITÍVNI, ale teraz v zmysle radostní, prijímajúci, chápajúci, rešpektujúci, ohľaduplní, silní či povzbudzujúci! Nemyslíte si, že má väčšiu cenu niekoho zo zeme zodvihnúť ako ho na ňu zhodiť? Čo Vám prinesie lepší pocit zo seba? Ako chcete, aby sa k Vám správali iní? Buďte dobrí, najviac ako môžete!

     • Víťazi „Národnej súťaže eTwinning 2020“ boli vyhlásení

      Do súťaže je možné každoročne prihlásiť ukončený medzinárodný eTwinningový projekt slovenskej školy s konkrétnym výstupom, ktorý najskôr získal Národný certifikát kvality a v ktorom je viditeľná online spolupráca dvoch a viacerých škôl.

      Naša škola sa prihlásila s projektom „Let's GTA! – STEAM as a versatile language describing the world“ v špeciálnej kategórii „Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning“ a sme veľmi radi, že sme sa stali víťazmi.

      K trom národným certifikátom kvality, z Poľska, Litvy aj Slovenska, si teda náš interdisciplinárny projekt pripísal aj „Národnú cenu“.

      Gratulujeme všetkým zapojeným žiakom a prajeme veľa ďalších úspechov.

       

    • „Získaj ocenenie, ktoré Ti otvorí dvere do sveta“
     • „Získaj ocenenie, ktoré Ti otvorí dvere do sveta“

      Milí študenti,

      S mnohými z Vás sa už od začiatku školského roka intenzívne rozprávame o pokračovaní (alebo prvom zapojení sa do) práce v DofE.

      Tí, s ktorými sme sa ešte nestihli osobne stretnúť, sa určite najskôr pýtajú, čo sa pod touto skratkou skrýva? DofE alebo Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (International Award of the Duke of Edinburgh) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život a pomôcť im uspieť v živote.

      V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách (talent, šport, dobrovoľníctvo, dobrodružná expedícia) a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ich ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

      Dve hlavné podmienky absolvovania sú zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít vo všetkých 4 oblastiach programu a splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

       

      V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba.

       

      Po úspešnom zvládnutí jednej z úrovní programu čaká účastníkov Bronzová, Strieborná, či Zlatá cena v podobe certifikátu a odznaku platných po celom svete. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je odovzdávaná v slávnostnej atmosfére a z rúk významných osobností z oblasti umenia, vedy, biznisu, či IT. Vzhľadom k tomu, že program pochádza z Veľkej Británie a jeho zakladateľom je princ Philip, manžel britskej kráľovnej, bronzové a strieborné ocenenia tradične odovzdáva britský veľvyslanec a zlatých ceremónií sa pravidelne zúčastňujú príslušníci britskej kráľovskej rodiny.

      Ak Vás DofE upútavka zaujala, viac info si môžete nájsť na stránke školy v sekcii „Projekty 2020/2021“ alebo na „dofe.sk“.

      Osobne Vám radi odpovedia na Vaše otázky ambasádorky programu  Doris Dvoranová (sexta, v DofE na zlatej úrovni), Dominika Vopátová (IV. B, v súčasnosti tiež na zlatej úrovni) alebo koordinátorky programu Mgr. Zuzana Lukáčová a Mgr. Ivana Fáziková.

     • Stredné školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie

      Na základe rozhodnutia krízového štábu a MŠVVaŠ SR  od pondelka 12.10.2020 až do odvolania sa budú žiaci štvorročného, päťročného gymnázia a vyššieho stupňa osemročného gymnázia  vzdelávať dištančnou formou. Žiadame študentov, aby si skontrolovali účty v Office 365. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom Edupage a MS Teams. 

      Ďalšie informácie Vám zajtra 12.10.2020 poskytnú Vaši triedni učitelia cez Edupage.

      V pondelok budú žiakom zasielané iba úlohy.

      Zároveň dôrazne žiadame študentov o minimalizovanie sociálnych kontaktov, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí.

       

      Opatrenia sa netýkajú žiakov prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia. 

      Ich výučba prebieha prezenčnou formou. 

       

     • EXPERT geniality show

      ...v každom žiakovi drieme expert...

      Je to celoslovenská súťaž, v ktorej môžete zahviezdiť! Na našej škole má súťaž veľkú tradíciu a každoročne naši študenti získavajú množstvo vynikajúcich umiestnení a vyhrávajú pekné ceny. Súťaž sa koná v škole (cez vyučovanie), 1.12.2020, od tohto roku súťažime online. Prímani súťažia v 2 témach: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Všetci ostatní si vyberajú 2 témy zo šiestich:

      - Od Dunaja k Tatrám

      - Mozgolamy

      - Svetobežník

      - Tajomstvá prírody

      - Do you speak English?

      - Góly, body, sekundy

      Štartovné do súťaže je 4€, z toho škola hradí 1€. Ak máte záujem, prihláste sa u šk. koordinátora (Mgr. Miroslava Vavrová) a zároveň prineste štartovné (3€) do učebne Infoveku. Prihlásiť sa môžete do 26. októbra. Prímani a prváci dostanú aj informačný leták. Ďalšie info a skúšobné testy sú na https://sutazexpert.sk/

       

     • Code Week 2020

      Naša škola je na mape eventov Code Week 2020!

      V dňoch 10. - 25. októbra sa uskutoční Európsky týždeň programovania - je to nezávislé hnutie, ktoré oslavuje tvorivosť, riešenie problémov a spoluprácu prostredníctvom programovania a ďalších technologických aktivít. Zámerom je viac zviditeľniť programovanie, ukázať mladým, dospelým a starším ľuďom, ako vdýchnuť život nápadom pomocou programovania, rúcať mýty o týchto zručnostiach a spojiť motivovaných ľudí, aby sa spolu vzdelávali.

   • Nadpis

   •   Simulované Študentské voľby do NR SR  2020

    4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

    Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

    Čas:        8:00 hod. – 12:00 hod.

    Volebná miestnosť:  odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

    Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

    Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

    Garant: Mgr. Mária  Juristová ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje