• International Award of the Duke of Edinburgh 

    Každý mladý človek má potenciál uspieť

    https://www.dofe.sk/

     

    Novinka 26. septembra 2023 - Bronzová a strieborná ceremónia

    V utorok, 26. septembra 2023, sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili na DofE ceremónii, ktorá sa uskutočnila v krásnych priestoroch Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici v Bratislave, určenej pre študentov, ktorí preukázali proaktívny prístup k svojmu vzdelávaniu a počas školského roka 2022/2023 si plnili svoje osobné ciele v oblastiach talent, šport, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

    Bronzové ocenenia si z rúk riaditeľa Národnej kancelárie DofE Miloša Ondrášika a podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Rastislava Mráza prevzali:

    Dominika Čuláková, Zdenko Lekár, Daren Vlnka (z triedy kvinta), Natália Behrová, Vanessa Pavlíková, Lucia Halgošová, Dominik Urminský (z triedy II.A), Tamara Ostrovská, Adriana Viglašová (z triedy II.B), Sofia Knoteková, Alessandro Iacopino a Martin Munka (z triedy III.B).

    Na náročnejšej striebornej úrovni odhodlane a obetavo pracovali a prestížne ocenenie získali: Mia Mužíková, Vanessa Cebová, Zuzana Kováčová a Nina Tóthová (z triedy III.B), Michal Ješko (z triedy V.B), Martina Mendelová, Lucia Obulaná, Lea Kobidová, Kristína Farkašová a Andrea Vargová (z triedy IV.A).

    Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a spolu s riaditeľom NK DofE im prajeme, aby „na lodi, ktorá ich vedie do ich budúcich prístavov, mohli s radosťou objavovať šíre more nových príležitostí a inšpiratívnych výziev“.

                        

     

    Novinka máj, jún 2023 - Dobrodružné expedície za školský rok 2022/2023

    V mesiacoch máj a jún 2023 si 32 našich študentov, 19 účastníkov  bronzovej, 11 účastníkov striebornej a 2 účastníci zlatej úrovne DofE, plánovalo a realizovalo cvičné a kvalifikačné expedície v tomto rozvojovom programe pre mladých ľudí, ktorých cieľom je poskytnúť dofákom jedinečný a náročný zážitok, vyžadujúci odhodlanie, vytrvalosť, značné fyzické úsilie a efektívnu tímovú spoluprácu.

    Vo svojich, maximálne 7-členných, tímoch absolvovali bronzoví dofáci cvičné expedície v termínoch 19.-20.5.2023 a 31.5. -1.6.2023 na trase Havran - Horné Otrokovce a  strieborní v termíne 11.-12.6.2023 na trase Topoľčianske podhradie - Bezovec - Tematín - Topoľčianske podhradie, na ktorých si overovali svoje teoretické znalosti a získavali praktické skúsenosti v situáciách, ktoré vyžadovali prekonávanie náročného terénu, navigáciu v neznámom, turisticky neoznačenom prostredí, vysporiadanie sa s dočasným nepohodlím, potrebu vyhýbať sa predpokladaným ťažkostiam aj riešiť rôzne nepredpokladané problémy a to všetko bez použitia techniky a ostatných civilizačných vymožeností.

    Náročnejšie 2-dňové a 3-dňové  kvalifikačné expedície sa konali v termíne  14.-16.6.2023 na trase Nitrianska Blatnica - Rotunda sv. Jurka - Marhát - Nová Lehota Dolina - Úhrad - Topoľčianske podhradie - Duchonka - Kulháň – Zlatníky.

    Následne dňa 29.6.2023 dofáci z tried kvarta, 1.B, 1.A, sexta, 2.B, 3.B, 4.B a 3.A na spoločnom stretnutí sumarizovali a hodnotili svoje expedície a zdieľali svoje skúsenosti naprieč tímami.

    Dominika, Grétka, Zdenko, Jakub, Daren, Tomáš, Tamarka, Adrika, Saška, Natálka, Lucka, Vaneska, Dominik, Samuel, Sebastián, Lucka, Karin, Ninka, Vaneska, Zuzka, Mia, Sofka, Sofka, Kristián, Michal, Andrejka, Kristínka, Leuška, Martinka, Lucka, Katka a Ezechiel - SME NA VÁS HRDÍ, ŽE STE OCHOTNÍ SA TAKTO PREKONÁVAŤ A NAVZÁJOM SI POMÁHAŤ.

    DRŽÍME PALCE PRI PLNENÍ ĎALŠÍCH VAŠICH DOFE CIEĽOV.

           

          

            

     

    Novinka 19. októbra 2022 - úspešný začiatok programu DofE v novom školskom roku

    Noví a pokračujúci strieborní a zlatí účastníci na prelome septembra a októbra 2022 nelenili a zrealizovali nábory do programu DofE v triedach kvarta, kvinta, 1.A a 1.B a zaujali desiatky nových záujemcov o prácu v tomto komplexnom rozvojovom programe pre mladých ľudí od 14 do 24 rokov. Do záverečného termínu 15.10.2022 sa do bronzovej úrovne prihlásilo 28 nových účastníkov, na striebornej úrovni bude pracovať 13 študentov a na zlatej úrovni spoločne s pokračujúcimi účastníkmi bude plniť svoje ciele 7 študentov našej školy.

    V novom školskom roku prajeme všetkým účastníkom veľa šťastia pri formulovaní a plnení ich nových inšpiratívnych cieľov „na ceste DofE“ vedúcej ku lepšiemu sebapoznávaniu a získavaniu zručností dôležitých pre úspešné štúdium a neskôr aj pre ich uplatnenie na trhu práce.

     

    Novinka 30. septembra 2022 - Bronzová a strieborná ceremónia

    V piatok, 30. septembra 2022, sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili na DofE ceremónii, ktorá sa uskutočnila v Zrkadlovej sále na Trojičnom námestí v Trnave, určenej pre študentov, ktorí ukončili bronzovú alebo striebornú úroveň v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Na našej škole sa bronzovú úroveň podarilo ukončiť trinástim žiakom - Lucia Obulaná, Martina Mendelová, Kristína Farkašová, Lea Kobidová, Katarína Lopúchová, Andrea Vargová a Nikola Ľubová z III.A, Barbora Morháčová a Karolína Marečková zo sexty, Vanessa Cebová, Nina Tóthová, Zuzana Kováčová a Hana Vyskočová z II.B, zatiaľ čo náročnejšiu, striebornú úroveň ukončili traja žiaci - Katarína Minarovská zo sexty, Jakub Voltmann zo IV.B a Adam Kováč z V.B.

    Na ceremónii sme si vypočuli príhovory viacerých inšpiratívnych osobností, napríklad aj riaditeľa Národnej kancelárie DofE na Slovensku, Miloša Ondrášika. Ocenení boli najskôr strieborní absolventi, ktorí boli na pódium vyzývaní individuálne a mali tak príležitosť porozprávať sa s hosťami a podeliť sa so svojimi skúsenosťami v DofE . Neskôr sa na rad dostali bronzoví absolventi, ktorí na pódium boli vyzvaní podľa škôl. Všetci študenti boli ocenení certifikátom a odznakom, podľa úrovne, ktorú dosiahli. Na záver ceremónie, sa konala neformálna časť, kde mali študenti možnosť spoznať dofákov z iných škôl, pofotiť sa v nádhernom prostredí Zrkadlovej sály alebo si skúsiť mnoho ďalších aktivít, ktoré tam boli nachystané. Ceremónia bola perfektne pripravená a veľmi sme si ju užili, pretože to zároveň bola aj odmena za tvrdú prácu, ktorú sme počas celého minulého školského roka vykonávali.

    Ambasádorka DofE na GIK, Nina Tóthová

               

     

    Novinka 27. júna 2022 - Zlatá ceremónia

    Naše miestne centrum DofE má "ZLATO".

    Dňa 27.06.2022 si dve naše študentky Hanka Zaťková (v súčasnosti študentka STU) a Dominika Vopátová (5.B) prevzali na špeciálnej ceremónii naše historicky prvé zlaté ocenenie, ktoré sa udeľuje iba tým najvytrvalejším a najhúževnatejším absolventom prestížnej zlatej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Slávnostného oceňovania v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa zúčastnili aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, pán Nigel Baker, riaditeľ Národnej kancelárie DofE Miloš Ondrášik a množstvo osobností spoločenského a kultúrneho života ako napríklad skupina HEX, spisovateľka Veronika Homolová Tóthová, standupistka Lujza Schrameková, cestovateľ Peter Hliničan z Travelistan a mnohí ďalší. Všetci prítomní, aj s generálnym tajomníkom DofE, John May-om, ktorý sa oceňovaným prihovoril online, vyzdvihli náročnosť výziev a prekážok, ktoré účastníci museli prekonať, aby po takmer dvoch rokoch pravidelnej týždennej práce dokázali splniť svoje ciele. Veď ako spomenul: "Z vyše 1 milióna účastníkov programu, ktorí sa každoročne do programu zapájajú v 140 krajinách na celom svete, iba menej ako tri percentá dokončia zlatú úroveň". 

