• Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - aktivity

    •  


      

      

                   

     Antonio Tajani

     Predseda Európskeho parlamentu

      

      

     OTVORENÝ LIST

     predsedu Európskeho parlamentu

     Antonia Tajaniho

      


                                          


     Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

     Vážení pedagógovia,

     Dnes je Deň Európy a píšem Vám, riaditeľkám, riaditeľom a pedagógom škôl Európskej únie, aby som Vám vyjadril vďaku. Chcem Vám poďakovať za Vaše zanietenie a zručnosti, ktoré každodenne využívate pri práci s deťmi.

     Európske povedomie sa rozvíja a prvýkrát formuje v triede. Nie je náhoda, že mladí ľudia sú najsilnejšími obhajcami Európy. Vďaka mojej matke, ktorá vyučovala gréčtinu a latinčinu, som vyrastal v prostredí plnom viery v korene európskej tradície.

     Európa je predovšetkým víziou pre život a ľudstvo a je oveľa viac ako len spoločný trh či mena. Naša civilizácia bola vytvorená počas stáročí výmen názorov, miešania rôznych myšlienkových škôl, diskusií o ideách, umení a vede: Od obchodníkov na Kréte po etruských remeselníkov, od filozofov a dramatikov v Aténach až po právnikov a inžinierov v starom Ríme.

     Opátstva a kláštory nám dali poznatky, veľké univerzity a mestá posilnili nový humanizmus. Renesancia sa inšpirovala týmito poznatkami, ľudia boli otvorení výmenám a začínali objavovať svet na druhej strane oceánu.

     Caravaggio a Rembrandt, Vivaldi a Bach, Shakespear a Moliere, všetci sú prepojení pevným putom, pretože kultúra znamená otvoriť svoje horizonty, nie izolovať sa.

     Poslaním našich škôl je odovzdávať našu európsku identitu, aby sa zabránilo pohromám vojny a aby sme chránili naše hodnoty.

     Sme jedinou časťou sveta, kde sa nepraktizuje trest smrti. Svet sa na nás obracia, keď je za svoje myšlienky zatknutý novinár alebo politický disident, keď je žena obeťou diskriminácie alebo niekto prenasledovaný za svoje presvedčenie.

     Historik Jacques Le Goff povedal, že "intelektuálny úspech jednotlivca je základom európskej duše." A to všetko sa učíme – učíte Vy žiakov - v škole.

     Európsky parlament je sám o sebe "Universitas". Je to jediná inštitúcia EÚ, ktorá je priamo volená občanmi, a preto má obrovskú zodpovednosť - Rovnako ako vy, riaditeľky, riaditelia a pedagógovia.

     Existujú takí, ktorí ničia, spolu s Vami však budujeme. Existujú takí, ktorí pochybujú o budúcnosti Európy, spolu s Vami sa však snažíme premeniť nádej na skutočnosť. Existujú takí, ktorí spájajú Európu s neúspechom. My, spolu s Vami, pracujeme na tom, aby sa Európa stala úspešnou a bola schopná konkrétne reagovať na problémy našich občanov.

     Minulý týždeň sme slávnostne otvorili Dom európskej histórie v Bruseli. Pre mňa bolo dôležité, aby Európsky parlament investoval do tohto múzea, ktoré je prístupné všetkým zadarmo, počnúc študentmi. Poznanie našej histórie znamená rozvoj povedomia o našej európskej identite, našej skutočnej sile, a nášmu hlavnému dôvodu, prečo sme spolu.

     Pred 67 rokmi znamenala Schumanova deklarácia z 9. mája začiatok nášho veľkého dobrodružstva. Spoločne, sediac pri jednom stole, sme tvrdo pracovali na tom, aby sme sa odklonili od pasce nacionalizmu. Nebolo to jednoduché. Tento proces sa mnohokrát zastavil tvárou v tvár sklamaniu a kríze. Nikdy sme však nestratili srdce.

     Spoločne sme odstránili prekážky, bariéry, administratívnu záťaž a vnútroštátnu byrokraciu.

     Spoločne sme pracovali na vytvorení otvorenejšieho sveta, v ktorom ľudia majú viac práv, čo prispieva k tomu, že mnohé krajiny na našom kontinente vynášame von z temného mraku diktatúry.

     Dňa 25. marca, pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv, som podpísal dôležité vyhlásenie spolu s predsedom Európskej rady, predsedom Európskej komisie a predstaviteľmi dvadsiatich siedmich členských štátov EÚ. Toto vyhlásenie načrtáva výzvy, ktorým čelíme: regionálne konflikty, terorizmus, migračný tlak, protekcionizmus, sociálnu a ekonomickú nerovnosť. Ponúka však aj riešenie: Jednota je jedinou možnou voľbou (chceme Európu, ktorá je bezpečná, prosperujúca, konkurencieschopná, udržateľná, sociálne zodpovedná a blízka srdciam občanov).

     Otcovia zakladatelia sa snažili spoločne obhajovať národy Európy, mysliac pri tom na budúce generácie. Najlepší spôsob, ako vyjadriť poctu ich odvahe, je ukázať rovnakú odvahu tak, že budeme Európu meniť: Vyvedieme ju zo slepej uličky, aby pokračovala v ceste.

     Európsky parlament je odhodlaný dosiahnuť výsledky a ja som si istý, že sa môžem spoľahnúť na Vašu pomoc pri dosahovaní spoločných a dôležitých cieľov.

     Želám Vám šťastný Deň Európy!

     Antonio Tajani

     Predseda Európskeho parlamentu

      

      


      

     @AmbasadorskaSkolaEPHlohovec   (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - GIK Hlohovec)

      

     AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

     @AmbasadorskeSkoly EP (Amabasádorské školy Európskeho parlamentu)

                     

      

     „Virtuálna expozícia na zámku v Hlohovci“

      

     28. apríl 2017

      

     V rámci spolupráce s Vlastivedným múzeom v Hlohovci a OZ Zámok  sme sa zúčastnili  slávnostnej prezentácie hlavných výstupov  projektu aplikácie „Virtuálna expozícia na zámku v Hlohovci“. Na realizácii projektu sa podieľali VÚC Trnava, Mesto Hlohovec, Vlastivedné  múzeum v Hlohovci a OZ Zámok. Túto aplikáciu budú autori prezentovať v júni aj učiteľom a študentom našej školy. Je treba venovať zvýšenú pozornosť vyučovaniu národných a  regionálnych dejín. Táto aplikácia bude pre vyučovanie dejepisu, umenia a kultúry a regionálnej výchovy naozaj veľkým prínosom. 

     Ďakujeme realizačnému tímu pod vedením Mgr. Jozefa Urminského, riaditeľa Vlastivedného múzea v Hlohovci, za možnosť nahliadnuť do detailov práce na projekte a zúčastniť sa prezentácie jeho výstupov.

      

            

      

               

      

          

      

      

     Pripravila: Mgr. Mária Juristová

           @AmbasadorskaSkolaEPHlohovec   (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - GIK Hlohovec)

      

     AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

     @AmbasadorskeSkoly EP (Amabasádorské školy Európskeho parlamentu)

                     

      

     PRIJATIE NA MESTSKOM ÚRADE HLOHOVEC

     25. apríl 2017

     Junior ambasádori GIK  Hlohovec sa zúčastnili prijatia u prednostky MsÚ Hlohovec RNDr. Denisy Bartošovej, vedúcej Odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania  PhDr. Martiny Kováčovej a vedúcej Odboru školstva Mgr. Ivety Moravcovej.

     Ďakujeme za vysoko odborné sprístupnenie dôležitých informácií o práci MsÚ, jeho odborov, tvorbe a čerpaní mestského rozpočtu, projektoch na ktorých sa naše mesto podieľa. V práci na našom projekte využijeme aj údaje o získavaní a čerpaní  prostriedkov EÚ na rozvoj nášho mesta.

     Naša vďaka patrí pani Mgr. Zuzane Hrinkovej – Siebenstichovej,  referentke pre  komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu, ktorá nám toto mimoriadne prínosné stretnutie sprostredkovala.

                                                                                                                                 

                                  

     Pripravila: Mgr. Mária Juristová

            

     @AmbasadorskaSkolaEPHlohovec   (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - GIK Hlohovec)

      

     AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

     @AmbasadorskeSkoly EP (Amabasádorské školy Európskeho parlamentu)

                     

      

     NÁVŠTEVA AMBASÁDOROV Z OA TRNAVA

     25. apríl  2017

      

     Dnes sme žiakov  OA Trnava privítali na našej  výstave  držiteľov Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu, ktorú sme si prepožičali z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu  v Bratislave. Naši junior ambasádori rozpovedali  príbehy  prvých držiteľov tejto ceny - Nelsona Mandelu a Anatolija Marčenka, ako aj prvého slovenského držiteľa - Alexandra Dubčeka.  Dozvedeli sa o tradícii Sacharovovej ceny a význame oceňovania tých, ktorí bojujú za dodržiavanie ľudských práv a poukazujú na ich porušovanie .

