Predmetová komisia Fyzika Biológia Chémia Úspechy 2018/2019 Úspechy 2017/2018 Úspechy 2016/2017 Úspechy 2015/2016 Úspechy 2014/2015 Aktivity a činnosť členov PK 2018/2019 Aktivity a činnosť členov PK 2014/2015 Galéria úspechov

Človek a príroda


Vitajte na stránke našej predmetovej komisie.

Vedúci predmetovej komisie:  Mgr. Ľubica Vančová 

Učitelia:

 PaedDr. Valéria Brunčáková

 Mgr. Ivana Fáziková

 Mgr. Gabriela Kajtárová

 Mgr. Ľubomíra Krajčová

 Mgr. Andrea Krupová

 RNDr. Karin Minarovská

Predmety:

fyzika

seminár z fyziky

chémia

seminár z chémie

biológia​

seminár z biológie

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov platné od šk. roka 2013/2014:

fyzika (cp_fyzika_2013_2014.pdf)

biológia (cp_biologia_2013_2014.pdf)

chémia (cp_chemia_2013_2014.pdf)

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov platné od šk. roka 2018/2019:

fyzika (cp_fyzika_2018_2019.pdf)

biológia (cp_bologia_2018_2019.pdf)

chémia (cp_chemia_2018_2019.pdf)