• Stravovanie po triedach šk.rok 2020/2021

    • Strava sa vydáva od 12,00 hod. do 14,00 hod.  podľa harmonogramu.

     Prihlasovanie obedov je do 13.00 hod. najneskôr deň vopred.

      

     Harmonogram stravovania tried           2020/2021

       Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
     12:25 P, T I.B, II.B I.A, II.A SXT, SPT P, S
     12:35 KVI, SXT III.B, SPT P ch, SXT IV.B, KVI IV.A, IV.B
     12:40 II.B IV.B, III.A OKT, II.B   OKT, SXT, III.B
     12:45   IV.A, OKT IV.A, IV.B   I.A, SPT
     13:15 IV.A, IV.B, OKT SXT, P, T SPT, III.A OKT, IV.A, II.A KVI, I.B
     13:25 SPT, III.A S, KVA III.B, I.B,    P d S, P II.A, T
     13:30 II.A, I.B KVI, I.A S, KVA KVA, T, III.B KVA, II.B
     13:35 S, KVA II.A T, KVI I.A, I.B III.A
     13:40 I.A, III.B     III.A, II.B  

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Nebojme sa robotiky
  • Projekt Nebojme sa robotiky
  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019