Predmetová komisia Matematika Úspechy v matematických súťažiach 2016/2017 Aktivity z matematiky 2016/2017 Aktivity z matematiky 2015/2016 Úspechy v matematických súťažiach 2015/2016 Úspechy v informatických súťažiach 2015/2016 Zenit iBobor Olympiáda v informatike ProFIIT KSP Palma Imagine LOGO Cup Bobrovo e-Skills Filmové súťaže Fotografické súťaže Iné súťaže Vyučovanie informatiky Multimediálna matematika Úspechy v matematických súťažiach 2014/2015 Úspechy v informatických súťažiach 2014/2015 Aktivity z matematiky 2014/2015 EXPERT Geniality show výsledky Matematický KLOKAN Hodina kódu Expert geniality show Textová podstrana

Úspechy v informatických súťažiach 2014/2015

Zenit z programovania

Dňa 6. novembra 2014 prebehlo školské kolo súťaže ZENIT z programovania. V kategórii A sa zúčastnilo 14 študentov a v kategórii B dvaja študenti. V rámci Trnavského kraja sa študenti umiestnili nasledovne: 

Kategória A           3.miesto - Roman Sobkuliak /81,5 bodov/

Kategória B           1.miesto - Andrej Korman /95 bodov/

Dňa 3. decembra 2014 prebehlo krajské kolo súťaže ZENIT z programovania. Súťaž sa konala na SOŠ dopravná v Trnave. Umiestnenie:

Kategória A           1.miesto - Roman Sobkuliak

Kategória B           2.miesto - Andrej Korman

V dňoch 4. - 5. februára 2015 prebehla celoštátna súťaž ZENIT  z programovania. Súťaž sa konala na Strednej odbornej škole v Trenčíne.

Roman Sobkuliak zo septimy sa umiestnil na 8. mieste, získal 81 bodov.

iBobor - 8. ročník 2014/2015          60 654 súťažiacich, 975 škôl

kategória Benjamíni

1. miesto Laura Dzurechová, Lea Masaryková, Dominik Špalek

kategória Kadeti

1. miesto Martin Candrák, Sabína Opetová

Olympiáda v informatike

V školskom roku 2014/15 súťažili dvaja naši študenti Andrej Korman z 2.B triedy a Roman Sobkuliak zo septimy. Obidvaja súťažili v kategórii A a postúpili do krajského kola.

Krajské kolo kategória A Trnavský kraj (20. januára 2015)

Roman Sobkuliak 1. miesto 17 bodov, postup do celoslovenského kola úspešný riešiteľ
Andrej Korman 2. miesto 12 bodov, postup do celoslovenského kola úspešný riešiteľ

 

Celoštátne kolo kategória A (25. - 28. marca 2015)

Andrej Korman 10. miesto 27 bodov, účasť na výberovom sústredení
Roman Sobkuliak 16. miesto 20 bodov

 

ProFIIT

Do súťaže sa zapojili Andrej Korman z 2.B triedy a Roman Sobkuliak zo septimy, ktorí tvorili spolu tím "Andarom".

Korešpondenčné kolo:

tím Andarom (Korman, Sobkuliak) - 1. miesto - vyriešených 10 úloh - postup do finále

Celoslovenské finále (20. - 21. marca 2015)

Roman Sobkuliak

2. miesto 4 vyriešené úlohy úspešný riešiteľ

Andrej Korman

7. miesto 3 vyriešené úohy úspešný riešiteľ

 

Korešpondenčný seminár z programovania

Richard Bíró

1.B  
Andrej Korman 2.B

účasť na sústredení (19. - 26. novembra 2014)

účasť na sústredení (12. - 19. apríla 2015)

Martin Majtán 2.B účasť na sústredení (12. - 19. apríla 2015)
Matúš Drgoň septima  
Roman Sobkuliak septima účasť na sústredení (12. - 19. apríla 2015)

 

Palma

Do súťaže zapojili Roman Sobkuliak zo septimy a Andrej Korman z 2.B triedy v spoločnom tíme "robotnici". Zúčastnili sa finálového kola, ktoré sa konalo v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi v dňoch 31. máj - 2. jún 2015.

Vo finálovom kole sa umiestnili z deviatich tímov na 2. mieste.