• RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľka školy v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje dňa 29.04.2024 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy z dôvodu konania prijímacích pohovorov do 1. ročníka pre šk. rok 2024/2025.

    • Anglické divadlo s moderným spracovaním
     • Anglické divadlo s moderným spracovaním

      Dňa 20. marca 2024 sa v kine Úsmev mesta Hlohovec konalo očarujúce divadelné predstavenie, ktoré bolo pripravované a realizované triedou 3.B. Tento divadelný zážitok bol inšpirovaný slávnou rozprávkou Mrázik a určený pre základné školy z celého mesta. Pod vedením ich učiteľov sa žiaci 3.B triedy odvážne pustili do adaptácie a prezentácie tohto kúzelného príbehu na divadelnom javisku.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

      Dňa 3. 4. 2024 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Zúčastnilo sa spolu osem študentov z tried príma, sekunda a tercia.

      Najúspešnejší bol Samuel Fatura z triedy príma, ktorý sa v kategórii Z6 umiestnil na 2.mieste.

      V kategórii Z7 sme mali 1 úspešného riešiteľa – Michala Herceka z triedy sekunda, ktorý skončil na 4.mieste.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

      Dňa 10.4.2024 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády.

      Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas

    • „Mladý Európan“
     • „Mladý Európan“

      Dňa 16.4.2024 sa trojčlenné družstvo našej školy, v zložení Adam Ágh, Jakub Žovinec a Kristián Majka, zúčastnilo regionálnej vedomostnej súťaže „Mladý Európan“, ktorú každoročne organizuje Europa Direct v Senici. Tento rok sa súťaž konala pod záštitou zástupcu Európskej komisie na Slovensku p. Andrejom Krchňavým. Medzi výberom 13-tich najlepších družstiev stredných škôl Trnavského kraja sme obsadili 3. miesto.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Streda 24. 4. 2024
  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje