• Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Študenti nášho gymnázia súťažili v šiestich kategóriách a na prvých miestach sa umiestnili nasledujúci žiaci:

      Kategória 1A - Lucia Hajdáková (príma)

      Kategória 1B - Barbora Morháčová (kvarta)

      Kategória 2A - Nikol Zomborská (kvinta)

      Kategória 2B - Viktória Novosádová (oktáva)

      Kategória 2C1 - Jakub Voltmann (2.B)

      Kategória 2C2 - Simona Práznovská (oktáva)

      Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce pri ďalšej reprezentácii našej školy!

    • NEBOJME SA ROBOTIKY
     • NEBOJME SA ROBOTIKY

      Každoročne vyhlasuje nadácia Pontis grantové programy s rôznym zameraním, vyhľadáva a podporuje v raste a šírení inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré robia z učenia radosť. V marci 2020 získal projekt Nebojme sa robotiky, ktorý podala Mgr. Miroslava Vavrová, finančnú podporu od Nadačného fondu Bekaert pomáha, ktorý spravuje Nadácia Pontis. V rámci tohto projektu boli zakúpené pre študentov Gymnázia Ivana Kupca robotické stavebnice mBot a STEM stavebnice Arduino.

      Do  predmetu informatika  sme zaviedli programovanie hardvéru na platforme Arduino v jazyku Wiring a robotických STEM stavebníc mBot v jazykoch mBlock a Python.

      Cieľ projektu bol však oveľa väčší: vyškoliť z najzanietenejších študentov lektorov a zapojiť ich do organizovania Robotických dní pre žiakov iných škôl, motivovať študentov k účasti na rôznych robotických súťažiach, inšpirovať študentov k univerzitnému štúdiu robotiky, elektrotechniky a programovania.

      Už počas letných prázdnin sme začali tvoriť podpornú webovú stránku nebojmesarobotiky.pageride.sk, na ktorej je uverejnených veľa zaujímavých programov – všetky tieto programy študenti odskúšali a vytvorili k nim videá a fotodokumentáciu. Videá môžete sledovať na youtube kanáli Nebojme sa robotiky a samostatné projekty študentov na instagramovom účte programovanie_robotika. Materiály priebežne dopĺňame so študentami na krúžkoch robotiky, ktoré fungujú aj počas dištančného štúdia.

      Ak nám to epidemiologická situácia jedného dňa dovolí, pozveme na Gymnázium Ivana Kupca žiakov zo škôl nášho mesta a okolia na  vyučovanie robotiky. Motívom Robotických dní je prelomiť bariéry strachu z programovania a robotiky, nadchnúť deti pre vedu a techniku, rozvíjať spoluprácu medzi školami, podporiť rovesnícke vzdelávanie. Počas Robotického dňa si pozvaná skupina zrealizuje svoje robotické projekty, žiaci budú pracovať v dvojčlenných tímoch, pričom každý tím bude mať k dispozícii lektora - študenta našej školy.

      Umelá inteligencia sa každým dňom stáva viac súčasťou našich životov, rastie dopyt po programátoroch v medicíne, poľnohospodárstve a vo výrobných segmentoch. Dnešná škola by mala dať deťom vzdelanie v programovaní a robotike, aby si v dospelosti  vedeli udržať zamestnanie aj popri robotoch a umelej inteligencii. Na Gymnáziu Ivana Kupca sme bariéry strachu z robotiky určite prelomili a v projekte budeme pokračovať aj v ďalšom období.

       

       

       

      Autor: Mgr. Miroslava Vavrová

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      V jesennom období sme v rámci environmentálneho programu realizovali ZBER PAPIERA. Podarilo sa vyzbierať spolu 8515 kg papiera. Výhercom blahoželáme a ďakujeme!

                                                       

      Trieda                                              Počet kilogramov

      Osemročné gymnázium

      Prima                                                        621 kg

      Sekunda                                                   469 kg

      Tercia                                                      1562 kg        1. miesto

      Kvarta                                                     1205 kg        2. miesto

      Kvinta                                                     1090 kg        3. miesto  

      Sexta                                                        584 kg

      Septima                                                    497 kg

      Oktáva                                                      139 kg

      Štvorročné gymnázium

      1.A                                                            551 kg    

      1.B                                                            190 kg

      2.A                                                            100 kg

      2.B                                                            696 kg

      3.A                                                            110 kg

      3.B                                                            204 kg

      4.A                                                            150 kg 

      4.B                                                            347 kg

       

      Jednotlivci

      1.    miesto  Michaela Blašková / Tercia  1120 kg

      2.    miesto  Marek Meliš /  Sekunda  300 kg

      3.    miesto  Katarína Minarovská / Kvarta  251 kg

    • Hlohovskí gymnazisti získali 3. vlajku Zelenej školy
     • Hlohovskí gymnazisti získali 3. vlajku Zelenej školy

      Gymnázium Ivana Kupca sa  opäť zaradilo medzi aktívne školy a bola mu udelená vlajka a certifikát programu Zelená škola, najväčšieho vzdelávacieho programu na svete. Ocenenie sme získali za dvojročné úsilie v programe Energia. V prvých dvoch certifikačných obdobiach sme sa venovali témam Voda a Odpad. Počas dvoch rokov sme realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Z ekologického účtu Zeme čerpáme viac ako nám patrí a tento dlh máme možnosť splácať každý deň múdrymi rozhodnutiami a uvedomelým správaním. Preto pokračujeme a v nasledujúcich dvoch rokoch sa púšťame do projektu Zeleň a ochrana prírody. Bude nás tešiť, ak sa nám podarí ciele naplniť, zapojiť viac komunitu rodičov a po dvoch rokoch si opäť povieme - stálo to zato.

      Mgr. Slávka Šulimanová

    • Ako si pomôcť sám?
     • Ako si pomôcť sám?

      Liga za duševné zdravie vypracovala v týchto pre nás náročných časoch akúsi prvú pomoc pre urdžanie si dobrého psychického zdravia vo forme jednoduchých praktických odporúčaní, ktoré naozaj fungujú. V priloženom linku sa dozviete viac. Vrelo článok odporúčam všetkým, ktorí momentálne prežívajú ťažké obdobie v súvislosti s pandémiou a možno ich ich vlastné prežívanie zaskočilo, ale nielen tým. Doprajte si starostlivosť o seba nielen udržiavaním sa vo fyzickej kondícii, ale i psychickej - obe teraz potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.

      https://dusevnezdravie.sk/library/ako-si-pomoct-sam/

      Pekné prázdniny prajem, Zuzana Žažová

     • Tipy pre učenie sa na diaľku

      Milí pedagógovia, študenti, rodičia,

      dávam Vám do pozornosti zopár tipov, ktoré vytvorilo IPCKO.sk pre podporu a zvládnutie opätovného nábehu na dištančné vzdelávanie. Tipy sú sumarizované zvlášť pre učiteľov, zvlášť pre rodičov i zvlášť pre študentov.

      Vzhľadom na aktuálnu situáciu, v ktorej sme sa všetci ocitli, by som Vám rada pripomenula, že v práci zostávam stále aktívna a môžete ma v pracovných dňoch kedykoľvek kontaktovať.

      Je možné, že niektorí z Vás nemajú ešte úplnú predstavu o tom, ako zvládať  túto formu vzdelávania a vôbec žitia v tak obmedzenom režime ako ho máme momentálne nariadený. Budem sa snažiť zdielať Vám rady a skúsenosti odborníkov z rôznych oblastí tak ako v tomto príspevku. Na druhej strane úprimne verím vo Vašu schopnosť popasovať sa s nástrahami života Vašou vlastnou cestou - verím, že si môžeme byť inšpiratívnymi navzájom a preto mám pre Vás tento týždeň nasledovnú výzvu: " Napíšte mi (mailom, či cez Edupage) aké sú Vaše osvedčené stratégie na zvládanie dištančného vzdelávania i života počas karantény, čo Vám pomáha ráno vstať a deň prežiť v dobrej nálade?" Vaše tipy následne spracujem a zazdieľam Vám ich. Každý človek má svoj typický pohľad na veci, každému funguje niečo iné. Je fajn, keď sa človek pozerá na veci aj z iného než vlastného uhla, pretože ho to môže obohatiť. Preto - skúsme to - navzájom si pomôžme a zároveň sa obohatíme.

      Prajem Vám veľa síl a trpezlivosti,

       Mgr. Zuzana Žažová, školská psychologička

     • PRECHOD NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu od 26.októbra 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie aj triedy nižšieho stupňa osemročného gymnázia. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom EduPage a online hodiny cez MS Teams. Rozvrh hodín bol žiakom zaslaný ešte v piatok. V prípade technických problémov, neprítomnosti na hodine kontaktujte svojich triednych vyučujúcich. Nakoľko počas online hodín budú deti aj skúšané, bolo by vhodné a efektívne, aby vyučujúci mal so žiakom aj vizuálny kontakt – teda, aby deti mali zapnuté kamery. Cez offline hodiny budú žiaci riešiť domáce úlohy a iné zadania. Pre klasifikáciu predmetov bude dôležité, aby žiaci boli na online hodinách prihlásení (bude sa riadne evidovať dochádzka), aby boli na týchto hodinách aktívni, aby načas odovzdávali zadané úlohy a tie aby boli vypracované zodpovedne. 


      Prvý týždeň bude určite náročný najmä pre našich prvákov, ale dúfam, že sa nám podarí spoločnými silami zvládnuť všetky prekážky. 

      Veľa trpezlivosti, pevné zdravie praje všetkým


      Karin Minarovská, riaditeľka školy

     • "Pekný deň, ako sa máte?"


           Milí študenti a rodičia, dovoľte mi v skratke predstaviť sa. Volám sa Zuzana Žažová a od 01.10.2020 pôsobím na gymnáziu ako školská psychologička. Nakoľko som absolventkou tohto gymnázia, veľmi ma teší, že môžem pôsobiť práve tu, kde moja cesta ku psychológii začala. Na web stránke školy si v sekcii „školská psychologička“  viete dohľadať všetky potrebné informácie ohľadom mojej práce, pracovných dňoch a pod. Esenciálnou náplňou mojej práce na škole je byť k dispozícii tým, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku v situácii, kedy si s ňou nevedia dať úplne radi sami. Postupne Vás budem informovať o rôznych podporných aktivitách, akciách, ktoré spolu s pedagógmi budeme pre Vás pripravovať tak, aby ste sa cítili na škole čo najbezpečnejšie a chodili do školy radi.  Rada by som pre Vás vytvorila bezpečný priestor, v ktorom by si každý z Vás vedel nájsť svoj (veľa krát ešte neobjavený) potenciál žiť život s radosťou, úspešne, vedieť sa popasovať aj s náročnejšími životnými situáciami pri plnom rešpektovaní práv svojich i iných.

           V skratke pár slov k aktuálnej situácii, keďže to vyzerá tak, že v najbližšom čase budeme v kontakte skôr cez online priestor. Zvažujeme viaceré alternatívy spôsobu zverejňovania príspevkov, v najbližšej dobe Vám dáme vedieť akú podobu ustálime, aby ste mohli byť aktívnymi v reakciách aj vy.

           Aktuálne nám druhá vlna korony ukazuje svoju silu v plnej paráde. Nieto, že sa zvyšujú čísla „pozitívnych ľudí na COVID“, čo je isto vážna vec,  ale zvyšuje sa aj pocit neistoty, strachu, hromadí sa napätie v našom vnútri, čo sa navonok môže pretaviť do prejavov rozhorčenia, hnevu, agresie, alebo naopak beznádeje, či nechuti do činnosti. Uvedomujem si závažnosť prežívania práve takto “pozitívnych“ ľudí. Pre každého jedného z nás je dôležité si v tomto čase uvedomiť, že sme všetci ľudské bytosti patriace do jedného spoločenstva, ktoré je plné vzájomných sociálnych interakcií medzi ľuďmi. Taký, aký je najslabší článok z nás – tak silné je aj spoločenstvo.

         Chcem Vás preto na úvod vyzvať, mládež – teraz apelujem najmä na tých, čo sa aktuálne cítia byť silnými – využite svoju silu na pomoc tým, ktorí to zvládajú horšie. Nestojí to veľa a prínos je veľký pre všetkých. Ukážte silu Vašej mladosti, pre ktorú je príznačná nekonečná kreativita, rozmach myslenia a plnosť síl, ako vyzerá spolupatričnosť medzi Vami. Stačí začať úplne jednoducho – obyčajným „Ako sa máš?“ (aktuálne cez telefón, chat, smskou) a následne úprimným počúvaním vyjadrenia toho, čo Vám druhá strana odpovie a úprimnou reakciou naň. Ide o prejavenie záujmu o druhého človeka. Buďte k sebe ohľaduplní, povzbudzujte sa navzájom tak ako Vám je blízke. Toto je dobrý začiatok na ceste k lepšiemu vnútornému nastaveniu i k porozumeniu si navzájom.

          Buďte POZITÍVNI, ale teraz v zmysle radostní, prijímajúci, chápajúci, rešpektujúci, ohľaduplní, silní či povzbudzujúci! Nemyslíte si, že má väčšiu cenu niekoho zo zeme zodvihnúť ako ho na ňu zhodiť? Čo Vám prinesie lepší pocit zo seba? Ako chcete, aby sa k Vám správali iní? Buďte dobrí, najviac ako môžete!

     • Víťazi „Národnej súťaže eTwinning 2020“ boli vyhlásení

      Do súťaže je možné každoročne prihlásiť ukončený medzinárodný eTwinningový projekt slovenskej školy s konkrétnym výstupom, ktorý najskôr získal Národný certifikát kvality a v ktorom je viditeľná online spolupráca dvoch a viacerých škôl.

      Naša škola sa prihlásila s projektom „Let's GTA! – STEAM as a versatile language describing the world“ v špeciálnej kategórii „Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning“ a sme veľmi radi, že sme sa stali víťazmi.

      K trom národným certifikátom kvality, z Poľska, Litvy aj Slovenska, si teda náš interdisciplinárny projekt pripísal aj „Národnú cenu“.

      Gratulujeme všetkým zapojeným žiakom a prajeme veľa ďalších úspechov.

       

    • „Získaj ocenenie, ktoré Ti otvorí dvere do sveta“
     • „Získaj ocenenie, ktoré Ti otvorí dvere do sveta“

      Milí študenti,

      S mnohými z Vás sa už od začiatku školského roka intenzívne rozprávame o pokračovaní (alebo prvom zapojení sa do) práce v DofE.

      Tí, s ktorými sme sa ešte nestihli osobne stretnúť, sa určite najskôr pýtajú, čo sa pod touto skratkou skrýva? DofE alebo Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (International Award of the Duke of Edinburgh) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život a pomôcť im uspieť v živote.

      V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách (talent, šport, dobrovoľníctvo, dobrodružná expedícia) a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ich ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

      Dve hlavné podmienky absolvovania sú zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít vo všetkých 4 oblastiach programu a splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

       

      V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba.

       

      Po úspešnom zvládnutí jednej z úrovní programu čaká účastníkov Bronzová, Strieborná, či Zlatá cena v podobe certifikátu a odznaku platných po celom svete. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je odovzdávaná v slávnostnej atmosfére a z rúk významných osobností z oblasti umenia, vedy, biznisu, či IT. Vzhľadom k tomu, že program pochádza z Veľkej Británie a jeho zakladateľom je princ Philip, manžel britskej kráľovnej, bronzové a strieborné ocenenia tradične odovzdáva britský veľvyslanec a zlatých ceremónií sa pravidelne zúčastňujú príslušníci britskej kráľovskej rodiny.

      Ak Vás DofE upútavka zaujala, viac info si môžete nájsť na stránke školy v sekcii „Projekty 2020/2021“ alebo na „dofe.sk“.

      Osobne Vám radi odpovedia na Vaše otázky ambasádorky programu  Doris Dvoranová (sexta, v DofE na zlatej úrovni), Dominika Vopátová (IV. B, v súčasnosti tiež na zlatej úrovni) alebo koordinátorky programu Mgr. Zuzana Lukáčová a Mgr. Ivana Fáziková.

     • Stredné školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie

      Na základe rozhodnutia krízového štábu a MŠVVaŠ SR  od pondelka 12.10.2020 až do odvolania sa budú žiaci štvorročného, päťročného gymnázia a vyššieho stupňa osemročného gymnázia  vzdelávať dištančnou formou. Žiadame študentov, aby si skontrolovali účty v Office 365. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom Edupage a MS Teams. 

      Ďalšie informácie Vám zajtra 12.10.2020 poskytnú Vaši triedni učitelia cez Edupage.

      V pondelok budú žiakom zasielané iba úlohy.

      Zároveň dôrazne žiadame študentov o minimalizovanie sociálnych kontaktov, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí.

       

      Opatrenia sa netýkajú žiakov prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia. 

      Ich výučba prebieha prezenčnou formou. 

       

     • EXPERT geniality show

      ...v každom žiakovi drieme expert...

