• Aktualizačné vzdelávanie poskytnuté Gymnáziom Ivana Kupca pre pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch:

     

    1. Digitalizácia výchovy a vzdelávania (úvod do digitalizácie, digitálny vzdelávací obsah, tvorba digitálneho obsahu)

    Hodnotenie

     

    2. Inkluzívne vzdelávanie (legislatíva, ZZZ 1., osobnostný rozvoj)

    Hodnotenie

     

    3. Zmeny školského kurikula (reformy, POO)

    Hodnotenie

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje