Ambasádorská škola Európskeho parlamentu Global education week -Týždeň globálneho vzdelávania Zabudnuté Slovensko Škola médií Štruktúrovaný dialóg Európsky týždeň športu Zelená škola 2016-2018 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Medzinárodná výmena so Švédskom

Projekty 2017/18

Európsky týždeň športu

 

      

 

EURÓPSKY  TÝŽDEŇ  ŠPORTU

 

 

 

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 sme si pripomenuli jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2013 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 59% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 41% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje a 34% sa nejakej forme pohybovej aktivity venuje raz týždenne. Tri štvrtiny Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje dostatočnú pozornosť.

 

V dňoch 23.-30. 9. 2017 sa koná kampaň Európsky týždeň športu, do ktorého sme sa prihlásili aj my. Na našej škole bude prebiehať 28.9. (štvrtok) a 29. 9. (piatok) 2017. Vo štvrtok sme si pripravili športové disciplíny pre žiakov príma - kvarta a 4.B ZŠ Koperníkova, ktorí si svoje športové zdatnosti vyskúšajú vo viacerých športových disciplínach, ako napríklad basketbal, florbal, skákanie vo vreci atď. V piatok sa bude konať na našej škole ročníkový futbalový chlapcov a basketbalový turnaj dievčat.  Medzi jednotlivými zápasmi sa nám predvedú mažoretky z klubu Sašetky, ktoré sú majsterky sveta a vicemajsterky Slovenska a uvidíme aj majsterky Európy z tanečného súboru Unitas, ktoré nám predvedú scénické výrazové tance.

 

Organizujeme podujatia pre deti a študentov v Hlohovci, spájame zábavu a šport s poznávaním  EÚ  v duchu hesla:

 

 

 BUĎME AKTÍVNI! LET'S #BEACTIVE!

 

 

https://www.facebook.com/AmbasadorskaSkolaEPHlohovec/