• Štruktúrovaný dialóg

    •  

     Štruktúrovaný dialóg

      

      

                                                                                                                

     Cieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote.

     Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti.

     Štruktúrovaný dialóg je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory. Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“.

      

     Štruktúrovaný dialóg

     • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní.
     • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali a výstupy z týchto diskusií boli zohľadnené pri tvorbe politiky. Aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
     • prostriedok politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

      

     Téma 6. cyklu ŠD

      

     Téma VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu nesie názov: Mladí v Európe: Ako ďalej?“

     Mladí ľudia teda budú vyjadrovať svoje názory napríklad na vývoj súčasnej spoločnosti, na ich vzťah k ľuďom z odlišného kultúrneho, etnického a sociálneho prostredia a na to, čo by mali štátne inštitúcie robiť, aby mali všetci mladí ľudia rovnaké príležitosti. V rámci konzultácií budú mať mladí ľudia tiež možnosť zamyslieť sa nad tým, čo potrebujú, aby mohli byť spokojní a cítiť sa dobre v spoločnosti, v ktorej žijú, študujú a pracujú .

     Tieto názory mladých ľudí sa následne premietnu do ustanovení a odporúčaní Európskej komisie a budú ovplyvňovať opatrenia v týchto oblastiach v jednotlivých členských štátoch. Je totiž zrejmé, že Európa ako celok čelí obrovským výzvam. Samotná jej rôznorodosť a prepojenosť znamená, že na seba ostro narážajú radikálne odlišné predstavy o jej usporiadaní: konzultácie sú aj o tom, ako sa postaviť k odlišnosti a ako zabezpečiť, aby mladí ľudia z rôzneho prostredia dostávali rovnaké príležitosti a necítili sa vylúčení a izolovaní.

     Dôležitými cieľmi celého projektu sú tolerancia, mierové spolužitie a tiež prevencia radikalizácie mládeže. V konzultáciách by teda mladí ľudia mali vyjadriť nielen svoje postoje, ale aj svoje potreby.

      

     Aké sú konzultačné otázky VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu?

     1. Ktoré znalosti a zručnosti považuješ z hľadiska vzdelávania za najpodstatnejšie pre život v budúcej Európe? Čo môže pripraviť mladých ľudí ako si Ty na nové formy práce, ktoré prinesie budúcnosť?
     2. Kto Ti pomáha pri dôležitých životných rozhodnutiach? Kto je pre Teba oporou v zložitejších životných situáciách?
     3. Čo by pomohlo mladým ľuďom ako si Ty, aby sa lepšie vyznali v záplave informácií? Čo je potrebné urobiť, aby mohli mladí ľudia viesť slušný a nenásilný dialóg s tými, ktorí zastávajú výrazne odlišné názory?
     4. Čo by sa malo podľa Teba zmeniť, aby mladí ľudia viac rozumeli Európskej únii a viac podporovali ju aj jej inštitúcie? Ako môže Európska únia podporiť mladých migrantov, ktorí prichádzajú do krajín EÚ?
     5. Čo by podľa Teba pomohlo dievčatám a ženám prekonať diskrimináciu a nerovnosť? Čo je podľa Teba potrebné spraviť, aby mohli mladí ľudia s rôznym znevýhodnením žiť plnohodnotný život v tejto spoločnosti?
     6. Čo je poľa Teba potrebné zmeniť, aby mali mladí ľudia, ktorí žijú na vidieku, podobné príležitosti, ako mladí ľudia žijúci v mestách? Čo by sa malo zmeniť, aby bol život na vidieku pre mladých ľudí atraktívny?
     7. Aká je podľa Teba úloha mladých ľudí v ochrane životného prostredia a v dosahovaní udržateľného rozvoja? Akým spôsobom mladým ľuďom umožniť aby mohli byť v tejto oblasti aktívnejší?
     8. Akým spôsobom sa môžu podľa Teba stať európske programy venované mládeži a organizované aktivity pre mládež dostupnejšími širšiemu a rôznorodejšiemu spektru mladých ľudí?
     9. Aké miesta by mali byť dostupné pre mladých ľudí, aby sa tým podporil ich osobnostný, kultúrny a politický rozvoj?
     10. Čo potrebujú mladí ľudia na to, aby mohli viac ovplyvňovať rozhodovanie v spoločenských a politických témach?

      

     Ako sa zapojiť do Štruktúrovaného dialógu?

     6. cyklus Štruktúrovaného dialógu končí 15. februára 2018!

      

     Môžeš:

     1. Vyplniť na stránke online dotazník
     2. Zúčastniť sa konzultácií v tvojom okolí – čo, kedy a kde sa deje sa dozvieš v Aktualitách Štruktúrovaného dialógu,
     3. Zorganizovať vlastnú konzultáciu (píš na potocnak@mladez.sk),

      

     Kto sa môže zapojiť?

     1. Všetci mladí ľudia, ktorí chcú vyjadriť svoj názor,
     2. Učitelia a pracovníci s mládežou, ktorí chcú zorganizovať konzultácie pre mladých,
     3. Politici a ďaší ľudia s rozhodovacou právomocou, ktorí chcú počúvať názory mladých.

     Mgr. Mária Juristová

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje