Predmetová komisia Matematika Úspechy v matematických súťažiach 2016/2017 Aktivity z matematiky 2016/2017 Aktivity z matematiky 2015/2016 Úspechy v matematických súťažiach 2015/2016 Úspechy v informatických súťažiach 2015/2016 Zenit iBobor Olympiáda v informatike ProFIIT KSP Imagine LOGO Cup Bobrovo e-Skills Filmové súťaže Fotografické súťaže Iné súťaže Vyučovanie informatiky Multimediálna matematika Úspechy v matematických súťažiach 2014/2015 Úspechy v informatických súťažiach 2014/2015 Aktivity z matematiky 2014/2015 EXPERT Geniality show Matematický KLOKAN Hodina kódu Expert geniality show Týždeň otvorených dverí na FCHPT STU Junior Internet PythonCup Junior Freshhh Scratch Cup

 

Matematika a práca s informáciami

Predmetová komisia pracuje v tomto zložení:

       Vedúca predmetovej komisie:

Mgr. Milada Jirkalová                

                                                   Učitelia:

PeadDr. Valéria Brunčáková

Mgr. Gabriela Kajtárová

Mgr. Ľubica Vančová

Mgr. Miroslava Vavrová

Mgr. Ivana Fáziková

Predmety patriace do našej predmetovej komisie:

Matematika

Seminár z matematiky

Multimediálna matematika

​Zábavná logika

Informatika

Informačno - komunikačné technológie (IKE)

Seminár z informatiky

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov od šk. roka 2013/2014:

matematika (cp_matematika_2013_2014.pdf)

informatika (cp_informatika_2013_2014.pdf)