• Finančná gramotnosť - aktivity

   • Koordinátor projektu: Mgr. Miroslava Vavrová

     

    Kam sa mince kotúľajú

    Je súťaž finančnej gramotnosti pre základné školy, ktorej sa môžu zúčastniť všetci žiaci II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Zámerom súťaže je vzbudiť u tejto cieľovej skupiny záujem o problematiku finančnej gramotnosti a zároveň rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti financií a hospodárenia s nimi.

    Súťaž je organizovaná Nadáciou PARTNERS a webovým portálom Dobré Nápady . sk a prebieha formou online testu, ktorý pozostáva z úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.

     

    Finančná olympiáda

    Finančná vedomostná súťaž z oblasti financií ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu.

    Súťaž sa koná každoročne v prvom polroku školského roka. Organizovaná je v troch kolách, aby si študenti mohli svoje vedomosti postupne dopĺňať, a aby sa skutočným víťazom stal ten, kto zvládne aj zvyšujúcu sa náročnosť testov. V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré je organizované prezenčnou formou, sa študenti musia spoľahnúť iba na svoje finančné vedomosti.

    Vyplnením registračného formulára po ukončení I. kola online testu je automaticky každý študent spolu so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže. Hoci je súťaž určená študentom stredných škôl, svoje vedomosti v I. otvorenom kole si môže otestovať úplne každý.

    Časový harmonogram súťaže:

    I. otvorené kolo súťaže - 21. 11. 2016 o 12:00 hod. - 25. 01. 2017 o 23:59 hod.

    II. uzavreté kolo súťaže - 16. 02. 2017 o 00:00 hod. - 30. 03. 2017 o 23:59 hod.

    III. finálové kolo súťaže – koniec mesiaca apríl 2017, presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy.

     

    Finančná akadémia

    Ide o  vzdelávací cyklus prednášok, ktorý pozostáva zo šiestich lekcií,  zameraných na  praktické základy správneho finančného hospodárenia. Jej cieľom je viesť mladých ľudí k finančnej zodpovednosti a k rozumnému hospodáreniu s financiami, pretože dennodenne sa mnoho ľudí dostáva do katastrofálnej životnej situácie následkom vlastných nezodpovedných finančných rozhodnutí.  Školiteľmi FINANČNEJ AKADÉMIE sú finanční odborníci zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Títo sa do uvedeného projektu Nadácie PARTNERS zapájajú v rámci programu firemného dobrovoľníctva.

    Každá lekcia trvá dve vyučovacie hodiny, harmonogram vyučovania pre jednotlivé triedy si každá škola môže zvoliť sama, po dohode s Nadáciou PARTNERS. Obsahom lekcií je hospodárenie s rodinnými financiami (rodinný rozpočet), financovanie vlastného bývania (riešenie úverov a hypoték), rôzne druhy poistenia, formy šetrenia a investovania, riešenie dôchodkového  zabezpečenia.

     

    Termín školenia 1.skupina 4. A

    dátum

    čas

    I. úvodna lekcia 

    7. november 2016

    9:55 – 11:30

    II. lekcia o hospodárení

    7. november 2016

    11:40– 13:15

    III. lekcia o bývaní

    8. november 2016

    9:55 – 11:30

    IV. lekcia o poistení

    8. november 2016

    11:40– 13:15

    V. lekcia o investovaní

    9. november 2016

    9:55 – 11:30

    VI. lekcia o dôchodkoch

    9. november 2016

    11:40– 13:15

     

     

     

    Termín školenia 1.skupina 4. B

    dátum

    čas

    I. úvodna lekcia 

    7. november 2016

    9:55 – 11:30

    II. lekcia o hospodárení

    7. november 2016

    11:40– 13:15

    III. lekcia o bývaní

    8. november 2016

    9:55 – 11:30

    IV. lekcia o poistení

    8. november 2016

    11:40– 13:15

    V. lekcia o investovaní

    9. november 2016

    9:55 – 11:30

    VI. lekcia o dôchodkoch

    9. november 2016

    11:40– 13:15

     

    Blokové vyučovanie finančnej gramotnosti

    Na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci realizujeme plnenie Národného štandardu finančnej gramotnosti blokovým vyučovaním finančnej gramotnosti. Harmonogram v šk. roku 2016/2017:

    príma, sekunda v alternácii s dopravnou výchovou    počas GEW

    tercia, kvarta v alternácii s dopravnou výchovou       počas GEW

    III. A, III.B, SPT - september

    II.A, II.B, SXT - máj

    I.A, KVI - máj

     

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje