Predmetová komisia Predmetové olympiády, súťaže, projekty Exkurzie Aktivity PK Občianska náuka Geografia Dejepis Ekonomika Hudobná výchova Výtvarná výchova, Umenie a kultúra Mediálna výchova

Exkurzie

Školský rok 2018/2019

Múzeum  holokaustu v Seredi

Dňa 20.3.2019  triedy kvarta a kvinta navštívili Múzeum  holokaustu v Seredi. Počas druhej svetovej vojny tu bol pracovný tábor pre slovenských Židov, ktorých odtiaľ vyvážali do vyhladzovacích táborov.  V expozícii Múzea je veľa pôvodných artefaktov. Lektor v Múzeu vysoko odborne a hlavne pútavo žiakom priblížil dané obdobie.

https://gymhc.edupage.org/album/#gallery/161

  Exkurziu pripravila p.p. Toholová

 

 

Školský rok 2017/2018

 

Exkurzia do Auschwitz-Birkenau

 

V dňoch 12.6. – 14.6.2018 sa triedy 3.A, 3.B a septima zúčastnili exkurzie spojenej s výletom do Poľska.

Študenti si prezreli koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, soľnú baňu vo Wieliczke a  Krakov-bývalé sídlo poľských kráľov.

Posledný deň bola zastávka v oravskom skanzene Zuberec, no jeho prehliadku nám prekazil dážď.

 

Exkurziu pripravila p.p. ToholováExkurzia do Viedne

Exkurziu pripravila p.p. NevydalováExkurzia do Budapešti

 

Exkurziu pripravili p.p. p.p. Nevydalová a p.p. Toholová Exkurzia do Trnavy a Piešťan

 

Exkurziu pripravila p.p. Nevydalová

 Školský rok 2016/2017

Exkurzia  Sereď

 

Dňa 4. apríla 2017 sa triedy septima a kvarta zúčastnili dejepisnej exkurzie do Múzea Holokaustu v Seredi. Taktiež boli prítomní pri rozhovore s pánom Alnerom, ktorý prežil Holokaust.

 

 

Exkurziu pripravila p.p. Toholová

  

Exkurzia  Budapešť

 

Dňa 19.10.2016 sa žiaci 2.A a 2.B zúčastnili dejepisno-geografickej exkurzie do Budapešti.

Cieľom bola prehliadka starého centra mesta, kde významnú stopu stavebnej činnosti zanechali aj murári z Liptova.

Spestrením bola aj návšteva Tropicária – morského akvária.

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Komárne a prezreli sme si Nádvorie Európy.

 

Exkurziu pripravili p.p. Toholová a p.p. Nevydalová

  

Školský rok 2015/2016

 

Exkurzia do Bratislavy
 

Dňa 1.12.2015 sa študenti 2.A, 2.B triedy a časť študentov z triedy Sexta zúčastnili odbornej exkurzie do Bratislavy v rámci predmetov Občianska náuka a Mediálna výchova.

Navštívili Slovenský rozhlas, kde dostali zaujímavé informácie o práci ľudí a o fungovaní tejto inštitúcie. Navštívili rôzne štúdiá a zaujímavé priestory Pyramídy.

V druhej časti exkurzie uskutočnenej v Národnej rade Slovenskej republiky sa študenti zúčastnili zasadnutia poslancov Slovenského parlamentu. Ešte pred zasadnutím sa stihli odfotiť so skvelými úspešnými slovenskými olympionikmi  Anastasiyou Kuzminovou a Michalom  Martikánom, ktorí  na pôde Národnej rady SR predostreli hlavné body projektu "Slovensko žije zdravo" s cieľom rozhýbať mládež, zmeniť stravovacie návyky a zlepšiť celkový zdravotný stav obyvateľov krajiny. 

Posledná časť exkurzie patrila návšteve zaujímavej výstavy Titanic.

 

       

Mgr. Martina VranikovičováExkurzia do Viedne

 

Dňa 3.12.2015 sa triedy 1.A a 1.B zúčastnili exkurzie do Viedne.

V čokoládovni  v Kittsee uvideli proces výroby chutných čokoládových figúrok, ktoré si mohli zakúpiť v tamojšom obchodíku.

Vo Viedni navštívili prírodovedné múzeum, katakomby a prešli sa historickým  jadrom mesta.

Exkurziu ukončili návštevou vianočných trhov.

 

Mgr. Beáta ToholováOSN Viedeň

14. 10. 2015 sme navštívili sídlo Organizácie spojených národov vo Viedni.

 

Organizácia spojených národov má štyri oficiálne sídla - New York, Ženeva, Nairobi a Viedeň.  Viedenské medzinárodné centrum (VIC), bolo postavené v areáli Dunajského parku a je známe pod označením "UNO City". Stavebné práce na realizácii návrhu rakúskeho architekta Johanna Stabera trvali šesť rokov. Komplex VIC bol otvorený 23. augusta 1979 a prenajatý Organizácii spojených národov na 99 rokov za symbolický poplatok jeden schilling ročne (dnes sedem centov).

V úradoch, organizáciách a agentúrach OSN so sídlom vo Viedni pracuje viac ako 4000 zamestnancov z viac ako sto krajín sveta.

VIC je sídlom nasledovných organizácií: Úradovňa OSN vo Viedni (UNOV), Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO), Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA), Prípravná komisia Organizácie Zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO PrepCom) a Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

Ďalšie úrady a organizačné jednotky OSN sídliace vo VIC sú: Poštový úrad OSN (UNPA), Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Výbor OSN pre účinky rádioaktívneho žiarenia (UNSCEAR), Úrad OSN pre servisné zabezpečenie projektov (UNOPS) a Spoločný program OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS).

Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR), ktorá koordinuje environmentálne projekty popri rieke Dunaj, sídli taktiež vo VIC.

 Školský rok 2014/2015POĽSKO 2015

16. – 18. júna 2015

Auschwitz-Birkenau – Wieliczka – Krakow – Banská Bystrica

Veľmi krátky a nepokojný je život tých, ktorí zabúdajú na minulosť, nedbajú o prítomnosť a odmietajú budúcnosť.

O tejto pravde sa presvedčili aj triedy SPT a 3.B pod vedením p.p. Beáty Toholovej, Margaréty Belákovej a Karin Minarovskej, ktorí 16. júna navštívili areál koncentračného tábora Auschwitz- Birkenau a spoločne si s pokorou  uctili pamiatku obetí holokaustu.

17. júna  navštívili Soľnú baňu vo Wieliczke a nadýchali sa čerstvého slaného vzduchu.

Spoločne obdivovali krásy Krakowa- sídlo poľských kráľov- zámok Wawel, Katedrálu sv. Václava a Stanislava, Mariánsky kostol, Floriánsku ulicu, Krakowský rinek...

Táto exkurzia nás usvedčila v tom, že história je svedkom doby, dňom pravdy,  životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom čias minulých.

Spracovala: Monika Šuchová, 3.B

Foto: Andrej Pažitný, 3.B

 https://gymhc.edupage.org/album/?#gallery/29

 12. FEBRUÁR 2015BRATISLAVA

Denník N,  Národná rada SR

Študenti 2. A a 2. B triedy, pod vedením Mgr. Dany Filipkovej a Bc. Lenky Valachovej, absolvovali odbornú exkurziu  z občianskej náuky - politológie, práva a mediálnej výchovy.   Po návšteve  redakcie Denníka N  - nových nezávislých novín, kde sa stretli so šéfredaktorom, sa  po prehliadke priestorov zúčastnili  aj zasadnutia Národnej rady SR.

     

https://gymhc.edupage.org/album/?#gallery/23Dňa 5.11.2014 v rámci predmetu regionálna výchova, žiaci sekundy, pod vedením Mgr. Beáty Toholovej a Mgr. Dany Filipkovej, navštívili v Leopoldove

Expozíciu histórie väzenstva na Slovensku .

   

 Aktivity predmetu GEOGRAFIA a REGIONÁLNA VÝCHOVA

V rámci geografie a regionálnej výchovy využívame rôzne druhy a formy vyučovania s cieľom vzbudiť zvýšený záujem o naše predmety. Mnohé exkurzie a súťaže sa stali tradičnými vďaka veľkému záujmu študentov.

1. Exkurzie geografia

  1. Roč, KVI

Vianočná Viedeň

  1. Roč., SXT

 

Budapešť

  1. Roč., SPT

 

Piešťany

Trnava

   

 

K tradičným exkurziám patrí návšteva:

 

  1. Vianočnej Viedne v 1. roč. spojená s návštevou čokoládovne Hauswirth v Kittsee, prehliadkou historického centra po ringstrasse a prírodovedného alebo historického múzea (podľa záujmu študentov). Lákadlom je tajomná  návšteva katakomb pod Stefansdomom ako i vianočné naladenie na vianočných trhoch pred známou Rathaus.
  2. Budapešť  navštevujú študenti 2.roč. Hlavné mesto Maďarska, vybudované vo veľkej miere Slovákmi, láka zaujímavosťami ako tropikárium – suchozemské oceanárium, najväčšou budovou parlamentu v Európe, najväčšou synagógou v strednej Európe, najstarším  metrom na európskej pevnine, hradným vrchom so svetoznámou Rybárskou baštou a inými zaujímavosťami.
  3. Trnava, organizovaná pre študentov 3.roč. je najstarším mestom Slovenska. Malý Rím poskytne mnoho zaujímavých informácií o histórii osídlenia a umožní nahliadnuť do vybraných katedrál v sprievode sprievodcu mestského centra.
  4. Piešťany, susedné okresné mesto, svetoznáme kúpele, v ktorých je najteplejší prameň na Slovensku. Exkurzia začína návštevou pamätnej izby spisovateľa Ivana Krasku, výkladom v Balneologickom múzeu o histórii termálnych prameňov a založení mesta. V letiskovej meteorologickej stanici sa zoznamujeme so spôsobom monitorovania a tvorby predpovede počasia. Nad mestom v obci Ducové sa nachádza archeologické nálezisko z 9. stor. -  veľkomoravský dvorec, ktorého návštevou sa exkurzia končí.

 

V minulosti sme v spolupráci s predmetmi dejepis a cudzie jazyky uskutočnili hodnotné exkurzie do Ríma, Bavorska – „ Po stopách Ľudovíta II. Bavorského“ či Južných Čiech.

2. Exkurzie regionálna výchova

V rámci regionálnej výchovy sa naši najmenší študenti zoznamujú s pamätnými miestami, pamiatkami,  zvykmi, tradíciami a významnými osobnosťami mesta a okresu Hlohovec, či celého Trnavského kraja.

 

Prima

Múzeum vo väznici Leopoldov

Pamätná izba Jána Hollého v Maduniciach

Pamätník Šuleka a Holubyho

Poniklecova lúčka – Sedliská

Malé Vážky

Sekunda

Trnava - Dobrá Voda  -Naháč

Zvyky a tradície na Gazdovskom dvore

  

Informácie o úspechoch v predmetových olympiádach a súťažiach nájdete v priečinku "geografia".

                                                                                  

Exkurzia do Budapešti  dňa 30.9.2014 pre študentov II.A a II.B triedy

 

      

 

Exkurzia do Viedne dňa 3.12.2014 pre žiakov I.A a I.B