2018/2019 2015/2016 2014/2015 2017/2018

Oznamy

2018/2019

Oznam na poukázanie rodičovského príspevku v šk. roku 2018/2019

Príjemca:                      Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec

Číslo účtu:                    SK06 0900 0000 0000 4554 1492

Suma:                            30,- €

Var. symbol:                102018

Konšt.symbol:             0558

Správa pre príjemcu: Meno žiaka+ trieda