2016/2017 2015/2016 2014/2015 2017/2018

Oznamy

2016/2017

V dňoch 28.6. - 30.6. 2017 obedy nebudú z technických dôvodov.

 

Dňa 29.03.2017 bude z dôvodu metodického dňa skrátené vyučovanie.

Žiaci skončia 5. vyučovacou hodinou, obedy majú zabezpečené.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V dôsledku havárie vodovodného potrubia budú vo štvrtok 26.1.2017 skrátené vyučovacie hodiny na 30 min.

 

 týždni  od 7. - 11.11.2016 je zmenené vyučovanie v dôsledku prebiehajúceho Global Entrepreneurship Week.

Vyučovanie končí 13.15 hod. Obedy sa vydávajú po skončení vyučovania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznam na poukázanie rodičovského príspevku v šk. roku 2016/2017

Príjemca:                      Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec

Číslo účtu:                    SK06 0900 0000 0000 4554 1492

Suma:                            30,- €

Var. symbol:                102016

Konšt.symbol:             0558

Správa pre príjemcu: Meno žiaka+ trieda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

" V pondelok dňa 3.10.2016 sa z technických príčin nevarí. Obedy sa nepodávajú.

Vyučovacie hodiny budú  30 minútové."

 

" Dňa 4.10.2016 o 16.15 hod. uskutoční zasadnutie Rady rodičov  a o 17.00 hod. budú školské a triedne rodičovské združenie. "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

"Dňa 30.9.2016 sa učí podľa zmeneného rozvrhu. SPT - finančná gramotnosť, 3. a 4.-ročníky sa učia podľa náhradného rozvrhu 5 vyučovacích hodín. Ostatné triedy sa zúčastňujú účelového cvičenia podľa harmonogramu.

Obedy sa vydávajú od 12.00 do 13.00 hod. "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riaditeľka školy udelila z technických príčin dňa 16.09.2016 žiakom riaditeľské voľno.