Vedenie školy Rada rodičov pri Gymnáziu Ivana Kupca Žiacka školská rada pri Gymnáziu Ivana Kupca Štatút žiackej školskej rady pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci Profil školy 2017/2018 História školy Významné osobnosti našej školy Poďakovania škole 2016/17 Naši najlepší 2016 Poďakovania škole 2015/16 Naši najlepší 2014-2015 Poďakovanie bývalých študentov školy Plaketa od primátora k 80. výročiu založenia školy

O škole

Vedenie školy

Riaditeľka školy:                  PaedDr. Danica Bartoňová

Zástupkyňa riaditeľky:           PaedDr. Valéria Brunčáková