Slovenský jazyk Predmetová komisia cudzích jazykov Aktivity PK slovenský jazyk Aktivity PK cudzích jazykov Úspechy PK slovenský jazyk Úspechy PK cudzích jazykov Aktivity PK cudzích jazykov od šk.r. 2018/2019

Úspechy PK slovenský jazyk

  

SOČ 

Šk. rok 2017/2018

 

 

Šk. rok 2016/2017

    

     

Šk. rok 2015/2016

                   

              

Šk. rok 2014/2015

                                    

       Hollého pamätník   

                    Šk. rok 2015/2016