• Stravovanie po triedach šk.rok 2020/2021

    • Strava sa vydáva od 12,25 hod. do 13,35 hod.  podľa harmonogramu.

     Prihlasovanie obedov je do 13.00 hod. najneskôr deň vopred.

      

       Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
     12:25 P, T II.A, I.A IV.B, II.B P, T, IV.B P, T, V.B
     12:35 I.A, V.B S, III.A III.A, V.B SXT, II.A I.A, II.B
     12:40 II.B, III.B SPT, OKT, V.B I.A, IV.A IV.A, OKT IV.A, OKT
     12:45   IV.B, IV.A   V.B, KVA  
     13:15 SXT, I.B, SPT T, KVA, SXT OKT, II.A, I.B T/INF/, II.B, III.B T/INF/, S, KVI
     13:25 II.A, S, IV.B II.B, III.B, P P, S, KVI SPT, III.A, KVI KVA, III.A, SXT
     13:30 KVA, KVI, IV.A KVI, I.B SPT, KVA, SXT S, I.B, I.A SPT, I.B, IV.A
     13:35 III.A, OKT   III.B, T   III.B, II.A

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje