Umenie a kultúra

Predmetová komisia

Mgr. Eva Miklovičová

Predmetová komisia UKL bola 1. 9. 2015 pripojená k predmetovej komisii Človek a spoločnosť.

 

Výtvarné súťaže 2015/2016:

 

Hlohovecký zámok očami našich detí

1. miesto v kategórii SŠ získal študent 3. B triedy Marek Lukšic svojou prácou, ktorú vytvoril technikou vypaľovania do dreva.

 

Via naturae - Cestou prírody 2015

3. miesto v kategórii detí od 7 do 11 rokov získala žiačka triedy príma Tatiana Jurenová.

1. miesto v kategórii detí od 12 do 15 rokov získala žiačka triedy sekunda Lea Geseová.

 

                                                

                                  

Výtvarné súťaže 2016/2017:
 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Krásy Slovenska,

ktorú organizovalo RP MPC Bratislava

Hlavná cena - fotografia : študent 2. A triedy

Ivan Daniš

 

Výtvarné súťaže 2017/2018:

 

EX LIBRIS HLOHOVEC 2017

3. miesto v kategórii ZŠ - návrh získala žiačka triedy tercia Tatiana Jurenová.

2. miesto v kategórii ZŠ - návrh získala žiačka triedy kvarta Lea Geseová.