Predmetová komisia Matematika Úspechy v matematických súťažiach 2016/2017 Aktivity z matematiky 2016/2017 Aktivity z matematiky 2015/2016 Úspechy v matematických súťažiach 2015/2016 Úspechy v informatických súťažiach 2015/2016 Zenit iBobor Olympiáda v informatike ProFIIT KSP Palma Imagine LOGO Cup Bobrovo e-Skills Filmové súťaže Fotografické súťaže Iné súťaže Vyučovanie informatiky Multimediálna matematika Úspechy v matematických súťažiach 2014/2015 Úspechy v informatických súťažiach 2014/2015 Aktivity z matematiky 2014/2015 EXPERT Geniality show výsledky Matematický KLOKAN Hodina kódu Expert geniality show Textová podstrana

Aktivity z matematiky 2016/2017

Matematický maratón

Dňa 14. februára 2017, hoci na Valentína, si naši niektorí maturanti z matematiky poriešili v priebehu 150 minút bez prestávky rôzne matematické úlohy. Verím, že aj takáto forma im pomôže k lepšiemu zvládnutiu písomnej maturitnej skúšky, ktorá ich čaká 16. marca 2017.   Nech Vám to myslí!

Mgr. Milada Jirkalová

 

 

Junior náboj

Už po tretíkrát ...

Po vydarených dvoch ročníkoch tejto veľmi zaujímavej súťaže, sa i tento rok podarilo zorganizovať pre 13 tímov z rôznych škôl nášho Trnavského kraja zaujímavé dopoludnie, naplnené :

  • súťažnými úlohami z matematiky i z fyziky
  • rýchlym šprintom k odbornej komisií, aby posúdila správnosť výsledkov 
  • individuálnymi výkonmi smerujúcimi ku kolektívnej výhre 
  • logickými úvahami a dôvtipom všetkých riešiteľov
  • prekvapujúcimi cenami pre víťazov

Vďaka patrí tento rok hlavnému organizátorovi Andrejovi Kormanovi z triedy 4.B a Kristínke Korecovej z triedy 3.B. Bez  ďalších organizátorov, opravovateľov, šatniarov, meničov príkladov by tento deň nebol možný a preto tu sú: Martin Majtán 4.B, Marko Chylík 4.B, Richard Bíro 3.B, Natália Jirkalová 2.A, Eduard Zelenay Kvi, Matej Karas Sxt, Nikoleta Šišanová Spt, Marcel Masaryk Spt, Patrik Meliš Spt, Žofia Kovalčíková Spt, Alica Kubatková Spt.

Jeden z našich štvorčlenných tímov z nášho GIK v zložení Andrej Morovics, Michal Minarovský, Peter Preťo, všetci traja z kvarty a  Dominik Špalek z tercie skončil spomedzi 361 tímov na Slovensku na 11. až 16.mieste spolu s ďalšími piatimi školami.   Blahoželáme!

https://junior.naboj.org/archive/results.php?year=2016&category=cad&country_code=sk

Junior náboj ako každý rok zastrešovali Mgr. Milada Jirkalová a Mgr. Ľubica Vančová.