• Exkurzie

    •  

      

     Školský rok 2019/2020

      

      Exkurzia do Bratislavy

      

     Dňa 3.12.2019 sa študenti 3. ročníka  a SPT zúčastnili odbornej exkurzie do Bratislavy v rámci predmetov Občianska náuka a Dejepis.

     Navštívili dve zaujímavé expozície venované 30. výročiu Nežnej revolúcie 1989 a k 100. výročiu  úmrtia M. R. Štefánika v priestoroch Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade.

     Popoludní sa študenti zúčastnili prehliadky priestorov a zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky.

                 

      

                 

      

         

     https://www.snm.sk/?historicke-muzeum-aktualne-vystavy&clanok=milan-rastislav-stefanik-general-osloboditel

     https://gymhc.edupage.org/photos/?photo=album#photos:album:207

     Exkurziu pripravila: Mgr. Mária Juristová      

     Školský rok 2018/2019

      

     Exkurzia do Auschwitz-Birkenau

      

     V dňoch 11.6. – 13.6.2019 sa triedy 3.A a SPT zúčastnili exkurzie spojenej s výletom do Poľska.

     Študenti navštívili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, soľnú baňu vo Wieliczke a  Krakow-bývalé sídlo poľských kráľov.

      

      Exkurziu pripravila p.p. Toholová

     Múzeum  holokaustu v Seredi

     Dňa 20.3.2019  triedy kvarta a kvinta navštívili Múzeum  holokaustu v Seredi. Počas druhej svetovej vojny tu bol pracovný tábor pre slovenských Židov, ktorých odtiaľ vyvážali do vyhladzovacích táborov.  V expozícii Múzea je veľa pôvodných artefaktov. Lektor v Múzeu vysoko odborne a hlavne pútavo žiakom priblížil dané obdobie.

     https://gymhc.edupage.org/album/#gallery/161

      Exkurziu pripravila p.p. Toholová     Exkurzia do Budapešti

     Dňa 13.12.2018 sa žiaci 2.A a SXTy zúčastnili dejepisno-geografickej exkurzie do Budapešti spojenej s návštevou vianočných trhov.

      

         

     Exkurziu pripravila p.p. Nevydalová

     Exkurzia do Viedne

     6. 12. 2018 študenti  1.A a 2.B absolvovali exkurziu  spojenú s návštevou čokoládovne Hauswirth v Kittsee, prehliadkou historického centra po ringstrasse, prírodovedného a historického múzea (podľa záujmu študentov). Lákadlom sú  vianočné  trhy pred známou Rathaus.sú 

     Exkurziu pripravila p.p. Nevydalová

      

      

     Školský rok 2017/2018

      

     Exkurzia do Auschwitz-Birkenau

      

     V dňoch 12.6. – 14.6.2018 sa triedy 3.A, 3.B a septima zúčastnili exkurzie spojenej s výletom do Poľska.

     Študenti si prezreli koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, soľnú baňu vo Wieliczke a  Krakov-bývalé sídlo poľských kráľov.

     Posledný deň bola zastávka v oravskom skanzene Zuberec, no jeho prehliadku nám prekazil dážď.

      

     Exkurziu pripravila p.p. Toholová     Exkurzia do Viedne

     Exkurziu pripravila p.p. Nevydalová     Exkurzia do Budapešti

      

     Exkurziu pripravili p.p. p.p. Nevydalová a p.p. Toholová      Exkurzia do Trnavy a Piešťan

      

     Exkurziu pripravila p.p. Nevydalová

           Školský rok 2016/2017

     Exkurzia  Sereď

      

     Dňa 4. apríla 2017 sa triedy septima a kvarta zúčastnili dejepisnej exkurzie do Múzea Holokaustu v Seredi. Taktiež boli prítomní pri rozhovore s pánom Alnerom, ktorý prežil Holokaust.

      

      

     Exkurziu pripravila p.p. Toholová

            

     Exkurzia  Budapešť

      

     Dňa 19.10.2016 sa žiaci 2.A a 2.B zúčastnili dejepisno-geografickej exkurzie do Budapešti.

     Cieľom bola prehliadka starého centra mesta, kde významnú stopu stavebnej činnosti zanechali aj murári z Liptova.

     Spestrením bola aj návšteva Tropicária – morského akvária.

     Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Komárne a prezreli sme si Nádvorie Európy.

      

     Exkurziu pripravili p.p. Toholová a p.p. Nevydalová

            

     Školský rok 2015/2016

      

     Exkurzia do Bratislavy
      

     Dňa 1.12.2015 sa študenti 2.A, 2.B triedy a časť študentov z triedy Sexta zúčastnili odbornej exkurzie do Bratislavy v rámci predmetov Občianska náuka a Mediálna výchova.

     Navštívili Slovenský rozhlas, kde dostali zaujímavé informácie o práci ľudí a o fungovaní tejto inštitúcie. Navštívili rôzne štúdiá a zaujímavé priestory Pyramídy.

     V druhej časti exkurzie uskutočnenej v Národnej rade Slovenskej republiky sa študenti zúčastnili zasadnutia poslancov Slovenského parlamentu. Ešte pred zasadnutím sa stihli odfotiť so skvelými úspešnými slovenskými olympionikmi  Anastasiyou Kuzminovou a Michalom  Martikánom, ktorí  na pôde Národnej rady SR predostreli hlavné body projektu "Slovensko žije zdravo" s cieľom rozhýbať mládež, zmeniť stravovacie návyky a zlepšiť celkový zdravotný stav obyvateľov krajiny. 

     Posledná časť exkurzie patrila návšteve zaujímavej výstavy Titanic.

      

            

     Mgr. Martina Vranikovičová     Exkurzia do Viedne

      

     Dňa 3.12.2015 sa triedy 1.A a 1.B zúčastnili exkurzie do Viedne.

     V čokoládovni  v Kittsee uvideli proces výroby chutných čokoládových figúrok, ktoré si mohli zakúpiť v tamojšom obchodíku.

     Vo Viedni navštívili prírodovedné múzeum, katakomby a prešli sa historickým  jadrom mesta.

     Exkurziu ukončili návštevou vianočných trhov.

      

     Mgr. Beáta Toholová     OSN Viedeň

     14. 10. 2015 sme navštívili sídlo Organizácie spojených národov vo Viedni.

      

     Organizácia spojených národov má štyri oficiálne sídla - New York, Ženeva, Nairobi a Viedeň.  Viedenské medzinárodné centrum (VIC), bolo postavené v areáli Dunajského parku a je známe pod označením "UNO City". Stavebné práce na realizácii návrhu rakúskeho architekta Johanna Stabera trvali šesť rokov. Komplex VIC bol otvorený 23. augusta 1979 a prenajatý Organizácii spojených národov na 99 rokov za symbolický poplatok jeden schilling ročne (dnes sedem centov).

     V úradoch, organizáciách a agentúrach OSN so sídlom vo Viedni pracuje viac ako 4000 zamestnancov z viac ako sto krajín sveta.

     VIC je sídlom nasledovných organizácií: Úradovňa OSN vo Viedni (UNOV), Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO), Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA), Prípravná komisia Organizácie Zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO PrepCom) a Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

     Ďalšie úrady a organizačné jednotky OSN sídliace vo VIC sú: Poštový úrad OSN (UNPA), Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Výbor OSN pre účinky rádioaktívneho žiarenia (UNSCEAR), Úrad OSN pre servisné zabezpečenie projektov (UNOPS) a Spoločný program OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS).

     Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR), ktorá koordinuje environmentálne projekty popri rieke Dunaj, sídli taktiež vo VIC.

           Školský rok 2014/2015     POĽSKO 2015

     16. – 18. júna 2015

     Auschwitz-Birkenau – Wieliczka – Krakow – Banská Bystrica

     Veľmi krátky a nepokojný je život tých, ktorí zabúdajú na minulosť, nedbajú o prítomnosť a odmietajú budúcnosť.

     O tejto pravde sa presvedčili aj triedy SPT a 3.B pod vedením p.p. Beáty Toholovej, Margaréty Belákovej a Karin Minarovskej, ktorí 16. júna navštívili areál koncentračného tábora Auschwitz- Birkenau a spoločne si s pokorou  uctili pamiatku obetí holokaustu.

     17. júna  navštívili Soľnú baňu vo Wieliczke a nadýchali sa čerstvého slaného vzduchu.

     Spoločne obdivovali krásy Krakowa- sídlo poľských kráľov- zámok Wawel, Katedrálu sv. Václava a Stanislava, Mariánsky kostol, Floriánsku ulicu, Krakowský rinek...

     Táto exkurzia nás usvedčila v tom, že história je svedkom doby, dňom pravdy,  životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom čias minulých.

     Spracovala: Monika Šuchová, 3.B

     Foto: Andrej Pažitný, 3.B

      https://gymhc.edupage.org/album/?#gallery/29

           12. FEBRUÁR 2015BRATISLAVA

     Denník N,  Národná rada SR

     Študenti 2. A a 2. B triedy, pod vedením Mgr. Dany Filipkovej a Bc. Lenky Valachovej, absolvovali odbornú exkurziu  z občianskej náuky - politológie, práva a mediálnej výchovy.   Po návšteve  redakcie Denníka N  - nových nezávislých novín, kde sa stretli so šéfredaktorom, sa  po prehliadke priestorov zúčastnili  aj zasadnutia Národnej rady SR.

          

     https://gymhc.edupage.org/album/?#gallery/23     Dňa 5.11.2014 v rámci predmetu regionálna výchova, žiaci sekundy, pod vedením Mgr. Beáty Toholovej a Mgr. Dany Filipkovej, navštívili v Leopoldove

     Expozíciu histórie väzenstva na Slovensku .

        

           Aktivity predmetu GEOGRAFIA a REGIONÁLNA VÝCHOVA

     V rámci geografie a regionálnej výchovy využívame rôzne druhy a formy vyučovania s cieľom vzbudiť zvýšený záujem o naše predmety. Mnohé exkurzie a súťaže sa stali tradičnými vďaka veľkému záujmu študentov.

     1. Exkurzie geografia

     1. Roč, KVI

     Vianočná Viedeň

     1. Roč., SXT

      

     Budapešť

     1. Roč., SPT

      

     Piešťany

     Trnava

        

      

     K tradičným exkurziám patrí návšteva:

      

     1. Vianočnej Viedne v 1. roč. spojená s návštevou čokoládovne Hauswirth v Kittsee, prehliadkou historického centra po ringstrasse a prírodovedného alebo historického múzea (podľa záujmu študentov). Lákadlom je tajomná  návšteva katakomb pod Stefansdomom ako i vianočné naladenie na vianočných trhoch pred známou Rathaus.
     2. Budapešť  navštevujú študenti 2.roč. Hlavné mesto Maďarska, vybudované vo veľkej miere Slovákmi, láka zaujímavosťami ako tropikárium – suchozemské oceanárium, najväčšou budovou parlamentu v Európe, najväčšou synagógou v strednej Európe, najstarším  metrom na európskej pevnine, hradným vrchom so svetoznámou Rybárskou baštou a inými zaujímavosťami.
     3. Trnava, organizovaná pre študentov 3.roč. je najstarším mestom Slovenska. Malý Rím poskytne mnoho zaujímavých informácií o histórii osídlenia a umožní nahliadnuť do vybraných katedrál v sprievode sprievodcu mestského centra.
     4. Piešťany, susedné okresné mesto, svetoznáme kúpele, v ktorých je najteplejší prameň na Slovensku. Exkurzia začína návštevou pamätnej izby spisovateľa Ivana Krasku, výkladom v Balneologickom múzeu o histórii termálnych prameňov a založení mesta. V letiskovej meteorologickej stanici sa zoznamujeme so spôsobom monitorovania a tvorby predpovede počasia. Nad mestom v obci Ducové sa nachádza archeologické nálezisko z 9. stor. -  veľkomoravský dvorec, ktorého návštevou sa exkurzia končí.

      

     V minulosti sme v spolupráci s predmetmi dejepis a cudzie jazyky uskutočnili hodnotné exkurzie do Ríma, Bavorska – „ Po stopách Ľudovíta II. Bavorského“ či Južných Čiech.

     2. Exkurzie regionálna výchova

     V rámci regionálnej výchovy sa naši najmenší študenti zoznamujú s pamätnými miestami, pamiatkami,  zvykmi, tradíciami a významnými osobnosťami mesta a okresu Hlohovec, či celého Trnavského kraja.

      

     Prima

     Múzeum vo väznici Leopoldov

     Pamätná izba Jána Hollého v Maduniciach

     Pamätník Šuleka a Holubyho

     Poniklecova lúčka – Sedliská

     Malé Vážky

     Sekunda

     Trnava - Dobrá Voda  -Naháč

     Zvyky a tradície na Gazdovskom dvore

       

     Informácie o úspechoch v predmetových olympiádach a súťažiach nájdete v priečinku "geografia".

                                                                                       

     Exkurzia do Budapešti  dňa 30.9.2014 pre študentov II.A a II.B triedy

      

           

      

     Exkurzia do Viedne dňa 3.12.2014 pre žiakov I.A a I.B

      

          

       

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje