Predmetová komisia Predmetové olympiády, súťaže, projekty Exkurzie Aktivity PK Občianska náuka Geografia Dejepis Ekonomika Hudobná výchova Výtvarná výchova, Umenie a kultúra Mediálna výchova

Občianska náuka

 

GALÉRIA NAŠICH ÚSPECHOV

 

Vážení návštevníci, táto stránka je v procese tvorby. Ak zistíte, že  v našej galérii niekto chýba, alebo uvedené údaje nie sú kompletné, či presné, dajte mi to vedieť na: mariajuristova@centrum.sk                    

Ďakujem.

                                             Školský rok 2018/2019                                              

Mladý Európan 2019

Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Prioritami tento rok sú: voľby do Európskeho parlamentu, 15. výročie vstupu SR do EÚ, 10. výročie prijatia spoločnej meny euro a Investičný plán pre Európu. Taktiež krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2019, konkrétne Rumunsko a Fínsko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ. Ďalej znalosť rôznych európskych programov ako napríklad Európsky zbor solidarity, Erasmus + a znalosť kľúčových inštitucionálnych sietí Európskej únie.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Rumunsku, alebo o Fínsku, ktoré bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2019. Tento projekt treba poslať do 29. marca na mail  europedirect@senica.sk

Dom kultúry v Senici v stredu 3. apríla 2019.

Program:

9:30 - 10:00 Registrácia

10:00 - 10:15 Zahájenie vedomostnej súťaže

10:15 - 12:30 Súťaž (po druhom kole 15 min. prestávka na občerstvenie)

12:30 Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie diplomov a cien

Marek Štítny
Manažér Informačného centra EUROPE DIRECT SenicaMobil: +421915 454 630
Web: www.europedirect.senica.sk

FB: www.facebook.com/edsenica
Instagram: www.instagram.com/europedirectsenica 

Mgr. Mária Juristová, Mgr. Ľubica Nevydalová 

Celoslovenské semifinále 1. ročníka súťaže Simulované rokovanie NR SR, 8.2.2019

 

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A ZAŽI SUPER DEŇ V NRSR

Prodekan právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba vás všetkých pozýva na prvý ročník súťaže simulovaného rokovania NRSR. Súťaž je organizovaná v spolupráci s NRSR.

ZAPOJ SA, PRETOŽE...

Existujú problémy, ktoré je možné vyriešiť kvalitným zákonom. Naša Ústava zveruje právomoc prijímať zákony, ako aj právne predpisy vyššej právnej sily národnému parlamentu. V súťaži „Simulované rokovanie národného parlamentu“ majú mladí možnosť ukázať, ako by sa tejto právomoci chopili, ak by dostali príležitosť. Súťaž je otvorená pre 5-členné tímy zložené zo stredoškolákov v posledných troch ročníkoch a vysokoškolákov v prvom ročníku štúdia.

                       

 

Náš školský tím: 

Nicolas Arnold, Terézia Vančová z 2.A, Barbara Bučková, Dominika Vopátová z 2.B a Barbara Homolová z 3.A.

                                          Odbornou konzultantkou bola JUDr. Eva Arnoldová,                                                                                                                                                                                     bývalá študentka nášho gymnázia.

Ďakujeme za vynaložené úsilie pri príprave a príkladnú reprezentáciu školy.

Mgr. Mária Juristová

 

 XXI. ročník Olympiády ľudských práv

 

       7. februára 2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnil XXI. ročník  Krajského kola OĽP. Stretlo sa tu  24 študentov z 12 stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja.

        Našu školu reprezentovali  Michal Minarovský a Peter Preťo, študenti SXT.

 

                  

 

 

Umiestnenie:

Peter Preťo úspešný riešiteľ

Michal Minarovský úspešný riešiteľ

Obom úspešným riešiteľom súťaže srdečne blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy.

https://gypy.edupage.org/news/?

Mgr. Mária Juristová

 Víťazi literárnej súťaže rezortu obrany si prebrali ocenenia

 

 

 Víťazi 14. ročníka literárnej súťaže rezortu obrany si dnes prevzali ocenenia od ministra obrany Petra Gajdoša a generálneho tajomníka Služobného úradu MO SR Jána Hoľka. Tento rok bolo celkovo hodnotených 130 literárnych prác, ktoré na tému „Vplyv „osmičiek“ vojenských dejín na našu súčasnosť“pripravili študenti stredných a vysokých škôl. 

„Mladí ľudia mali tentokrát možnosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa týkajú našich vojenských dejín, pretože v tomto roku sme si v tejto súvislosti pripomenuli významné okrúhle výročia. Oceňujem, že ich tieto témy oslovili a podelili sa o svoj pohľad,“ ocenil záujem študentov stredných a vysokých škôl minister obrany Peter Gajdoš.

Ocenenie si dnes v priestoroch rezortu obrany prevzali Laura Belicajová z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa v kategórii vysoké školy umiestnila na 1. mieste. Na druhom mieste sa v rovnakej kategórii umiestnil Peter Kromka z Univerzity Komenského v Bratislave a na 3. mieste Martina Pomikalová z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Zo stredoškolskej kategórie si cenu za 1. miesto prevzala Christina Zelísková z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci. Cenu za 2. miesto získala Mária Cápayová  zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave a za 3. miesto Denisa Fujašová z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline.


Z prác študentov vysokých a stredných škôl vybrala  komisia rezortu obrany 4 práce v oboch kategóriách, za ktoré bolo možné hlasovať na sociálnej sieti. Hlasovania, ktoré trvalo od 24. novembra do 29. novembra do polnoci sa zúčastnilo celkovo 3 103 ľudí.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 07.12.2018

http://www.mosr.sk/43267-sk/vitazi-literarnej-sutaze-rezortu-obrany-si-prebrali-ocenenia/

 Video: Víťazi literárnej súťaže rezortu obrany si prebrali ocenenia

http://www.mosr.sk/data/disk/video/181207_Ocenenie%20v%C3%AD%C5%A5azov%20liter%C3%A1rnej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe%20rezortu%20obrany.mp4

 

 

 

                                             Školský rok 2017/2018                                              Návšteva sídla OSN v Ženeve

 

Pri príležitosti 20. ročníka Olympiády ľudských práv udelila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže úspešným riešiteľkám a riešiteľom na 1. až 3. mieste krajských kôl špeciálnu cenu – návštevu sídla OSN v Ženeve. Sídlo Organizácie spojených národov v Ženeve je jedným zo štyroch riaditeľstiev OSN. Palác Národov (Palais des Nations) je centrálou a miestom rokovaní viacerých agentúr a programov OSN, ktoré sa zameriavajú na podporu a ochranu ľudských práv, predovšetkým Rady pre ľudské práva pri OSN či UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov).

Návšteva Ženevy sa konala 30. apríla až 2. mája 2018. Na tomto trojdňovom vzdelávacom pobyte sme si ako účastníci rozšírili svoje poznatky týkajúce sa OSN, jej aktivít, právomocí, histórie a celkového pôsobenia vo svete. V Paláci Národov sme mali celodenný program nabitý prednáškami a prezentáciami súvisiacimi so životným prostredím, utečeneckou krízou, diskrimináciou a ľudskými právami. Neskôr sme sa presunuli do Wilsonovho Paláca (Wilson Palais), do budovy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), kde sme sa mali možnosť zúčastniť sa pozorovania  95. zasadnutia Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD).

V rámci našej návštevy Ženevy nám zostalo aj trocha času na prehliadku Ženevy. Mohli sme spoznať historické centrum mesta, navštíviť historické pamiatky, či využiť plavbu loďou ako súčasť hromadnej dopravy po Ženevskom jazere. Taktiež sme mali možnosť navštíviť Múzeum Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

         

Ján Centko, septima

  

 

XX. ročník Olympiády ľudských práv

Krajské kolo Olympiády ľudských práv má na našej škole už dlhoročnú tradíciu, za čo vďačíme najmä našej pani profesorke Mgr. Márii Juristovej, ktorá je krajskou koordinátorkou OĽP. Študentky a študenti stredných škôl z Trnavského kraja sa pravidelne stretnú na pôde našej školy, aby si zmerali vedomosti týkajúce sa ľudských práv, histórie, schopnosti argumentácie, znalostí politiky a aktuálneho diania vo svete. Pre študentov je to skvelá možnosť, ako sa dozvedieť niečo nové a získať nové vedomosti. V neposlednom rade je to príležitosť spoznať sa s ľuďmi s rovnakým zmýšľaním.

Dvadsiaty ročník celoštátneho kola OĽP sa niesol v slávnostnom duchu s nosnou témou

„Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva.

Záštitu nad celoštátnym kolom prevzala (ex-)ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Na celoštátnom kole v Omšení, ktoré sa konalo 11. – 13. apríla 2018, sa zišlo 64 súťažiacich zo všetkých kútov Slovenska. Súťažné časti programu sa dopĺňali so zaujímavými diskusiami a workshopmi.

 

                Všetci účastníci olympiády sú víťazmi. Pretože nie je dôležité vyhrať, omnoho dôležitejšie je zaujímať sa a debatovať na rôzne spoločenské témy, napríklad aj tie, ktoré sa rozoberajú práve na tejto olympiáde. Olympiáda ľudských práv je skvelým prostriedkom vzdelávania pre všetkých študentov, predovšetkým pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje obzory, ktorí sú naklonení k liberálnym hodnotám a pre tých, ktorí sa zaujímajú o spoločenské dianie doma, ale i vo svete.

       

 

Ján Centko, septima

  

Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú každoročne celoslovenskú súťaž Mladý Európan, ktorej poslaním je zvýšiť všeobecné povedomie a vedomosti o Európskej únii. Tohtoročná súťaž prebiehala už po 13 krát aj v meste Senica, kde si svoje vedomosti zmerali študenti z 13 stredných škôl z regiónu. Účasť na podujatí prijala i štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová a primátor mesta Senica Branislav Grimm, ktorí spoločne otvorili začiatok podujatia. Záštitu nad súťažou v tomto roku prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

Súťaž pozostávala z testu o Európskej únii, jazykovej krížovky a obrázkového kvízu. Novou podmienkou účasti tímov na regionálnom kole súťaže bolo i odovzdanie stručného projektu, a to buď o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Bulharsku, alebo o Rakúsku, ktoré bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2018.

 

 

  

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

 

       8. februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo OĽP. Našu školu reprezentovali  Branislav Korec,  študent 4.B triedy     a Ján  Centko, študent SPT

 

 

Umiestnenie:

 

 

JÁN CENTKO  - úspešný riešiteľ  - 2. miesto 

Postúpil do celoštátneho kola OĽP a získal špeciálnu cenu od IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, návštevu sídla OSN v Ženeve a účasť na workshope k téme ochrany ľudských práv.

 


 

                        

   

 

 

BRANISLAV KOREC :    16.-18. miesto

      

Obom študentom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a Jankovi želáme úspech v celoštátnom kole OĽP.

 

Žiakov pripravovala Mgr. Mária Juristová

 

 OLYMPIÁDA O EURÓPudentomSKEJ ÚNII

 

 

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje celoslovenskú Olympiádu o Európskej únii.

Olympiáda o Európskej únii je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov.

18.10.2017 sa uskutočnilo regionálne elektronické kolo, ktorého sa zúčastnilo aj trojčlenné družstvo GIK Hlohovec v zložení Ján Centko, Kristína Martinkovičová zo SPT a Lukáš Lehocký z 3.B.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Mária Juristová

Školský rok 2016/2017

 

 

Súťaž o najlepšiu študentskú esej pre študentov stredných škôl na tému

 

„EURÓPSKA VERZUS NÁRODNÁ IDENTITA“.

 

 

 

Nemecká Nadácia Hannsa Seidela (Hanns Seidel Stiftung) podporuje od svojho založenia dialóg na otázky európskej verejnej politiky nielen v Nemecku, ale aj v celej Európe. Na Slovensku rozvíja nadácia vlastný projekt od roku 1991, kde sa zameriava na výhody a výzvy európskej integrácie.

 

V roku 2017 sa Nadácia Hannsa Seidela rozhodla v spolupráci s Centrom pre európske a severoatlantické vzťahy vyhlásiť Súťaž o najlepšiu študentskú esej pre študentov stredných škôl, aby sa s nami podelili o svoje myšlienky na tému 

"EURÓPSKA VERZUS NÁRODNÁ IDENTITA".

 

Slávnostné vyhodnotenie pre študentov, ktorí sa zapojili do tejto súťaže, sa uskutočnilo dňa 20. októbra 2017 na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku, kde si výhercovia súťaže mohli svoje certifikáty prevziať z rúk predstaviteľov Európskej únie a Veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky.

 

Na túto recepciu bola pozvaná aj študentka Vašej školy, ALICKA STRUKOVÁ, ktorá prispela do tejto súťaže svojou vynikajúcou prácou. 

 

 

Mgr. Katarína Kissová, LL.M.

Riaditeľka zastúpenia

 

Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Zastúpenie v Slovenskej republike

 

  

CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

 
5. – 7. 4. 2017 sa v Modre-Harmónii uskutočnilo CK OĽP
Našu školu reprezentoval
 

JÁN CENTKO
 
študent  sexty
Ďakujeme za vynaložené úsilie pri príprave a príkladnú reprezentáciu školy.

 
olp_19._roc._plagat.pdf
 
                                                                                                                                              Pripravila: Mgr. Mária Juristová

  

 

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

 

       8. februára 2017 sa uskutočnilo Krajské kolo OĽP. Našu školu reprezentovali  Michaela Ingeliová,  študentka 3.A triedy  a Ján  Centko, študent SXT

 

 

Umiestnenie:

 

 

JÁN CENTKO  - úspešný riešiteľ  - 6. miesto  - postup do celoštátneho kola

 

 

          

 

MICHAELA INGELIOVÁ úspešná riešiteľka  - 9. miesto

 

 

        

 

Obom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a Jankovi želáme úspech v celoštátnom kole OĽP.

 

Žiakov pripravovala Mgr. Mária Juristová

 

 

 

 

Školský rok 2015/2016

   

CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

 

 

6. – 8. 4. 2016 sa v Modre-Harmónii uskutočnilo CK OĽP.

Našu školu reprezentovala

 

 KRISTÍNKA JAŠICOVÁ 

 

zo 4.B triedy.

Ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

 

 Plagat_XVIII_OLP_2016_fin.pdf

 

 Mgr. Mária Juristová

   KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

 

       4. februára 2016 sa uskutočnilo krajské kolo OĽP. Našu školu reprezentovali študentky  4.B triedy           Kristína Jašicová a Monika Šuchová .

                                   

Do celoštátneho kola OĽP z 2. miesta v krajskom kole postúpila

Kristínka Jašicová.

      

Srdečne blahoželáme.

https://gymhc.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D#gallery/65

                                                             Mgr. Mária Juristová                                                            

 

Školský rok 2014/2015

 

                                                                                            KRAJSKÉ KOLO SOČ

                   Dunajská Streda, 27. marca 2015

Na KK SOČ našu školu reprezentovali (zprava) Mgr. Ľ. Krajčováč, členka krajskej komisie-Chémia, Michal Patrnčiak-SPT, Tomáš Ševček-SPT,  Sofia Findorová-SPT, Andrej Pažitný-3.B, Magdaléna Biščová-3.A, Lukáš Janík-3.B, Matej Kašťák-3.B, Kristína Váryová-3.A,  Michaela Dziaková-3.A, Veronika Krajčovičová-3.B.

Za reprezentáciu školy ďakujeme.

https://gymhc.edupage.org/album/?#gallery/24

 

      Školské kolo SOČ, Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, 4. februára 2015

4. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Školská komisia  hodnotila  odbornú úroveň teoretickej časti, výsledky praktickej časti práce a obhajobu práce SOČ. Spoločenské vedy budú v týchto odboroch reprezentovať:

13 História, filozofia, právne vedy

Michaela Dziaková z 3.A

Sofia Findorová zo SPT

  

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Tomáš Ševček  zo SPT

 

Blahoželáme!

 

http://gymhc.edupage.sk/album/?#gallery/22

 

    

  

 

 

Školský rok 2014/15

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Marek Belanský

4. B

Olympiáda ľudských práv

13. miesto

-

Tomáš Ševček

SPT

SOČ

Disociálna porucha osobnosti 

účasť 

- 

Sofia Findorová

SPT

SOČ

Týranie zvierat v cirkusoch

 

účasť 

 

-

Michaela Dziaková

3. A

SOČ

November 1989

účasť 

-

 

    

Školský rok 2013/14

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Dominika Múdra

3. A

Olympiáda ľudských práv

3. miesto

účasť

Zvláštne ocenenie

Marek Belanský

3. B

Olympiáda ľudských práv

4. miesto

účasť

Lívia Doležalová

3. B

SOČ

Tvorba skladby        v domácom štúdiu

1. miesto

účasť

 

Peter Pavlík

Martin Remiaš

3.A

SOČ

Vplyv sociálnych sietí na správanie a prospech žiakov

účasť

-

Michaela Candráková

SPT

SOČ

Mentálna anorexia

účasť

-

Kristína Tomášiková

SPT

SOČ

Investície v Trnavskom kraji

účasť

-

 

Školský rok 2012/13

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Martin Piešťanský

OKT

Olympiáda ľudských práv

2. miesto

účasť

Martin Vatrál

SPT

SOČ

Náboženská diskriminácia

1. miesto

účasť

Barbora Gajarská

SPT

SOČ

Význam emócií v živote človeka

1. miesto

účasť

Kristína Paulovičová

SPT

SOČ

Humanitárne misie

3. miesto

-

 

Školský rok 2011/12

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

krajské kolo

celoslovenské kolo

 

Lukáš PATRNČIAK  

 

SPT

EUSTORY

Bulharská stopa v Hlohovskom regióne

-

6. miesto

 

Tomáš Vančo

 

SPT

SOČ

Interaktívna mapa mesta Leopoldov

1. miesto

účasť

 

 

Školský rok 2010/11

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Lenka Kubatková

4. B

Olympiáda ľudských práv

1. miesto

„Veľké finále“

12. miesto

Zvláštne ocenenie

    Frankfurt

Šimon Farkaš

4. B

TWIN SCHOL: Medzinárodná konferencia - Švédsko

Edita Ďurovčíková

SXT

 

 

Školský rok 2009/10

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Lenka KUBATKOVÁ

3. B

Olympiáda ľudských práv

5. miesto

účasť

Šimon FARKAŠ

3. B

Olympiáda ľudských práv

11. miesto

-

Maroš BÍLIK           Ondrej BAČÍK

3.B

SOČ

Rómovia na Slovensku

Zvláštne ocenenie

-

Lenka REPKOVÁ       Mário MÓDER

3.B

SOČ

účasť

-

 

Školský rok 2008/09

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

Krajské kolo

Celoslovenské

kolo

Martina BARTOŇOVÁ

Mária SMATANOVÁ

SPT

SOČ

Väzenský systém

1. miesto

účasť

Martin KOVÁČ

OKT

Olympiáda ľudských práv

1. miesto

„Veľké finále“

12. miesto

Daša  MIŠKAYOVÁ

3. A

Olympiáda ľudských práv

účasť

-

 

Školský rok 2007/08

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Martin KOVÁČ

SPT

Olympiáda ľudských práv

1. miesto

Zvláštne ocenenie 

 Štrasburg

Erika HRUŠOVSKÁ  

3. B

Olympiáda ľudských práv

3. miesto

Zvláštne ocenenie 

 Štrasburg

Matúš  LOŠONSKÝ

Zuzana LIBANTOVÁ

3. B

SOČ

Regionálne médiá

1. miesto

účasť

3. A

Marek BÁLENT      

3. B

SOČ

11. september 2001

1. miesto

účasť

Jozef DĚD             Lukáš BEŇO

3. B

SOČ

Šikana

účasť

-

Vladimír KRAJČO       Stanislav LUKÁČIK

SPT

SOČ

Spartak Trnava

účasť

-

3. B

Ľubomíra KÚDELOVÁ

3. B

SOČ

účasť

-

Martin KOVÁČ       

SPT

SOČ

1. miesto

účasť

Zuzana Libantová

 

3. A

EUSTORY

Chémia- láska moja

Vynálezca, vedec

Jozef Nevydal

 

 - 

 

účasť

 

Školský rok 2006/07

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Katarína MOSNÁ

3. A

Olympiáda ľudských práv

1. miesto

účasť

Ingrida GREGOVÁ

3. A

Olympiáda ľudských práv

2. miesto

pre chorobu sa

nezúčastnila

Martin KÁČER

3. A

SOČ

Právna ochrana telesne postihnutých

3. miesto

-

Hanka KOLNÍKOVÁ

3. B

SOČ

Deti so zrakovým postihnutím

1. miesto

1. miesto

Juraj ČIRČ          Ivana ČIRČOVÁ

3. B

SOČ

Utečenci

účasť

-

Veronika PAVLOVIČOVÁ

3. B

SOČ

účasť

-

Matúš JANKOVIČ

3. B

SOČ

Drogové závislosti

1. miesto

účasť

Tomáš KMEŤ        Štefan GULA

SPT

SOČ

Darfúr

účasť

-

           

 

Školský rok 2005/06

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Tatiana KORMANOVÁ

SPT

Olympiáda ľudských práv

1. miesto

účasť

Kristína LOŠONSKÁ

3. B

Olympiáda ľudských práv

3. miesto

účasť

Tatiana KORMANOVÁ

SPT

SOČ

Násilie páchané na ženách

1. miesto

3. miesto

Kristína LOŠONSKÁ

3. B

SOČ

účasť

-

Matúš KÚDELA           Ondrej MIHOČKA

3. A

SOČ

Svetový terorizmus

2. miesto

1. miesto

Lukáš PIŇÁK 

3. A

SOČ

Politický systém

1. miesto

účasť

 

Školský rok 2004/05

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

Krajské kolo

Celoslovenské

kolo

Adam SVÍBA

SPT

Olympiáda ľudských práv

účať

-

Lukáš LIŠČÁK

SPT

Olympiáda ľudských práv

 účasť

 -

 

Školský rok 2002/03

Študent/ka

Trieda

Názov súťaže

Krajské kolo

Celoslovenské

kolo

Petra Beňušová

3. A

SOČ

Šikana

1. miesto Zvláštne ocenenie