      Je to celoslovenská súťaž, v ktorej môžete zahviezdiť! Na našej škole má súťaž veľkú tradíciu a každoročne naši študenti získavajú množstvo vynikajúcich umiestnení a vyhrávajú pekné ceny. Súťaž sa koná v škole (cez vyučovanie), 1.12.2020, od tohto roku súťažime online. Prímani súťažia v 2 témach: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Všetci ostatní si vyberajú 2 témy zo šiestich:

      - Od Dunaja k Tatrám

      - Mozgolamy

      - Svetobežník

      - Tajomstvá prírody

      - Do you speak English?

      - Góly, body, sekundy

      Štartovné do súťaže je 4€, z toho škola hradí 1€. Ak máte záujem, prihláste sa u šk. koordinátora (Mgr. Miroslava Vavrová) a zároveň prineste štartovné (3€) do učebne Infoveku. Prihlásiť sa môžete do 26. októbra. Prímani a prváci dostanú aj informačný leták. Ďalšie info a skúšobné testy sú na https://sutazexpert.sk/

       

     • Code Week 2020

      Naša škola je na mape eventov Code Week 2020!

      V dňoch 10. - 25. októbra sa uskutoční Európsky týždeň programovania - je to nezávislé hnutie, ktoré oslavuje tvorivosť, riešenie problémov a spoluprácu prostredníctvom programovania a ďalších technologických aktivít. Zámerom je viac zviditeľniť programovanie, ukázať mladým, dospelým a starším ľuďom, ako vdýchnuť život nápadom pomocou programovania, rúcať mýty o týchto zručnostiach a spojiť motivovaných ľudí, aby sa spolu vzdelávali.

    • Poukázanie rodičovského príspevku
     • Poukázanie rodičovského príspevku

      Oznam na poukázanie rodičovského príspevku v šk. roku 2020/2021

      Príjemca:                      Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec

      Číslo účtu:                    SK06 0900 0000 0000 4554 1492

      Suma:                            30,- €

      Var. symbol:                  20202021

      Konšt. symbol:             0558

      Správa pre príjemcu: Meno a priezvisko žiaka+ trieda (dôležité pre identifikáciu platby)

    • Projekt Nebojme sa robotiky
     • Projekt Nebojme sa robotiky

      Gymnázium Ivana Kupca uspelo v marci 2020 so svojim projektom Nebojme sa robotiky, ktorý podala Mgr. Miroslava Vavrová a v tomto školskom roku sa začala  jeho realizácia. V rámci tohto projektu sme zakúpili robotické stavebnice mBot Explorer, mBot Ranger a mnoho doplňujúcich modulov, ktoré rozširujú možnosti a schopnosti týchto robotov. Do predmetu informatika  sme zaviedli programovanie hardvéru na platforme Arduino  a robotických STEM stavebníc mBot v jazykoch mBlock, Python a Wiring.

      Už počas letných prázdnin sme začali tvoriť podpornú webovú stránku nebojmesarobotiky.pageride.sk, na ktorej je uverejnených veľa zaujímavých programov – všetky tieto programy študenti odskúšali a vytvorili k nim videá a fotodokumentáciu. Videá môžete sledovať na youtube kanáli Nebojme sa robotiky a samostatné projekty študentov na instagramovom účte programovanie_robotika.

      https://www.youtube.com/channel/UCYz62d01lwDzGAGccOv7vHg

      https://www.instagram.com/programovanie_robotika/?hl=sk

       

      Do predmetu školského vzdelávacieho programu Informačno-komunikačné technológie sme zaradili vyučovanie robotiky – v šk. roku 2020-21 sú to triedy Tercia, Kvinta, I.A, II.A. Ostatní žiaci majú možnosť pracovať s robotickými stavebnicami na krúžku robotiky. Fotografie z vyučovacích hodín a z činnosti krúžku budeme uverejňovať vo fotogalérii.

     • Voľby do RŠ a rodičovské združenia

      Vážení rodičia!

       

      Dňa 23.septembra 2020 (streda) sa v jednotlivých triedach uskutočnia triedne schôdze ZRPŠ spojené s voľbou rodičov za členov do Rady školy.

       

      Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa stretnutia rodičov budú konať za dodržiavania nasledovných opatrení:

      1. Začiatok zasadnutia rodičovských združení sa uskutoční podľa nasledovného časového harmonogramu:

      16.50 h - triedy: I.B, II.B, II.A, III.B, III.A

      17.00 h - triedy: Sekunda, Tercia, Kvinta, Sexta, Prima, Septima

      17.10 h - triedy: I.A, IV.A, Oktáva, Kvarta, IV.B

       

      2. Do priestorov školy nesmie vstúpiť  nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby.

       

      3. Pri vstupe do budovy a vo všetkých priestoroch školy sa vyžaduje  nosenie rúška a dezinfekcia rúk.

       

      4. Rodič žiaka odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti triednemu vyučujúcemu svojho dieťaťa.

       Vyhlasenie_navstevnika_skoly.docx

       

      5. Rodič (ak školu navštevuje viac detí z rodiny) sa môže zúčastniť zasadnutia ZRPŠ len v jednej triede.

       

      6. Z dôvodu podpisovania dokumentov Vás prosíme, aby každý rodič mal svoje vlastné pero.

       

      Prísne nastavené epidemiologické opatrenia nám neumožňujú povoliť vstup rodičom v čase pandémie do budovy školy. Preto využite zasadnutia triednych ZRPŠ, aby ste získali informácie o vyučovaní, prevádzke a nastavenom vnútornom režime školy. 

      Za pochopenie ďakujeme.

       

      Tešíme sa na Vás.

                                                                                                               RNDr. Karin Minarovská 

                                                                                                                    riaditeľka školy

       

       

       

       

     • OZNAM -RÚŠKA NA ŠKOLÁCH

      Vážení rodičia, milí študenti!

       

      Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

      Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovaniaNosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

      Úplné znenie opatrenia.

       

      Za pochopenie ďakujeme.

       

                                                                                                         RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                              riaditeľka školy

       

     • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 16.09.2020

      Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom školy, že v stredu 16.9.2020 sa vraciame k riadnemu vyučovaniu podľa platného rozvrhu. Vyučovacie hodiny budú trvať opäť 45 minút.

      Pri prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni je žiak povinný odovzdať pri vstupe do budovy Vyhlásenie o bezinfekčnosti, čiže v stredu všetci!

      Vyhlasenie_ZZ-aktualizovane.docx​​​​​​​

      Naďalej je nutné dodržiavať časový hamonogram príchodu žiakov do školy.

      Školská jedáleň bude pracovať  od stredy  16.9.2020 v riadnom režime. Prihláseným žiakom budú obedy vydávané pri zachovaní všetkých prijatých opatrení pre zabránenie šírenia koronavírusu. Žiaci sú povinní dodržiavať časový harmonogram stravovania, ktorý im poskytnú ich triedni vyučujúci.

      Nosenie rúšok, resp. štítov ostáva naďalej povinné v doterajšom režime!                                                                                                                RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                                       riaditeľka školy     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľka Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/15801:1-A1800

                                        udeľuje dňa 14.09.2020 (pondelok) žiakom školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných a prevádzkových dôvodov.

      Nástup do školy je v stredu 16.09.2020 podľa časového harmonogramu príchodov.

       

       

       

       

                                                                                                        RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                              riaditeľka školy

     • VOĽBY DO RADY ŠKOLY

      Vážení rodičia!

       

      Z dôvodu konania volieb do Rady školy pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci za zástupcov rodičov si Vás dovoľujem požiadať o návrhy na kandidátov do volieb. Termín a spôsob konania volieb Vám oznámime v súlade s protiepidemiologickými opatreniami.

       

      Návrhy na kandidátov do volieb do Rady školy je potrebné predložiť v písomnej podobe (do schránky školy) alebo v  elektronickej podobe na mail školy (gymhc@zupa-tt.sk) do 11. septembra 2020.

       

       

                                                                                                           RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                                  riaditeľka školy

       

                                                                                                                                                           

     • OPATRENIA ŠKOLY NA OBDOBIE 2.9.2020 - 15.9.2020

       

      Od 2.septembra 2020 sa žiaci riadia pokynmi RŠ Gymnázia Ivana Kupca, s ktorými boli oboznámení 2.9.2020.

       

      1. Do školy počas prvých dvoch týždňov vstupujú len zamestnanci a žiaci GIK!

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

      2. Žiaci vchádzajú do budovy školy cez hlavný a študentský vchod, aby sa nemuseli zhromažďovať pri jednom vchode. Prechádzajú zdravotným filtrom (kontrola teploty, dezinfekcia rúk, nosenie rúška). Harmonogram príchodu je zverejnený na stránke školy.

       

      3. Na každej chodbe sú umiestnené dezinfekčné prostriedky. Žiaci sú povinní pred vstupom do jedálne dezinfikovať si ruky.

          

      4. Od 3.9.2020 sa žiaci prezúvajú. Pri zdržiavaní v spoločných priestoroch školy sa žiaci riadia pokynmi RŠ pre šk. rok 2020/21. V spoločných priestoroch sa zdržiavajú iba na nevyhnutný čas.

       

      5. Počas prvých dvoch týždňov (do 15.9.2020) budú skrátené vyučovacie hodiny na 30 minút.

         V dňoch 3.9.2020 - 4.9.2020 budú mať žiaci triednické hodiny. Vyučovanie končí 11.30 h.

       

       

      SKRÁTENÉ ZVONENIE               1. 08:00 – 08:30

                                                            2. 08:35 – 09:05

                                                            3. 09:15 – 09:45

                                                            4. 09:50 – 10:20

                                                            5. 10:30 – 11:00

                                                            6. 11:05 – 11:35

                                                            7. 11:45 – 12:15

                                                            8. 12:20 – 12:50

       

      6. Vyučovanie bude prebiehať frontálne pri dodržaní odstupov učiteľ-žiak. Nosenie rúšok je v týchto týždňoch do 15.9.2020 povinné aj v triede. TSV a všetky predmety, ktoré sa dajú, budú sa vyučovať vonku.

       

      7. Počas prvých 2 týždňov sa bude variť len pre zamestnancov a žiakov do 15 rokov P-KVA (od 7.9.2020). Žiadame všetkých, aby si zabezpečili vlastnú stravu (desiata, nápoj). Školský bufet sa prvý týždeň neotvorí, termín otvorenia oznámime.

       

      8. Počas prestávok sa obmedzí pohyb žiakov na chodbách a do iných tried iba na nevyhnutné prípady, napr. presun na vyučovaciu hodinu v prípade potreby a iné (toalety, nápojové automaty).

       

      9. Po skončení vyučovania a odstravovaní v školskej jedálni žiaci opustia budovu školy v čo najkratšom čase.

       

      10. Prosíme rodičov, nainštalujte si aplikáciu do svojich mobilných telefónov. Sledujte pravidelne oznamy na webovej stránke školy, kde sú uvedené aj kontakty na RŠ, ZRŠ. Rodičia, poskytnite kontakt na seba triednemu učiteľovi. V prípade telefonátu zo školy, ihneď reagujte.

       

      Cieľom školy je, aby sme spoločne v čo najväčšej miere zabránili šíreniu vírusu, ak k takejto situácii príde a udržali „klasické vyučovanie“ v škole.

       

                                                                                                       RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                             riaditeľka školy

    • Harmonogram príchodov študentov do školy
     • Harmonogram príchodov študentov do školy

      Od 03.09.2020 žiaci prichádzajú do školy nasledovne:

      Hlavný vchod:

      7:30 h - 7:40 h - triedy I.B, Tercia, III.A

      7:40 h - 7:50 h - triedy Príma, II.B, III.B

      7:50 h - 8:00 h - triedy I.A, Oktáva

      Študentský vchod:

      7:30 h - 7:40 h - triedy Sekunda, Kvinta, Sexta

      7:40 h - 7:50 h - triedy Kvarta, Septima, II.A

      7:50 h - 8:00 h - triedy IV.A, IV.B

      Každý žiak sa pri vstupe do budovy podrobí rannému filtru (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola nasadeného rúška).

      Prosíme o dodržanie času nástupu z dôvodu zabránenia zhromažďovania sa väčšieho počtu ľudí pred budovou školy.

     • Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

      Vedenie školy oznamuje všetkým študentom a ich zákonným zástupcom, že na stránke ministerstva školstva vyšli pokyny Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Týmto vás žiadame o ich preštudovanie a následné dodržiavanie. 

      https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

       

       

       

                                                                                                                    RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                                          riaditeľka školy

                                                         

     • Dôležité pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

      Vážení rodičia, žiaci,

      dňa 2. septembra 2020  o 8.00 h sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 v jednotlivých triedach.

      Žiaci prichádzajú do školy nasledovne:

      Cez študentský vchod

      8.00 h - 8. 10 h - triedy lll.B, ll.A, ll.B, Septima

      8.10 h - 8.20 h - triedy Tercia, Sekunda, Kvinta, Sexta, lll.A

      8.20 h - 8.30 h - triedy lV.A, lV.B, Kvarta, Oktáva

       

      Cez hlavný vchod

      8.20 h - 8.30 h - triedy Príma, l.A, l.B

      Každý žiak sa pri vstupe do budovy podrobí rannému filtru (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola nasadeného rúška).

      Okrem toho  žiak odovzdá vyplnené tlačivá

      Zdravotný dotazník zákonného zástupcu žiaka / plnoletého žiaka  - Dotaznik.docx

       

      Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka / plnoletého  žiaka - Vyhlasenie_ZZ.docx

       

      Bez odovzdaných vyplnených tlačív vstup do budovy nebude možný.

       

      Prosíme o dodržanie času nástupu z dôvodu zabránenia zhromažďovania sa väčšieho počtu ľudí pred budovou školy.

       

       

       

       

    • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

      Vážení rodičia, milí študenti!

      Začiatok školského roka 2020/2021 bude iný ako tie predchádzajúce, preto Vám dávame do pozornosti nasledovné informácie a pokyny k začiatku školského roka.

      Dňa 2. septembra 2020 sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 v triedach za nasledovných podmienok:

      Zákonný zástupca

       

      1. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie a písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Obe vyplnené tlačivá žiak odovzdá pri vstupe do budovy.                                        Zdravotny_dotaznik.docx                          Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka.docx                                                                              
      2. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      3. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

       

      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy
      • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti  a triedny učiteľ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Žiaci školy

      1. Pri každom vstupe do školy si každý žiak dezinfikuje ruky dezinfekciou, ktorá je umiestnená pri vstupných vchodových dverách.
      2. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy

      Zákonným zástupcom nebude povolený vstup do budovy školy.

      Program otvárania šk. roka 2020/2021:

      8.00 h – 8.30 h príchod žiakov do školy

      8.30 h – príhovor riaditeľky školy

      8.45 h – 9.30 h – hodina s triednym učiteľom, základné pokyny a informácie k prvému týždňu

     • Národný certifikát kvality pre náš eTwinning projekt

      Dňa 01.07.2020 získal náš interdisciplinárny projekt „Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world“, na ktorom sme pracovali v priebehu školského roka 2019/2020 spolu s poľskými a litovskými partnermi prestížne ocenenie „National Quality Label“.

      Národný certifikát kvality je udeľovaný výnimočným medzinárodným projektom v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning za vysokú úroveň splnenia kritérií týkajúcich sa pedagogickej inovácie, integrácie do časovo-tematických plánov, spolupráce partnerských škôl, využívania moderných technológií, dokumentácie činností a prínosu pre zúčastnené školy.

      Certifikát kvality je zároveň spôsobom ako ukázať študentom, ktorí pracovali na realizácii činností v programe eTwinning, že ich úsilie bolo ocenené. Za výraznú mieru participácie v tomto projekte si prevezmú svoje žiacke certifikáty kvality študenti z bilingválnych tried: z 3.B Simona Vančová, Klára Lišková, Peter Štrpka, Alica Tvrdá, Juliána Ondrišová a z 1.B Martina Černá, Vanessa Hallová, Ernest Fázik, Filip Moskal a Jakub Voltmann.

      Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí umožnili našim študentom rozvíjať ich potenciál a zároveň inšpirovať iných, aj na medzinárodnej úrovni, menovite Mgr. Márii Juristovej, Mgr. Miroslave Vavrovej, Mgr. Louise Ellen Kocianovej, Mgr. Slávke Šulimanovej, Mgr. Eve Miklovičovej, Mgr. Dane Filipkovej, Mgr. Dáši Košťálovej, Mgr. Zuzane Lukáčovej, Mgr. Zuzane Kráľovej a samozrejme najmä našim aktívnym a angažovaným študentom, ktorí pracujú na svojom osobnostnom rozvoji a svojou prácou sú príkladom pre ostatných.

      Blahoželáme a veríme, že toto ocenenie bude povzbudením pre študentov k tomu, aby sa aj ďalej zapájali a pracovali na realizácii činností v programe eTwinning.

      Viac informácií môžete nájsť v sekcii Projekty školy.

     • Road2FEI

      V októbri 2019 vyhlásila Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a  Národné centrum robotiky,  ktorého šéfom je prof. Ing. František Duchoň, PhD., robotickú súťaž pre študentov stredných škôl s názvom Road2FEI. Cieľom súťaže bolo poskladať autonómneho robota a naprogramovať ho tak, aby zdolal stanovenú dráhu.