    Hanka, Dominika, ešte raz gratulujeme a ďakujeme za Vašu dlhoročnú prácu pre naše miestne centrum DofE

       

     

    Novinka jún 2022 - Diamantová cena DofE

    Dňa 14.06.2022 bolo naše miestne centrum DofE ocenené Diamantovou cenou DofE z rúk riaditeľa Národnej kancelárie DofE Miloša Ondrášika a vedúceho odboru školstva VÚC TT Stanislava Pravdu. Slávnostného odovzdávania cien sa na Radnici mesta Banská Bystrica zúčastnili zástupcovia zapojených škôl z Trnavského kraja: Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci, Gymnázium Jána Hollého v Trnave, Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave, súkromné bilingválne gymnázium BESST v Trnave a škôl z Banskobystrického kraja: Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani a Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote.

     

    Novinka máj 2022 - Dobrodružné expedície za školský rok 2021/2022

    V mesiaci máj 2022 účastníci bronzovej a striebornej úrovne naplánovali a zrealizovali svoje cvičné  a kvalifikačné DE:

    1. bronzový tím (Lea Kobidová, Andrea Vargová, Kristína Farkašová, Nikola Ľubová, Katarína Lopúchová, Lucia Obulaná a Martina Mendelová)

    2. bronzový tím (Zuzana Kováčová, Martin Munka, Martin Herceg, Hana Vyskočová, Lara Šípovská)

    3. bronzový tím (Nina Tóthová, Vanessa Cebová, Timea Gašparíková, Alessandro Iacopino)

    boli v Považskom Inovci na cvičnej expedícii na trase Havran - Horné Otrokovce a na dvojdňovej kvalifikačnej expedícii na trase Lúka - Tematín - Bezovec - Hubina.

    Strieborný tím (Katarína Minarovská, Karolína Marečková, Barbora Morháčová, Adam Kováč a Michal Ješko) prešiel počas dvojdňovej cvičnej expedície trasu Havran - Horné Otrokovce - Hlohovec a počas trojdňovej kvalifikačnej expedície trasu Lúka - Tematín - Bezovec - Topoľčianske Podhradie - Zlatníky.

     

    Novinka z 11.10.2021 - Udeľovanie ocenení DofE za školský rok 2020/2021

    Dňa 11.10.2021 si naši študenti, ktorí pracovali v projekte Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, skrátene DofE, prevzali svoje ocenenia v Trnave z rúk riaditeľa Národnej kancelárie DofE Mariána Zachara a koordinátorky DofE pre náš kraj, Janky Kubíkovej.

    V bronzovej úrovni sa prekonávali v oblastiach talent, šport, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia Nicole Horváthová (IV.A), Viktória Behrová, Vanessa Kovarská (III.A), Kristián Viglaš, Jakub Voltmann (III.B) a Katarína Minarovská (kvinta).

    V striebornej úrovni odhodlane a obetavo pracovali Doris Dvoranová (septima), Ernest Fázik (III.B) a Nicolas Arnold (minulý školský rok študent IV.A, dnes študent architektúry STU v Bratislave).

    Najprestížnejšie ocenenie v zlatej úrovni získali za svoje obdivuhodné výsledky v každej oblasti počas jeden a pol ročného obdobia pravidelnej práce Dominika Vopátová (V.B) a Hana Zaťková (v školskom roku 2019/2020 študentka IV.A, dnes študentka 2. ročníka FEI STU v Bratislave)

    Milí naši dofáci,

    Sme na Vás veľmi hrdí!

    „Prihlásili ste sa - Vytýčili ste si svoje originálne ciele - Prekonávali ste sa - A svoje ciele ste dosiahli!“

    Gratulujeme Vám! Ste pre nás všetkých inšpiráciou!

                  

     

    Novinka - jún/júl 2021

    Vmesiacoch jún/júl 2021 boli zrealizované 3 dobrodružné expedície:

    • Pre bronzovú úroveň v termíne 19.-20.6.2021 na trase Ducové-Bezovec-Lúka. Zúčastnilo sa jej 6 účastníkov spolu s RNDr. Minarovskou a Mgr. Lukáčovou.
    • Pre striebornú úroveň v termíne 25.-27.6.2021 na trase Topoľčianske Podhradie-Bezovec-Tematín-Lúka. Zúčastnilo sa jej 5 účastníkov spolu s Mgr. Fázikovou a Mgr. Lukáčovou.
    • Pre zlatú úroveň v termíne 2.-5.7.2021 na trase Bojná-Výtoky-Čertova Pec-Horné Otrokovce-Hlohovec. Zúčastnilo sa jej 7 účastníkov spolu s Mgr. Fázikovou a Mgr. Lukáčovou. 

     

    Novinka z 13.10.2020

    Keďže tento rok sa nemôžu konať hromadné podujatia z dôvodu protipandemických opatrení, od 5. do 16. októbra je "DofE na cestách" a riaditeľ Marián Zachar s kolegami programovými manažérmi osobne navštevujú každú jednu DofE školu a organizáciu, ktorá má tento rok svojich absolventov. 

    V utorok 13.10.2020 zavítali aj k nám a odovzdali nám ocenenie pre tohtoročných absolventov, pre ktorých je naplánovaná 26.10.2020 obrovská bronzová, strieborná a zlatá online ceremónia, na ktorú je pozvaných vyše 5000 hostí - nových DofE absolventov, učiteľov, partnerov, zástupcov z VUCiek a ďalších významných hostí.

    Videjko z DofE na cestách u nás a v ďalších školách trnavského a bratislavského kraja: 

    https://www.facebook.com/watch/?v=749743979090480   alebo tu   https://www.youtube.com/watch?v=r7cS7V-u1uU

    Kto by chcel sledovať online ceremóniu, môže 26.10.2020 od 17:00 tu: 

    https://www.dofeceremonia.sk/?fbclid=IwAR1U_oUeSHn9z8UxeCuX1y8fZjEEwYpvR6Le24zaTA_ubsr_xamViOKbYQk#/

     

    Prvé roky DofE na našej škole

    GIK Hlohovec je zapojený do programu od školského roku 2016/2017 a každý rok si niekoľko našich študentov dáva za cieľ vystúpiť z komfortnej zóny a zabojovať na svojom rozvoji prostredníctvom DofE. Tí najvytrvalejší a najhúževnatejší z nich si preberajú ceny od výnimočných osobností slovenského alebo aj medzinárodného spoločenského života a pokračujú na striebornej a najvyššej zlatej úrovni.

    Napríklad v septembri 2017 bola Adelka Kubranská, jedna z deviatich našich historicky prvých DofE absolventov, pozvaná  do Bratislavy na špeciálnu ceremóniu, kde si  prevzala svoju cenu priamo z rúk člena britskej kráľovskej rodiny, princa Edwarda. V septembri 2018 si prevzala Hanka Zaťková svoje ocenenie na prvej obrovskej bratislavskej ceremónii pre 320 mladých ľudí, kde okrem iného využila možnosť porozprávať sa so zakladateľom TEDxBratislava p. R. Geschwandtnerom a v septembri 2019 si naši siedmi „statoční“ Adela Hlavnová, Natália Homolová, Barbora Bučková, Tatiana Jurenová, Doris Dvoranová, Adam Kováč a Nicolas Arnold prevzali svoje ocenenia za prítomnosti pani prezidentky Zuzany Čaputovej a ešte stihli osobne pozvať britského veľvyslanca p. Andrew Gartha na návštevu našej školy počas Týždňa globálneho vzdelávania.

    PS:

    Milí dofáci, minulí, súčasní i budúci,

    Ďakujeme, že ste inšpiráciou pre ostatných.

    Sme na Vás veľmi hrdí.

    Miestne centrum DofE pri GIK HC

     

                

             

     

    Základné informácie o DofE

    Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život a pomôcť im uspieť v živote. 

    V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

    Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia.

    Rozvoj talentu

    Každý v sebe skrýva iný talent. V programe sa preto každý účastník sám rozhodne, čo chce zlepšiť, alebo sa venuje tomu, čo ho najviac baví. Možností je veľa – hra na hudobný nástroj, jazyky, keramika, podnikanie, IT, prírodné vedy alebo napríklad nejaká technická zručnosť.

     Športová aktivita

    Športom k zdraviu a pohode. V tejto oblasti programu mladý človek zlepšuje svoj športový výkon, fyzickú kondíciu, spozná radosť z pohybu a naučí sa dbať na zásady zdravého životného štýlu. Môže sa venovať tímovému športu a pri tom získať nových kamarátov alebo si zvoliť individuálny šport.

     Dobrovoľníctvo

    Celý život dávame a dostávame. Dobrovoľníctvo je jedným zo spôsobov, ako dávať a dostávať zároveň. Účastníci programu sa pri ňom zoznámia s ľuďmi, ktorých by inak pravdepodobne nestretli, a naučia sa empatii, tolerancii a trpezlivosti. Naučia sa byť zodpovednejší a užitočný pre spoločnosť. 

     Dobrodružná expedícia

    Za hranice bežných zážitkov. Dobrodružná expedícia je výzvou k prekonaniu obáv z neznámeho a príležitosťou vyraziť s partou na niekoľko dní objavovať zaujímavé miesta na Slovensku a v zahraničí. Môže pršať, môže snežiť, ale dobre pripravenú skupinu nič také neprekvapí.

     Rezidenčný projekt

    Všade dobre, nielen doma. Počas rezidenčného projektu sa účastník zlatej úrovne programu zoznámi s novými kamarátmi v neznámom prostredí a venuje sa spolu s nimi zaujímavej a zmysluplnej aktivite podľa svojho výberu. Rezidenčný projekt môže byť napríklad tábor, vzdelávací pobyt, výmenný zájazd alebo dobrovoľnícky projekt na Slovensku, ale aj v zahraničí.

     

    Dve hlavné podmienky absolvovania sú zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít vo všetkých 4 oblastiach programu a splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu. 

     

    V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba.  

     

    Aby bolo absolvovanie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu pre mladých ľudí ozajstnou výzvou, je dôležité, aby si svoje ciele stanovovali individuálne a každý si nastavil jemu zodpovedajúcu latku. Ak bude pre účastníka dosiahnutie jeho cieľa príliš ľahké, nedosiahne dostatočné uspokojenie z jeho splnenia. Na druhej strane príliš ťažké výzvy by mohli účastníka od plnenia programu odradiť. Preto má program tri úrovne s odlišnou náročnosťou – bronzovú, striebornú a zlatú. Je možné začať najľahšou, teda bronzovou úrovňou, alebo sa pustiť rovno do striebornej či zlatej úrovne.

    Po úspešnom zvládnutí jednej z úrovní programu čaká účastníkov Bronzová, Strieborná, či Zlatá cena v podobe certifikátu a odznaku platných po celom svete. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je odovzdávaná v slávnostnej atmosfére a z rúk významných osobností, ktoré program podporujú. Vzhľadom k tomu, že program pochádza z Veľkej Británie a jeho zakladateľom je princ Philip, manžel britskej kráľovnej, zlatých ceremónií sa pravidelne zúčastňujú príslušníci britskej kráľovskej rodiny.

    Získanie Zlatej, Striebornej či Bronzovej ceny má nielen slávnostný charakter, ale aj hmatateľné výhody. Jednou z najhlavnejších je možnosť uplatnenia certifikátu v rámci prijímacieho konania na niektoré zo svetových univerzít, predovšetkým na tie z anglicky hovoriacich krajín. Úspešné zvládnutie programu môže taktiež zaujať budúceho zamestnávateľa, vzhľadom na to, že samotný certifikát je medzinárodne platným dokladom poctivej práce mladého človeka na rozvoji vlastných kompetencií. Zamestnávatelia priamo v Británii uznávajú DofE ako jednu z najdôležitejších mimoškolských aktivít, ktorú hľadajú v životopisoch mladých ľudí pri prijímaní absolventov vysokých škôl.

    Po celom svete sa už do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu zapojili milióny mladých ľudíNa Slovensku program funguje od roku 2007 najskôr na British International School v Bratislave a od roku 2014 sa DofE rozšírilo z 2 medzinárodných škôl na viac ako 170 škôl a do konca roku 2019 sa do programu zapojilo už 3 600 mladých ľudí zo Slovenska.

     
  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje