Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Valéria Brunčáková Br Rozvrh
Riaditeľka
valeriabr@post.sk
 
 
Mgr. Martina Baračková Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Margaréta Beláková Be Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
margareta.belakova@post.sk
 
 
Mgr. Eva Černá Če Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta
 
 
Ing. Jana Čiderová Čd Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ivana Fáziková Fz Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Dana Filipková Fl Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Katarína Hercegová He Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Roman Janiš Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Milada Jirkalová Ji Rozvrh
Triedna učiteľka: prima
Foto Mgr. Mária Juristová Ju Rozvrh
Učiteľka
mariajuristova@centrum.sk
Foto Mgr. Gabriela Kajtárová Kj Rozvrh
Triedna učiteľka: septima
 
 
Mgr. Louise Ellen Kocianová Kc Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Konczová Kn Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Dáša Košťálová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Foto Mgr. Ľubomíra Krajčová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Zuzana Kráľová Kr Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Krupová Kp Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
andreakrupova@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Kúdelová Kd Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Iveta Kureková Ku Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
Foto Mgr. Zuzana Lukáčová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. František Lukačovič Lu Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Eva Miklovičová Mk Rozvrh
Učiteľka
Foto RNDr. Karin Minarovská Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
 
 
Mgr. Ľubica Nevydalová Ne Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva
 
 
Mgr. Zuzana Toblová Tb Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Beáta Toholová To Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Ľubica Vančová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Vavrová Va Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľuboš Vontorčík Vo Rozvrh
Učiteľ

© aScAgenda 2019.0.1177 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2019