      Súťaž mala 10 kôl a zapojilo sa do nej niekoľko tímov z celého Slovenska, no do cieľovej rovinky nedobehli všetci. Víťazmi prvého ročníka Road2FEI sa stali  dva tímy z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a to:

      Porota sa rozhodla oceniť oba tímy. Dňa 23.6.2020 obdržali ocenenia spolu s ďakovným listom dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Dr. Ing. Miloša Oravca všetci členovia tímov a taktiež Mgr. Miroslava Vavrová, ich učiteľka informatiky. Ocenenia im priniesol a osobne odovzdal profesor z FEI, František Duchoň, absolvent hlohovského gymnázia, na ktorého sme všetci pyšní.

     • Megamozog 2020

      Počas dištančného vzdelávania spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. vyhlásila online súťaž Megamozog 2020, ktorá mala za cieľ podporiť záujem o problematiku nízkouhlíkového energetického mixu a rozumného využívania energií s cieľom znižovania emisií skleníkových plynov. Súťaž bola určená žiakom základných škôl a stredných škôl na Slovensku. Súťaž prebehla v troch kolách od 27. marca 2020. Do súťaže Megamozog 2020 sa z našej školy zapojili študenti z rôznych tried.

      Výhercovia súťaže:

      1. kolo: Filip Lányi, 2. A

      2. kolo: Ernest Fázik, 1. B

      3. kolo: Adela Hlavnová, 2. B

      Výhercom blahoželáme.

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      Rozhodnutím MŠVVaŠ SR 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 a nášho zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja sa obnovuje školské vyučovanie v dňoch 29. júna 2020 až 30. júna 2020.

      Bližšie informácie Vám v priebehu budúceho týždňa poskytnú Vaši triedni vyučujúci.

    • MÁME VÍŤAZA!!!!
     • MÁME VÍŤAZA!!!!

      Dňa 21.mája 2020 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kat.B . Tejto nie ľahkej kategórie sa zúčastnili:

      Pavol Náhlik (2.A)

      Nikol Horváthová (2.A)

      Tomáš Varga (2.A)

      Natália Kunová (Sexta)

      Ivana Mlynarčíková (Sexta)

      Pavol Náhlik obsadil vynikajúce 1.miesto a dôstojne obhájil svoje prvenstvo z minulého školského roka v kategórii C.

      Ďakujeme!!!!!

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA POKRAČUJE!!!!
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA POKRAČUJE!!!!

      Každoročne Slovenský inštitút mládeže Iuventa organizuje veľké množstvo kôl predmetových olympiád. Tento školský rok v dôsledku pandémie coronavírusu boli mnohé predmetové olympiáda zrušené. Chemici sa však nevzdali a rozhodli sa organizovať jednotlivé kolá CHO dištančnou formou.

      Dňa 7.mája 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády kat.D. Našu školu reprezentovali žiačky triedy KVARTA:

      Johanka Miklošíková

      Dominika Frýdecká

      Nikol Zomborská

      Dominika s Johankou ako úspešné riešiteľky postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 28. mája 2020. Aj v tomto kole sa stali úspešnými riešiteľkami.

      Dievčatám srdečne blahoželáme!!!

    • Dištančné vzdelávanie Telesnej a športovej výchovy
     • Dištančné vzdelávanie Telesnej a športovej výchovy

      V čase mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiaceho prerušenia vyučovania sme hľadali pútave formy vzdelávania aj v športovej oblasti. Naši žiaci sa zapojili do  Veľkého olympijského online kvízu, v ktorom mohli ukázať svoje vedomosti a vyhrať aj vecné ceny. Úspešnými riešiteľkami sa stali 

                   Dominika Janišová (Sexta) a Dominika Dudášová (3.B)

      Dievčatám srdečne blahoželáme! Súťaž organizoval odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.

      Mgr. S. Šulimanová

     • Matematický klokan 2020

      do 25. mája školský koordinátor (Mgr. Miroslava Vavrová) informuje žiakov o online súťaži a pošle im prístupové kódy.

      Od 25. mája do 31. mája sa žiaci skúšobne prihlásia svojím kódom na stránke súťaže. V prípade záujmu si môžu urobiť cvičný test.

      Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00. Žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ môžu napísať test v škole.

      29. júna zverejníme výsledky (počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie). Celoslovenské výsledky v tomto školskom roku zverejňovať nebudeme.

      september 2020 školy dostanú diplomy a darčeky pre svojich súťažiacich.

    • PRÍHOVOR MATURANTOV
     • PRÍHOVOR MATURANTOV

                   Vážená pani riaditeľka, vážená pani zástupkyňa, vážený profesorský zbor, milí spolužiaci,

                  dovoľte mi v mene triedy oktáva touto netradičnou formou povedať pár slov na záver nášho 8-ročného štúdia.

                 Do našej školy sme prišli v roku 2012 ako malé deti, ktoré nevedeli, čo ich čaká. Na maturantov sme rok čo rok pozerali s veľkým rešpektom. Čas plynul svojím nezvratným tempom a my sme si postupne uvedomovali, že sa blíži skúška dospelosti. Voľba seminárov, stužková slávnosť, dozvuky... a zrazu nám zostala už len tá menej príjemná udalosť. Maturitná skúška. Poctivo sme precvičovali maturitné testy, no potom nastal deň D. Školy sa v dôsledku pandémie museli zatvoriť. Klamala by som, keby som tvrdila, že zrušenie písomnej formy maturitnej skúšky nás nepotešilo. A ešte väčším klamstvom by bolo tvrdenie, že zrušenie ústnej formy maturitnej skúšky nás sklamalo. Viem, mnohí z Vás nám možno závidia, no verte, že ani my sme to nedostali celkom zadarmo. Predsa len sme sa tých osem rokov učiť museli.

              Počas nášho štúdia sme stihli vystriedať veľké množstvo vyučujúcich. Dúfam však, že to nebolo len vďaka našej neschopnosti pochopiť niektoré učivá.

              Dovoľte mi, milé pani profesorky, aby som Vám poďakovala. Za každý jeden úsmev, ba aj za prísny  pohľad. Aj vďaka Vám sa z nás stali samostatnejší a zodpovednejší ľudia.

             Veľké ďakujeme patrí  našej triednej pani profesorke, Mgr. Gabriele Kajtárovej, ktorá s nami síce “nebojovala”  celých 8 rokov, no aj tie posledné 4 stáli za to. Pani profesorka, ďakujeme za nekonečnú trpezlivosť, ktorú ste s nami mali -  či už na hodinách matematiky, alebo  pri dodržiavaní termínov odovzdávania ospravedlneniek.

            Milí spolužiaci, viem, že sa tešíte na čas, keď sa aj z Vás stanú maturanti a budete sa môcť posunúť vo Vašom živote ďalej. No dovtedy, užívajte si čas na našom gymnáziu. Vytvárajte si spomienky, ktoré Vám zostanú už navždy. Učte sa dôsledne, lebo to, že vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť, platí.

            Na záver mi dovoľte vysloviť ešte jedno veľké ďakujeme. Všetkým Vám prajeme veľa úspechov a najmä zdravia.
                                                                                                       S láskou oktáva

    • OFFICE 365
     • OFFICE 365

      Návod na prihlásenie do Office 365


      Navod_na_prihlasenie_sa_do_sluzobnej_mailovej_schranky.pdf​​​​​​​

      Milí študenti, vedenie školy pre vás vybavilo online licenciu OFFICE 365 zdarma. V tejto licencii máte k dispozícii aplikácie ako Word, Excel, Outlook, OneDrive, PowerPoint, Teams a ďalšie. Cez Teams bude prebiehať online vyučovanie. Vaše triedne profesorky vám pozasielali prístupové údaje potrebné k tomu, aby ste sa prihlásili na stránku office.com a mohli tieto aplikácie používať. K dispozícii máte tento návod, ktorý bol síce vypracovaný pre učiteľov, ale aj vám to podľa neho pôjde. Vy nemáte svoje kontá pomenované vašimi občianskymi menami kvôli GDPR. Takže keď nám budete posielať maily z vašich služobných mailových schránok, nezabudnite sa podpísať. Návod na prácu s MS Teams bude snáď čoskoro, len z vás musíme ešte povytvárať tímy po triedach. Takže hor sa do registrácie na office.com!

    • PRIDAJ SA K NÁM
     • PRIDAJ SA K NÁM

      Naša  škola je jediná svojho druhu v okrese Hlohovec. Ponúka štúdium v 5-ročnej, 4-ročnej  a 8-ročnej forme

      a Ty sa môžeš stať jej súčasťou. 

      Pre školský rok 2020/2021 prijímame:

       18 žiakov do 1 triedy osemročného gymnázia.

       31 žiakov do 1 triedy štvorročného gymnázia.

       19 žiakov do 1 triedy päťročného gymnázia

       

      Kritériá prijatia do 1. ročníka štvorročného a osemročného gymnázia zverejníme čoskoro.

       

       

    • 2% z dane z príjmu
     • 2% z dane z príjmu

       

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie vybavenia školy
      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

      Návod nájdete v sekcii O škole/ Rôzne/2% z dane

       

       

     • HODNOTENIE ŽIAKOV

      Riaditeľstvo Gymnázia Ivana Kupca oznamuje svojim žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom), že podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa v 2. polroku nebudú klasifikovať predmety:

      Etická výchova, Náboženská výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Mediálna výchova a Regionálna výchova

       

      Aj pri neklasifikovaných predmetoch je potrebné reflektovať na pokyny vyučujúceho.

      Upozorňujeme žiakov, ktorí sa nezapájajú aktívne do dištančného vzdelávania, ktoré je realizované počas tohto obdobia na nižšie uvedené body z usmernenia MŠ.

      Postup do vyššieho ročníka

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom

      prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho

      ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania

      na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie

      je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní

      žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch

      a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do

      31.8.2020.

    • Novinka - k bilingválnym pohovorom
     • Novinka - k bilingválnym pohovorom

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na súčasnú situáciu Vám bohužiaľ stále nevieme poskytnúť termín konania prijímacích skúšok, nakoľko príslušné orgány sa ešte záväzne nevyjadrili.

      Naďalej Vás prosíme o priebežné sledovanie našej webstránky, kde budeme zverejňovať všetky aktuálne informácie. Zárovaň žiadame zákonných zástupcov uchádzačov, ktorí neposkytli svoju mailovú adresu v prihláške, aby nám ju elektronicky zaslali na mailovú adresu školy (gymhc@zupa-tt.sk)

      Napriek súčasnej zložitej situácii veríme, že dokážeme zvládnuť tieto výzvy spolu s Vašimi deťmi!!!

      Držte sa v zdraví!

      Vedenie školy

      Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

      Vzhľadom na súčasnú situáciu odporučujeme rodičom  zrušiť trvalé príkazy na platby stravného v školskej jedálni.  

      Stravníkom uhrádzajúcim stravu trvalým príkazom budú preplatky vrátené na účet najneskôr v mesiaci júl.

    • Informácie k prijímacím pohovorom
     • Informácie k prijímacím pohovorom

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

      Vážení rodičia,

      aj touto cestou sa Vám chcem znova poďakovať za Vašu trpezlivosť a pochopenie súčasnej situácie. Verím, že proces prijímania Vašich detí na našu školu spoločne úspešne zvládneme.

      RNDr. Karin Minarovská, riaditeľka školy

    • SPRÍSTUPNENÝ EDIČNÝ PORTÁL
     • SPRÍSTUPNENÝ EDIČNÝ PORTÁL

      Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo

       

      Minister školstva Branislav Gröhling oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov  558 titulov od 14 vydavateľov.

      "Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

      Všetky učebnice nájdete tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

      Je potrebné zadať tieto údaje:

                                                      meno: ucebnica@iedu.sk

                                                      heslo: ucebnica

       

     • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

      Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      Pomaly budeme mať za sebou už druhý týždeň domácej výučby. Ocitli sme sa v situácii, na ktorú nebol nikto pripravený. Toto obdobie je náročné  pre nás všetkých najmä po psychickej stránke. Nevieme, čo prinesú nasledujúce dni, týždne, preto buďme navzájom tolerantní a empatickí. 

      Dávam Vám do pozornosti nasledovné informácie:

      1. Prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach pokračuje v období od 30. marca 2020 do odvolania. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Samoštúdium žiakov bude naďalej pokračovať prostredníctvom elektronickej komunikácie s učiteľmi.

      2. Ruší sa externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky je stanovený v rozsahu dvoch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

      3. Ruší sa externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.

      4. Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. 

      5. Ministerstvo školstva spustilo novú web stránku https://www.ucimenadialku.sk , kde môžete získať všetky informácie, odpovede na Vaše otázky.

       

      6. V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy školy:  gymhc@zupa-tt.sk, príp. cez edupage.

       

      Verím, že spolu všetko zvládneme.

       

      RNDr. Karin Minarovská, riaditeľka školy

       

       

       

    • AKTUÁLNE OPATRENIA V OBLASTI ŠKOLSTVA
     • AKTUÁLNE OPATRENIA V OBLASTI ŠKOLSTVA

      Všetky školy na Slovensku budú do odvolania zatvorené. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády minister školstva Branislav Gröhling. 

      ŠKOLY 2019/2020

      Vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja bude od 30.3.2020, až do odvolania na základe usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušené vyučovanie.

      PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY

      Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ budú zasielané do 15.5. 2020

      MATURITY 2019/2020:

      Predbežné informácie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzajú, že externá časť maturitnej skúšky je zrušená, písomná forma internej časti maturitnej skúšky je zrušená. Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania. O Všetkých nových informáciách Vás budeme priebežne informovať. 

      Ďakujeme!

    • ZMENA TERMÍNU PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
     • ZMENA TERMÍNU PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

      Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach dňa 12.03.2020  sa:

      termín prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, ktoré sa mali konať dňa 27.3.2020 RUŠÍ.

      Presný termín bude zverejnený v najbližších dňoch na webstránke školy.

      Zákonných zástupcov jednotlivých uchádzačov budeme informovať prostredníctvom kontaktov uvedených na návratke.

       

       

    • Zmena termínu Maturitnej skúšky
     • Zmena termínu Maturitnej skúšky

      Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach dňa 12.03.2020 

      sa menia termíny EČ a PFIČ MS na nasledovné termíny:

      31. marca 2020 (utorok) Slovenský jazyk a literatúra

      1. apríla 2020 (streda) Anglický jazyk

      2. apríla 2020 (štvrtok) Matematika

       

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky končiacich ročníkov sa presúva na obdobie od 1. júna do 19. júna 2020.

    • Mimoriadne opatrenie - uzatvorenie školy
     • Mimoriadne opatrenie - uzatvorenie školy

      Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci oznamuje, že v čase od 10.3.2020 do 13.3.2020 (vrátane) je prerušený výchovno - vzdelávací proces na našej škole z rozhodnutia TTSK.

      Od zajtra 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 všetci žiaci školy zostanú doma v súvislosti s karanténnymi opatreniami prijatými na zabránenie šírenia koronavírusu.

      Upozorňujeme žiakov, aby dodržiavali všeobecné preventívne ochranné opatrenia.

    • OZNAM
     • OZNAM

      Dobrý deň!

      Z dôvodu rozhodnutia TTSK o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu na našej škole v súvislosti s karanténnymi opatreniami prijatými na zabránenie šírenia koronavírusu sa plánované stretnutie s rodičmi a zákonnými zástupcami  uchádzačov o bilingválne štúdium dňa 11.3.2020 ruší.

      Bližšie informácie budú odoslané spolu s pozvánkou.

    • TESTOVANIE 9
     • TESTOVANIE 9

       

      • Testovanie je určené: žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom
      • Riadny termín: 1. apríl 2020 (streda)
      • Náhradný termín: 15. apríl 2020 (streda), pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu
      • Testované predmety:    matematika

      slovenský jazyk a literatúra

      • Testované učivo: učivo 2. stupňa ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu (podľa tohto sa vzdelávajú aj žiaci 1. a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom)
      • Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro
      • Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.
      • Zaslanie výsledkov:   elektronickou formou – 30. apríl 2020                                                                                                               výsledková listina žiakov a škôl – 13. máj 2020
      • Viac informácií na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

       

     • Hodiny angličtiny s "native" lektorom

      Gymnázium Ivana Kupca v spolupráci s jazykovou školou SIDAS pripravilo pre svojich študentov hodiny anglického jazyka zamerané na praktickú konverzáciu, rozvoj komunikačných zručností a slovnej zásoby.         

      3. marca 2020 si mohli žiaci 1.B, 2.A a septimy vyskúšať interakciu v podobe zábavných situačných dialógov s plne kvalifikovaným britským lektorom Samom Grenville Bennetts.

     • EXPERT geniality show

      je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl. Oraganizuje ju Talentída, n.o. V tomto šk. roku sa súťaž konala 28.11.2019 a našu školu v nej reprezentovalo 55 študentov z rôznych tried. 13.2.2020 odovzdala riaditeľka školy RNDr. Karin Minarovská všetkým súťažiacim diplomy a najúspešnejším aj vecné ceny. V Galérii slávy, ktorú nájdete na https://sutazexpert.sk/ , budú jeden rok zobrazení Michal Minarovský zo septimy za 1. miesto v téme Od Dunaja k Tatrám a Dominik Špalek zo sexty za 1. miesto v téme Mozgolamy. Tu je zoznam našich najlepších: web školy

    • Školy menia žiakov - Žiaci menia školy
     • Školy menia žiakov - Žiaci menia školy

      Naša škola sa zapojila do projektu Participatívny rozpočet, ktorý je pod záštitou TTSK a Ministerstva vnútra SR. Participatívny rozpočet je nástroj otvorenejšej komunikácie medzi študentami, učiteľmi a vedením školy. Študentom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Študenti navrhujú projekty na zlepšenie školskej klímy,  podieľajú sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupujú do fázy hodnotenia rozhodovania. Cieľom projektu je spolupracovať so spolužiakmi naprieč triedami a ročníkmi, rozvíjať komunikačné, prezentačné a finančné zručnosti, či učiť sa zodpovedne rozhodnúť sa a vybrať najlepšie riešenie. Našou úlohou je vymyslieť, čo by náš čas strávený v škole zlepšilo, obhájiť náš návrh a nakoniec ho s pomocou vedenia školy zrealizovať. Koordinátorom projektu je pani profesorka Andrea Krupová. Dôležitú úlohu v rozbehnutí a realizácii  projektu má taktiež Žiacka školská rada, ktorej členmi sú zvolení študenti našej školy. Rozpočet je max 1000€. Krabica na vaše nápady bude na 1.medziposchodí od 25.02. 2020.

      Sára Poláčiková, člen ŽŠR


    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

      Dňa 10.2. 2020 sa študentky gymnázia zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kat.C.

      Všetky sa stali úspešnými riešiteľkami. Linda Donovalová z tercie sa umiestnila na 4.mieste, Nikol Zomborská z kvarty na 6.mieste a Johana Miklošíková z kvarty na 7.mieste. Všetkým študentkám srdečne blahoželáme :-) !

      Mgr. Andrea Krupová

    • Okresné kolo dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

       

      Dňa 14.2.2020  sa v CVČ Dúha konalo okresné kolo dejepisnej olympiády.

      Našu školu reprezentovali:

      Marek Michal Brunčák (príma) – 6. miesto

      Šimon Rosypal (príma) -  3. miesto ÚR

      Ema Goncalves (tercia) – 2. miesto ÚR

      Katarína Minarovská (tercia  – 1. miesto ÚR

      Katka a Ema postupujú do krajského kola. Blahoželáme!

      Žiakov pripravovala Mgr. B. Toholová

    • Model Európskeho Parlamentu (MEP)
     • Model Európskeho Parlamentu (MEP)

      Model Európskeho Parlamentu (MEP) je celoeurópsky projekt, ktorého sa zúčastňujú všetky krajiny Európskej Únie. Na Slovensku sa uskutočňuje pod záštitou Iuventy, v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho Parlamentu.

      MEP je modelová konferencia pre stredoškolákov, počas ktorej sa viac ako 150 študentov z celého Slovenska stretáva v rôznych výboroch - ako napríklad výbor pre životné prostredie, ľudské práva alebo zamestnanosť a sociálne veci - kde diskutujú o možných riešeniach spoločensko-politických otázok.

      Podujatie MEP  má veľkú edukačnú hodnotu a prispieva k mládežníckej participácii a celkovému záujmu o Európsku Úniu medzi mladými ľuďmi na Slovensku.

      Zasadnutia Slovenského národného kola Modelu Európskeho Parlamentu sa za GIK Hlohovec zúčastnila 

      Mia Remenárová zo sexty.  

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. 

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

      Dňa 6.2 2020 sa v Centre voľného času Dúha konalo okresné kolo geografickej olympiády.

      Našu školu reprezentovali  Filip Adámik (príma) a Adam Ágh (tercia ).

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Filip Adámik  -  4. miesto ( kat. F)  - Úspešný riešiteľ

      Adam Ágh -      1. miesto  ( kat. E )  a postup do krajského kola.

      Žiakom blahoželáme !

       

      Žiakov pripravovali Mgr. B Toholová a RNDr. F. Klotton

    • Vážení rodičia a priatelia školy,
     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Návod nájdete v sekcii 2% z dane.

      Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf


    •  Edukácia v biológii - KORONAVÍRUS
     • Edukácia v biológii - KORONAVÍRUS

       ... rúško či respirátor?, sme v ohrození?, aké sú príznaky?, hrozí pandémia?, čo patrí k zásadam prevencie?....tieto a iné otázky k aktuálnemu dianiu sme preberali na hodinách biológie. V rámci  aktivizujúcich metód, ktorými zvyšujeme efektívnosť globálneho rozvojového vzdelávania a metód na rozvoj kritického myslenia si žiaci spracovali tému v rámci domácej prípravy a spoločne sme vytvorili edukačný panel.

      Mgr. S. Šulimanová

    • Simulované Študentské voľby do NR SR 2020
     • Simulované Študentské voľby do NR SR 2020

      4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

      Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

      Čas:8:00 hod. – 12:00 hod.

      Volebná miestnosť: odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

      Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

      Garant: Mgr. Mária  Juristová

      Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

      Skolska_volebna_komisia.docx​​​​​​​

     • Best In English

      Best In English (Angličtinár roka) je medzinárodná súťaž organizovaná lektormi Karlovej Univerzity v Prahe a Masarykovej Univerzity v Brne. Študenti v nej súťažia prostredníctvom internetu na úrovni C1. Na našej škole sa do nej zapojilo 19 súťažiacich, spomedzi ktorých sa najviac darilo Mii Remenárovej zo sexty, ktorá získala 108 bodov zo 117. Spomedzi 624 zapojených škôl z rôznych krajín sveta, sa Gymnázium Ivana Kupca umiestnilo na 119. mieste, vrámci Slovenska na 18. mieste a na 2. mieste v Trnavskom kraji.

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      V stredu 15.1.2020 sa v priestoroch Centra voľného času Dúha v Hlohovci konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali tri študentky a všetky získali vo svojich kategóriách krásne umiestnenia.

      Dajana Linhartová (kvarta) sa v kategórii 1B sa umiestnila na 1. mieste;

      Mia Remenárová (sexta) obsadila v kategórii 2A 2. miesto;

      Paulína Jančárová (septima) zvíťazila v kategórii 2B.

      Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme a Dajane s Paulínkou držíme palce na krajskom kole súťaže.

    • Medzinárodné stretnutie partnerov „Exchanges for all“ v Dánsku
     • Medzinárodné stretnutie partnerov „Exchanges for all“ v Dánsku

      V dňoch 06.01.2020 – 10.01.2020 sa naša škola zúčastnila medzinárodného stretnutia koordinátorov projektov Erasmus+, ktoré iniciovala a financovala škola Sophieschol v meste Nykobing, Falster v Dánsku.

      Partneri tejto dánskej školy z Lotyšska, Litvy, Estónska, Fínska, Švédska, Dánska, Poľska a po prvýkrát aj zo Slovenska sa počas týchto dní mali možnosť oboznámiť s dánskym školským systémom formou prednášok, návštev základnej školy a gymnázia v Nykobingu a spoločných rozhovorov s učiteľmi rôznych základných a stredných škôl v tomto okrese. Účastníci stretnutia však najmä viedli odborné diskusie o príprave rôznych spoločných projektov v školskom roku 2020/2021 (prípadne 2020/2022/2023) a pripravovali konkrétne žiadosti o granty v spolu 8 projektoch Erasmus+ a Nordplus Junior, čo znamená, že všetky náklady na spoločné budúce aktivity by boli hradené z fondov Európskej komisie.

      Školy v Škandinávii sú veľmi aktívne v rozvíjaní podobných partnerstiev, pretože sú presvedčené, že  podporujú výmenu osvedčených postupov a testovanie nových inovatívnych prístupov, ktoré riešia ich podobné problémy. A tak poskytujú všetkým zúčastneným možnosť zvyšovať kvalitu výučby a rozvíjať zručnosti pre život.

      Návšteva mesta Nykobing, ktoré má približne toľko obyvateľov ako Hlohovec,  v tejto baltickej krajine, ktorá svojou veľkosťou pripomína Slovensko vyvoláva mnohé ďalšie porovnania. Ak prehliadneme materiálne zabezpečenie škôl, je to najmä obrovská škála príležitostí, ktoré sú ponúkané ich žiakom a študentom, čo môže vzbudzovať náš záujem.

      Na našej škole veríme, že možnosti spolupráce, ktoré vyplynuli z tohto medzinárodného stretnutia,  prinesú našim študentom a učiteľom veľa pozitívnej inšpirácie a prispejú k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti kooperácie na európskej úrovni.

      Autor: Mgr. Ivana Fáziková

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

      PaedDr. Brunčáková a Mgr. Jirkalová usporiadali dňa 11.12.2019 školské kolo Pytagoriády. Celkovo riešilo 51 žiakov.