      

                    

      

      

      

                  

     Pripravila: Mgr. Mária Juristová     @AmbasadorskaSkolaEPHlohovec   (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - GIK Hlohovec)

     AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

     @AmbasadorskeSkoly EP (Amabasádorské školy Európskeho parlamentu)

                     

      

     BUDOVANIE ŠKOLSKÉHO  INFORMAČNÉHO CENTRA  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A EÚ

                   

      

               

            

     @AmbasadorskaSkolaEPHlohovec   (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - GIK Hlohovec)

     AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

     @AmbasadorskeSkoly EP (Amabasádorské školy Európskeho parlamentu)

                     

      

     MÚZEUM   HOLOKAUSTU,  SEREĎ

     4. apríl  2017  

      

      

     14 členná skupina  JUNIOR  AMBASÁDOROV  EURÓPSKEHO PARLAMENTU   zo septimy GIK Hlohovec jednoznačne vyjadrila svoj postoj k extrémizmu a jeho prejavom návštevou stálej expozície  MÚZEA HOLOKAUSTU v Seredi.

      

     Pripravila: Mgr. Beáta Toholová      

     @AmbasadorskaSkolaEPHlohovec   (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - GIK Hlohovec)

     AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

     @AmbasadorskeSkoly EP (Amabasádorské školy Európskeho parlamentu)

                   

      

     NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

      

     31. MARCA 2017 

     14 členná skupina septimánov z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci, ktorá sa uchádza o certifikát a plaketu AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU a titul JUNIOR AMBASADORIEK A JUNIOR AMBASADOROV EP navštívila NR SR pri príležitosti historicky prvého vystúpenia našich poslancov Európskeho parlamentu v Národnej rade SR.

     Je to jedna z mnohých aktivít, ktoré zrealizujú v rámci plnenia cieľov tohto projektu. Na pôde NR SR uskutočnili viaceré stretnutia s našimi europoslancami ako aj  poslancami NR SR. Na balkóne NR SR si vypočuli vystúpenia europoslancov a ich názory na budúce smerovanie EÚ a miesto SR v meniacej sa Európe. Všetky zaujímavé poznatky a informácie sprostredkujú študentom školy a mladým ľuďom nášho mesta.

      

      

      

            

           

     https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11664/121904             1:14 min. -  2:35 min.

      

     Pripravila: Mgr. Mária Juristová      

     AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

     @AmbasadorskeSkoly EP (Amabasádorské školy Európskeho parlamentu)

      

      

     17. marca 2017 sa v priestoroch

     Informačnej kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave uskutočnilo

     úvodné stretnutie 15 stredných škôl vybraných do prvého ročníka programu

     Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.  

     Do tohto  exkluzívneho výberu  patrí  aj naša škola.

     Uvodného stretnutia sa zúčastnili Mgr. Mária Juristová a Mgr. Ľubica Nevydalová.

      

      

                      

     EPAS_Skolenie_Uvodne_17_mar2017_fin.docx

      

      

     Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - EP Ambassador School Programme

     https://www.youtube.com/watch?v=nYn_aWXC2jg

     Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - Vladimír Maňka - EP Ambassador School Programme

     https://www.youtube.com/watch?v=rCVlU4IQm50   

     Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - Ivan Štefanec - EP Ambassador School Programme

     https://www.youtube.com/watch?v=xWZSM6_gXXs    

     Pripravila: Mgr. Mária Juristová      

      

     AMBASÁDORSKÝ  TÍM  NAŠEJ ŠKOLY

      

      

     SENIOR  AMBASÁDORKY

     Mgr. Mária Juristová, Mgr. Ľubica Nevydalová

      

     JUNIOR  AMBASÁDORI  A  AMBASÁDORKY

     Adam Dzurech, Tomáš Gavron, Radoslav Hajdák, Žofia Kovalčíková, Alica Kubatková, Filip Kučera, Ján Libant, Marcel Masaryk, Patrik Meliš, Lea Mendelová, Silvia Novosadová, Lucia Soradová, Nikoleta Šišanová, Kristína Turzová

      

     Pripravila: Mgr. Mária Juristová

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje