Predmetová komisia Matematika Úspechy v matematických súťažiach 2016/2017 Aktivity z matematiky 2016/2017 Aktivity z matematiky 2015/2016 Úspechy v matematických súťažiach 2015/2016 Úspechy v informatických súťažiach 2015/2016 Zenit iBobor Olympiáda v informatike ProFIIT KSP Palma Imagine LOGO Cup Bobrovo e-Skills Filmové súťaže Fotografické súťaže Iné súťaže Vyučovanie informatiky Multimediálna matematika Úspechy v matematických súťažiach 2014/2015 Úspechy v informatických súťažiach 2014/2015 Aktivity z matematiky 2014/2015 EXPERT Geniality show výsledky Matematický KLOKAN Hodina kódu Expert geniality show Textová podstrana

Aktivity z matematiky 2015/2016

Junior náboj

Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému, výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva.

Súťaž prebehla 20. novembra 2015. Druhýkrát zorganizovala túto súťaž v Trnavskom kraji naša škola pod záštitou občianskeho združenia Trojsten a organizátorov korešpondenčného seminára MFF UK z fyziky pre ZŠ Výfuk.

Organizačný tím z našej školy: študenti oktávy a  Martin Majtán z 3.B.

Z pedagógov súťaž zastrešovali: Mgr. Milada Jirkalová a Mgr. Ľubica Vančová.

Pozvanie na túto netradičnú súťaž prijalo 12 tímov zo škôl z Trnavského kraja. Našu školu reprezentovali dva tímy:

1.tím:Andrej Morivics (T), Janka Ráciková (K), Jakub Sobota (K), Eduard Zelenay (K)

2.tím: Paulína Jančárová (T), Hana Karasová (T), Michal Minarovský (T), Barbora Sabová(K).