Predmetová komisia Matematika Úspechy v matematických súťažiach 2016/2017 Aktivity z matematiky 2016/2017 Aktivity z matematiky 2015/2016 Úspechy v matematických súťažiach 2015/2016 Úspechy v informatických súťažiach 2015/2016 Zenit iBobor Olympiáda v informatike ProFIIT KSP Palma Imagine LOGO Cup Bobrovo e-Skills Filmové súťaže Fotografické súťaže Iné súťaže Vyučovanie informatiky Multimediálna matematika Úspechy v matematických súťažiach 2014/2015 Úspechy v informatických súťažiach 2014/2015 Aktivity z matematiky 2014/2015 EXPERT Geniality show výsledky Matematický KLOKAN Hodina kódu Expert geniality show Textová podstrana

KSP

Korešpondenčný seminár z programovania

Korešpondenčný seminár z programovania je súťaž v riešení algoritmických úloh, určená pre žiakov stredných škôl. Pozostáva z troch rôzne obtiažnych kategórií. Súťaží sa v dvoch sériách, vždy v septembri a vo februári sa začína odznova. Každá séria má 4 kolá. Po každom polroku 32 najúspešnejších riešiteľov má možnosť ísť na týždňové sústredenie spojené s odbornými prednáškami.


KSP 2016 / 2017

Súťažiaci:

Richard Bíró

3. B
Andrej Korman 4. B
Kristína Korecová 3. B