• Program Zelená škola je súčasťou medzinárodnej siete Eco-Schools. Tá vznikala od roku 1992, kedy začínali byť environmentálne problémy čoraz naliehavejšie. Skromne pôsobiaci program Eco-Schools (na začiatku v ňom pracovalo len pár európskych krajín) postupne vyrástol na najväčší medzinárodný environmentálny program. Dnes v ňom pracuje okolo 59 000 škôl zo 68 krajín z celého sveta. Medzinárodným garantom programu je nadácia Foundation for Environmental Education. V roku 2003 bol program Eco-Schools uznaný programom OSN pre životné prostredie (UNEP) za praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.

      Pre všetky školy, ktoré pracujú v medzinárodnej sieti Eco-Schools, je záväzná práca podľa metodiky 7 krokov, výber z ponúkaných tém, ako aj dodržiavanie hlavného princípu – zaangažovať v čo najväčšej miere do diania žiakov. Bližšie informácie o programe je možné nájsť na oficiálnej stránke Zelenej školy. https://zelenaskola.sk/o-programe/vsetko-o-zelenej-skole/

      Program Eco-Schools pracuje na Slovensku pod názvom Zelená škola. V roku 2004 ho k nám priniesli tri organizácie – Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, Sosna, a CEEV Živica. Aktuálne program koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom je sieť organizácií Špirála.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje