• Global Education Week

     • Organizovanie Týždňov globálneho vzdelávania začalo v roku 1999 ako pilotná akcia v 12 členských štátoch Rady Európy. Dnes je v sieti národných koordinátorov TGV zastúpených 42  členských štátov Rady Európy a 5 medzinárodných organizácií. Na Slovensku sa organizuje TGV pravidelne od roku 2003.

    • Exkurzia v Paríži
     • Exkurzia v Paríži

     • V čase rozbiehajúceho sa školského roka sme so študentmi 2.B, 3.A a 3.B navštívili Paríž....

     • Generácia €uro

     • 1. kolo súťaže Generácia €uro máme úspešne za sebou. Napriek tomu, že je dnes štátny sviatok (17. 11.) Tomáš a Jakub zvládli náročný kvíz o menovej politike. Na kvíz sme sa pripravovali štúdiom materiálov v slovenskom aj anglickom jazyku a účasťou na troch webinároch, ktoré pripravila Národná banka Slovenska. Táto príprava sa naozaj vyplatila - náš výsledok 97 %.

     • Jazyk a komunikácia

     • Jakub Škoda z oktávy v októbri 2015 úspel na skúške CAE. Jakub dosiahol úspešnosť 93,81 %,

      Cambridge English: Advanced preukazuje vysokú úroveň znalosti angličtiny, či už pracujete, alebo ste vysokoškolským študentom. Jakubovi sa ju podarilo urobiť už ako stredoškolákovi.

      Skúšky Cambridge English Language Assessment sú známe a uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore po celom svete.

      Úspešný výsledok dosiahnutý v skúške z anglického jazyka Cambridge English exam Vám poskytne medzinárodne uznávaný certifikát preukazujúci úroveň angličtiny, ktorú ste dosiahli.

    • ZENIT z programovania 2015/16
     • ZENIT z programovania 2015/16

     • Dňa 14. októbra 2015 prebehlo školské kolo súťaže ZENIT z programovania.

      Výsledky - v rámci Trnavského kraja sa študenti umiestnili nasledovne:

      kategória A

      1. miesto    Andrej Korman              3.B     205 bodov (plný počet bodov)

      1. miesto    Roman Sobkuliak          Okt     205 bodov (plný počet bodov)

      2. miesto    Matej Kašťák                4.B     145 bodov

      3. miesto    Martin Hradský             Okt     105 bodov

                        Martin Majtán                3.B       50 bodov

      kategória B

      1. miesto    Richard Bíró                 2.B       105 bodov

      Krajské kolo sa koná 26. novembra 2015.

    • "Kraj, ktorý je mojím domovom"
     • "Kraj, ktorý je mojím domovom"

     • Naši študenti postúpili do krajského kola vedomostnej olympiády „Kraj, ktorý je mojím domovom“, ktoré sa bude konať v stredu 28.10. 2015 o 9,00 hod. na SPŠ dopravnej Trnava, postupuje 7 škôl (víťazi okresov) wink

     • OSN Viedeň

     • 14. 10. 2015 sme navštívili sídlo Organizácie spojených národov vo Viedni

     • OKRESNÉ KOLO V CEZPOĽNOM BEHU

     • Škola sa tak môže chváliť najrýchlejšími dievčatami v okrese. wink

     • Generácia €uro

     • V súťaži Generácia €uro nás v tomto školskom roku bude reprezentovať tím GIK, ktorého členmi sú Andrej Korman a Juraj Kopányi z 3.B a Tomáš Ševček a Jakub Škoda z oktávy.

     • Človek a príroda

     • Exkurzia - Moderné vyučovanie v Elektrárni Piešťany

    • Career Day v Bratislave
     • Career Day v Bratislave

     • Andrej Korman, 2.B a Jakub Škoda, septima sa 16. júna 2015 zúčastnili na podujatí Career Day v Bratislave. 

    • Stredoškolské športové hry v Hlohovci
     • Stredoškolské športové hry v Hlohovci

     • Naši študenti sa zapojili do súťaží stredných škôl v Hlohovci a zvíťazili smiley

     • Film "Fyzikálne hry"

     • V šk. roku 2014/2015 bol z našej školy nominovaný film Fyzikálne hry a umiestnil sa medzi 3 najlepšími filmami vo svojej kategórii. Tvorcami filmu bol tím z tercie v zložení: Kevin Pisárik, Eduard Zelenay, Klaudia Nguyen Quynh Huong, Jana Ráciková, Lucia Ulíková. 

     • PALMA

     • V školskom roku 2014/15 sa do súťaže zapojili naši dvaja študenti Roman Sobkuliak zo septimy a Andrej Korman z 2.B triedy v spoločnom tíme "robotnici". Zúčastnili sa finálového kola, ktoré sa konalo v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi v dňoch 31. máj - 2. jún 2015.

      Vo finálovom kole sa umiestnili z deviatich tímov na 2. mieste.

      Súťažiacim blahoželáme za pekné umiestnenie vo finále.

    • Chemická olympiáda - krajské kolo
     • Chemická olympiáda - krajské kolo

     • Dňa 14. mája 2015 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády kategória C. Zúčastnilo sa 36 súťažiacich. Z našej školy do krajského kola postúpilo 5 žiakov. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Najúspešnejšia bola Alica STRUKOVÁ z 1. B triedy.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura