• Geografia

    • Súťaže a olympiády v šk. roku 2019/2020

     Dňa 6.2 2020 sa v Centre voľného času Dúha konalo okresné kolo geografickej olympiády.

     Našu školu reprezentovali  Filip Adámik ( príma ) a Adam Ágh ( tercia ).

     Žiaci sa umiestnili nasledovne:

     Filip Adámik  -  4. miesto ( kat. F)  - ÚR

     Adam Ágh -      1. miesto  ( kat. E )  a postup do krajského kola.

     Žiakom blahoželáme !

      

     Žiakov pripravovali Mgr. B Toholová a RNDr. F. Klotton.

      

      

      

     Súťaže a olympiády v šk. roku 2016/2017

     Krajské kolo  

     GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

      

     Dňa 26.4.2017 sa v Strednej priemyselnej škole v Trnave  konalo krajské kolo geografickej olympiády v kategóriách F a E.

     Našu školu  výborne reprezentoval   Martin Potánko  z  triedy sekunda .

     Umiestnil sa na 2.mieste.

      

     Blahoželáme!

      Žiaka pripravovala p.p. Toholová.      

     Okresné kolo

     GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

      

     Dňa 7.2.2017 sa v CVČ Dúha konalo okresné kolo geografickej olympiády.

     Našu školu reprezentovali žiaci:   Ondrej Hanzlík   sekunda / kat.F /

                                        Martin Potánko –  sekunda / kat.F /    

                                        David Franko   -  kvarta   / kat.E /

                                        Jakub Moravčík –  kvarta   / kat.E /

                                        Jana Melišová    kvarta   / kat.E /

      

     Martin Potánko – 3. miesto – a postup do krajského kola;        

     Ondrej Hanzlík   4. miesto – úspešný riešiteľ

      

     Blahoželáme!

      

     Žiakov pripravovala. p.p.Toholová

            

     Kraj,  ktorý je mojím domovom „

      

     Dňa 3.11.2016 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave uskutočnilo krajské kolo vedomostnej olympiády

     „ Kraj, ktorý je mojím domovom „.

     Našu školu reprezentovali študenti 2. ročníka - Samuel Baranovič, Stanislav Vranikovič a Matúš Drienovský.

     Spomedzi siedmich zúčastnených stredných škôl  sme sa umiestnili na  

     4. mieste.

     Blahoželáme!

      

     Žiakov pripravovala:  Mgr. Beáta Toholová

      

      

      

      

     Súťaže a olympiády v šk. roku 2015/2016

      

      

     Geografická olympiáda

      

     Dňa 4.2.2016 sa v CVČ Dúha uskutočnilo obvodné kolo geografickej olympiády.

     Z našej školy súťažili :

     Alexandra Sobotovičová / kat. F /  7.miesto

     Lucia Ulíková / kat. E /             6.miesto

     Jana Ráciková / kat. E /            7.miesto

      

     Žiakov viedla Mgr. Beáta Toholová

      

      

      

     Súťaže a olympiády v šk. roku 2014/2015

                                                                                     

       GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

      

     Od 23.4. do 26.4.2015 sa náš študent 3.B triedy Andrej Pažitný zúčastnil celoslovenského  kola 43. ročníka Geografickej olympiády v Nitre.

     Krásne reprezentoval našu školu v kategórii „A“ prácou

     „Kapverdské ostrovy“

     a stal sa úspešným riešiteľom.

                                                                                               

     Ďakujeme Ti Andrej za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiaciach!

     Žiaka pripravovala: PaedDr. Danica Bartoňová

            

       STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

      

     27. marca 2015 na krajskom kole SOČ v odbore "Životné prostredie, geografia a geológia" našu školu reprezentovali 

      Andrej  Pažitný-3.B a Magdaléna Biščová-3.A,

     ktorá z prvého miesta postúpila  do celoštátneho kola. 

          

     Žiakov viedla PaedDr.Danica Bartoňová

     Ďakujeme za peknú reprezentáciu a srdečne gratulujeme.

            

     Obvodné kolo geografickej olympiády

     Dňa 5.2.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo geografickej olympiády 

      

     V kategórii "F" reprezentovali študenti:

     Dávid Franko (6. miesto)

     Michal Minarovský (9. miesto)

     Janka Melišová (19. miesto)

      

     V kategórii "E" reprezentovali študenti:

     Matej Karas (2. miesto) - 86 bodov -

     Nicol Polakovičová (6. miesto) - 80 bodov - úspešný riešiteľ

     Ján Centko (12. miesto) 

      

     Do krajského kola postupuje

     Matej Karas (kvarta) 

      

     Žiakov viedla PaedDr.Danica Bartoňová

      

     Ďakujeme za peknú reprezentáciu a srdečne gratulujeme!! 

      

            

     Vo vedomostnej olympiáde "Kraj, ktorý je mojím domovom" obhájili naši študenti

     Dominika Bezdeková (2.B), Andrej Korman (2.B) a Monika Komosná (2.A)
     1. miesto.

      

     Výsledková listina: Vysledkova_listina_-_krajske_kolo_2014.doc

     Žiakov viedla Mgr. Ľubica Nevydalová.

     Ďakujeme za peknú reprezentáciu a srdečne gratulujeme.

      

     Súťaže a olympiády v šk. roku 2013/2014

     Geografická olympiáda kat. A, B, CD

     V 42. ročníku geografickej olympiády v šk. roku 2013/2014 nás  v celoslovenskom kole v Prešove reprezentovali  dve úžasné Dominiky;

     Kat. „A“    -  Dominika Bezdeková- študentka 1.B triedy

     Kat. „CD“  - Dominika Godová      - študentka 4.A triedy.

     Tieto veľké „geografky“ sa prepracovali z krajského kola svojimi prácami a vedomosťami v tvrdej

     konkurencii. Za úspešnou reprezentáciou sú hodiny a hodiny práce a zodpovednej prípravy.

      

     Kat. „Z“ - Dominika Godová (4.A) - 2. miesto KK GO -  postup do celoslovenského kola

                  - Peter Kyseľ (okt.)           - 3.miesto KK GO –

     v šk. roku 2012/2013 dosiahol pódiové umiestnenie v celoslovenskom kole geografickej olympiády.

      

     Naša škola zaznamenala najväčší počet súťažiacich v kategórii „Z“ v trnavskom kraji.

      

     Geografická olympiáda kat. G, H, E, F

     Kategória

     Meno

     Trieda

     Umiestnenie v regionálnom kole

     Účasť v krajskom kole

     H

     Franko Dávid

     prima

     5. miesto

      

      

     G

     Ráciková Janka

     sekunda

     1.miesto

      

      

      

     Ulíková Lucia

     sekunda

     2.miesto

      

      

     E

     Polakovičová Nicol

     tercia

     2.miesto

     účasť

      

     F

     Mendelová Lea

     kvarta

     4.miesto

      

      

      

      

     „Kraj, ktorý je mojím domovom“

     Predseda Trnavského samosprávneho kraja,  Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., každoročne vyhlasuje vedomostnú olympiádu on-line „Kraj, ktorý je mojím domovom“.

     V šk. roku 2013/2014 vybojovali naši študenti druhých ročníkov

     Andrej Pažitný

     Adriana Levčíková

     Michaela Dziaková

     Šimon Tejkal

     v krajskom kole 1. miesto.

      

     SOČ

      

     Meno

      

     Trieda Názov práce

     Umiestnenie

     Babincová Zdenka septima Exkurzia do Škótska

      

     2. miesto KK - postup do CSK

      

     Frýdecký Filip septima Banská Štiavnica

      

     3. miesto KK

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura