• Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

    • UCHÁDZAME SA O ŠANCU BYŤ ŠKOLOU S TITULOM AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU! 

      

     „EPAS“

     VZDELÁVACÍ PROGRAM AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

      

     Dnešná stredoškolská mládež vyrastá v Európskej únii. Čas pred ňou si nemôže pamätať. Je však dôležité, aby hlbšie porozumela tomu, prečo sa aj Slovenská republika začlenila do Európskej Únie a prečo Európska únia vôbec vznikla.

     Európsky parlament ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie pripravil vzdelávací program pre stredné školy Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej „EPAS“), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

     Vzdelávací program EPAS sa v období rokov 2017-2019 uskutoční aj na Slovensku a môže sa do neho zapojiť približne 50 stredných škôl. Je to príležitosť spoznať lepšie európsky hodnotový priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a zároveň niekoľko zaujímavých ocenení!

     Je život v Únii zaujímavý a vzrušujúci? Je život v iných častiach sveta lepší? Rozmýšľajme o Európskej únii v súvislostiach! Ako ovplyvňuje naše životy? Po Európskej únii môžeme dnes cestovať bez prekážok, veď od roku 2007 pre nás neexistujú vnútorné hranice medzi jej štátmi. Cestujme však po nej aj v čase! Ako to bolo predtým, než sme do Európskej únie vstúpili? Ako to bolo predtým, než Európska únia vôbec vznikla? A ako to bude o desať, o dvadsať rokov? Svet sa rýchlo mení. Skúsme sa vžiť do roly tých, ktorí rozhodujú, a skúsme naprojektovať budúcnosť Európskej únie a Slovenska v nej tak, aby sme my a nasledujúce generácie žili naďalej v mieri, slobode, bezpečí a v udržateľnom ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a ekologickom prostredí!

      

     Naša škola bola do projektu vybraná na základe rozhodnutia odbornej komisie 20. 2. 2017.

      

     Plán realizácie projektu "EPAS" na GIK Hlohovec v roku 2017:

      

     Odborné školenie:  17.3.2017 v priestoroch Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave na Palisádach 29 

     Školenie je zamerané najmä na:

     -         vyučovacie moduly o EÚ a EP v kontexte školského vzdelávacieho programu, motiváciu a spôsob výberu ambasádorských žiačok a žiakov,

     -         prípravu aktivít,

     -         podmienky získania certifikátu a plakety,

     -         stretnutie učiteľov z vybraných škôl s organizátormi programu, s odborníkmi na európske záležitosti a so slovenskými Euro-poslancami,

     -         školy zúčastnené v programe dostanú učebný materiál a budú mať priestor na výmenu najlepších postupov

      

      

     Senior ambasádorky Európskeho parlamentu na GIK Hlohovec:

     -         Mgr. Mária Juristová

     -         Mgr. Ľubica Nevydalová

      

     Vymenovaní žiaci a žiačky GIK Hlohovec:

     -         v škole spoločne vytvoria informačné miesto o EÚ,

     -         každý rok spolu zorganizujú niekoľko aktivít súvisiacich s EÚ,

     -         s vedomosťami, ktoré získali sa môžu, podeliť s ďalšími spolužiakmi a spolužiačkami vo svojom ročníku, triede alebo škole,

     -         pripravia oslavy 9. mája - Dňa Európy,

     -         za všetky aktivity môžu získať titul junior ambasádorky a junior ambasádora EP

     -         školy, ktoré sa úspešne zapoja do programu, získajú certifikát a plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

      

     Skupine junior ambasárodov a junior ambasádoriek školy, ktorá bude v danom ročníku vyhodnotená ako najlepšia, bude ponúknutá cesta do Štrasburgu v rámci programu Euroscola alebo v rámci Európskeho stretnutia mládeže (EYP - European Youth Event). Senior ambasádori a ambasádorky tejto školy budú pozvaní na odborný seminár do Bruselu alebo Štrasburgu.

                                                                                                                            Vypracovala koordinátorka projektu: Mgr. Mária Juristová

     V Hlohovci, 20.2.2017                                                                                                                 Schválila: PaedDr. Danica Bartoňová, riaditeľka školy  

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje