Predmetová komisia Matematika Úspechy v matematických súťažiach 2016/2017 Aktivity z matematiky 2016/2017 Aktivity z matematiky 2015/2016 Úspechy v matematických súťažiach 2015/2016 Úspechy v informatických súťažiach 2015/2016 Zenit iBobor Olympiáda v informatike ProFIIT KSP Palma Imagine LOGO Cup Bobrovo e-Skills Filmové súťaže Fotografické súťaže Iné súťaže Vyučovanie informatiky Multimediálna matematika Úspechy v matematických súťažiach 2014/2015 Úspechy v informatických súťažiach 2014/2015 Aktivity z matematiky 2014/2015 EXPERT Geniality show výsledky Matematický KLOKAN Hodina kódu Expert geniality show Textová podstrana

Imagine LOGO Cup

Imagine Logo Cup

Súťaž v programovaní v prostredí Imagine Logo pre žiakov 6. - 9- ročníka ZŠ a prímy až kvinty osemročných gymnázií. Žiakov z jednej školy prihlasuje učiteľ - organizátor súťaže. Žiaci, každý samostatne, riešia zadania pri počítačoch, a to 90 minút. Súťažiaci môžu riešiť príklady v ľubovoľnom poradí, pri riešení môžu používať ľubovoľnú literatúru – zošity, knihy, help súbor k Imagine. Nemôžu však využívať internet, ani si načítať žiadny rozpracovaný projekt z disku, z USB...

http://edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/ImagineLogoCup/index.php

 

Programovaniu v jazyku Logo v prostredí Imagine Logo sa venujeme na hodinách Informatiky a Informačno-komunikačných technológií v triedach príma, sekunda, tercia a kvarta.