      Z triedy príma sú úspešnými riešiteľmi: Šimon Rosypal1. miesto, Tomáš Hercek, Martin Sekera, Daren Vlnka a Filip Adámik.

      Z triedy sekunda sú úspešnými riešiteľmi: Samuel Sučanský1. miesto, Sofia Kolevová, Michal Preťo.

      Z triedy tercia sú úspešnými riešiteľmi: Adam Ágh  – 1. miesto, Ladislav Fajtl, Anton Karaba, Jakub Kollár, Katarína Minarovská, Matej Moravčík.

      Srdečne gratulujeme!

    • KOMPARO
     • KOMPARO

      V novembri sa žiaci tried tercia a kvarta zúčastnili testovaia v rámci projektu KOMPARO. Výsledkami našich žiakov sme sa zaradlil medzi 25% najúspešnejších škôl v rámci Slovenska.

    • Zahlasujte prosím za náš projekt
     • Zahlasujte prosím za náš projekt

      Na našej škole sa zapájame do rôznych projektov (GEW, Zelená škola, Deň vody, Deň Zeme, Deň otvorených dverí, Výchova k rodičovstvu). Na škole pôsobí hudobná skupina Inzulín, ktorá svojou hudobnou produkciou podporuje tieto kultúrne aktivity – vianočná besiedka, mikulášske posedenie, Študenti v akcii. Tieto akcie potrebujú audiovizuálnu podporu – kvalitné ozvučenie a obrazovú projekciu, taktiež aj výstup vo forme foto- a videodokumentácie. Z tohto dôvodu je potrebné zakúpenie audiovizuálnej techniky: AV receiver, reprosústava, bezdrôtové mikroporty, digitálna videokamera. Hlasovať môžete prostredníctvom linku.

      Ďakujeme za každý Váš hlas.

      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/hlohovec/7108

      Gesto_pre_mesto.pdf

       

    • Memoriál Pavla Demitru
     • Memoriál Pavla Demitru

      Dňa 4.12.2019 sa uskutočnil 9. ročník Memoriálu Pavla Demitru, turnaj vo florbale chlapcov zo stredných škôl. Naša škola sa umiestnila na prvom mieste. Akcia sa mohla uskutočniť aj vďaka podpore Nadácie Pontis a spoločnosti Bekaert.

      Chlapcom srdečne blahoželáme!!!

    • Exkurzia do Bratislavy
     • Exkurzia do Bratislavy

       

      Dňa 3.12.2019 sa študenti 3. ročníka  a SPT zúčastnili odbornej exkurzie do Bratislavy v rámci predmetov Občianska náuka a Dejepis.

      Navštívili dve zaujímavé expozície venované 30. výročiu Nežnej revolúcie 1989 a k 100. výročiu  úmrtia M. R. Štefánika v priestoroch Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade.

      Popoludní sa študenti zúčastnili prehliadky priestorov a zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky.

      Mgr. Mária Juristová

    • ARANŽOVANIE ADVENTNÝCH VENCOV A VIANOČNÝCH SVIETNIKOV
     • ARANŽOVANIE ADVENTNÝCH VENCOV A VIANOČNÝCH SVIETNIKOV

      Dňa 2. 12. 2019 sa v CVČ Dúha uskutočnila tradičná súťaž v aranžovaní.

      Téma bola: Inšpirácia vianočnou rozprávkou.

      Naše družstvo tvorili žiačky triedy kvarta: Ema Čuláková, Johanka Miklošíková a Nikol Zomborská, ktoré získali diplom za najkrajšiu prácu.

      Dievčatá sa inšpirovali piatimi rozprávkami. Najviac zaujali rozprávkou Dievčatko so zápalkami, ktorej autor vyslovil krásnu myšlienku: „Niet krajších rozprávok, než sú tie, ktoré napíše sám život.“

                                                                                                                            

       

      (Hans Christian Andersen)

    • Anglické divadelné predstavenie „Tom Sawyer“ v podaní britských hercov
     • Anglické divadelné predstavenie „Tom Sawyer“ v podaní britských hercov

      Dňa 29.11.2019  sme sa zúčastnili v Bratislave anglického divadelného predstavenia Tom Sawyer v podaní TNT English Theatre.

      Román „Tom Sawyer“ mapuje fantázie, túžby a sny 14-ročného  tínedžera Toma, ktorý zažíva so svojimi rovnako nezbednými priateľmi mnoho dobrodružstiev, ale zároveň popisuje aj rozdiely medzi spoločenskými vrstvami v americkej spoločnosti 19. storočia a problémy sveta dospelých - honbu za materiálnym ziskom, otroctvo, či kriminalitu.

      Dielo Marka Twaina, jedného z najobľúbenejších amerických autorov, spracoval dvorný scenárista TNT skupiny Paul Stebbings a režíroval Gaspard Legendre. Kreatívny tím TNT využil atribúty tohto diela, ktoré je zároveň trilerom, komédiou aj romancou, naplno a vytvoril dynamické predstavenie, v ktorom sme spolu s piatimi hercami (ktorí dokázali presvedčivo odohrať niekoľko charakterov zároveň) striedali rôzne scény reprezentujúce život na vidieku v Mississippi (ktoré herci vytvárali s minimálnym počtom veľmi dobre premyslených a multifunkčných kulís). Vďaka ich hereckému umeniu sme uverili mnohým divadelným ilúziám: že Christian Anstee, hrajúci Toma, má 14 rokov, či tomu, že spolu s Faye Lord, hrajúcou Becky, sa rútime na dno dlhej jaskyne. Ďakujeme TNT tímu za plnohodnotný umelecký zážitok.

    • Výnimočné školy
     • Výnimočné školy

      Naša škola sa zapojila do grantového programu Výnimočné školy Nadácie ZSE projektom „Škola – planéta kreativity, motivácie a úcty“.

      Do programu bolo predložených 346 projektov. Medzi 33 vybranými projektami je aj projekt Gymnázia Ivana Kupca, ktorého cieľom je zmodernizovať učebňu a laboratórium biológie a zefektívniť vyučovanie. Zo získaného grantu budú zakupené mikroskopy, resuscitačné figuríny a sady na mikroskopovanie.

      Touto cestou ďakujeme Nadácii ZSE a všetkým podporovateľom za každý „like“ pre náš projekt.

      Mgr. Andrea Krupová

    • Župné štipendium
     • Župné štipendium

      Dňa 26.11.2019 sa v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika konalo slávnostné udelovanie Župných štipendií. Toto ocenenie bolo udelené za mimoriadne športové výsledky aj študentovi našej školy Filipovi Lányimu za celosvetové a celoslovenské úspechy v diaľkovom plávaní.

      Filipovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

      Dňa 22.11.2019 trieda sexta a vybraní žiaci z II.A usporiadali pod vedením Mgr. Jirkalovej a Mgr. Vančovej šiesty ročník  zaujímavej matematicko-fyzikálnej súťaže Junior náboj.

      Súťažilo 48 žiakov z rôznych škôl z Trnavského kraja.

      Na prvom mieste sa umiestnil štvorčlenný tím z Gymnázia Ivana Kupca (F. Husár, M. Macháček, S. Hulala, K. Minarovská), na druhom mieste tím z Gymnázia L. Novomeského, Senica a tretie miesto obsadila ZŠ M. R. Štefánika z Hlohovca. Blahoželáme!

    • Naši bilingválni študenti zvíťazili na dramatickom festivale
     • Naši bilingválni študenti zvíťazili na dramatickom festivale

      Dňa 14.11.2019 sa naši študenti Natália Homolová (2.B), Michal Libant (2.B), Hedviga Hlavnová (2.B), Juliána Ondrišová (3.B) a Peter Štrpka (3.B) pod odborným dohľadom p. p. Louise Ellen Kocianovej zúčastnili  dramatického festivalu v anglickom jazyku „ Zahrajme to tvorivo“ pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Vrbové, ktorý bol určený pre žiakov 1. – 4. ročníka bilingválnych slovensko-anglických tried.

      Jednotlivé vystúpenia divadelných skupín žiakov, ktoré predstavovali svetoznáme diela Williama Shakespeara netradičným spôsobom sledovala odborná komisia, ktorú tvorila p. primátorka mesta Vrbové, zástupkyňa Cirkevnej základnej umeleckej školy vo Vrbovom a Štátnej jazykovej školy v Trenčíne. Ich úlohou bolo hodnotiť jazykovú úroveň  a celkový umelecký dojem.

      Sme veľmi hrdí, že naši študenti so svojim vystúpením „Taming of the Shrew“  (Skrotenie zlej ženy) očarili divákov a umiestnili sa na krásnom 1. mieste. Blahoželáme víťazom a zároveň sa tešíme na ďalší ročník tohto festivalu, ktorým si pripomenieme diela Charlesa Dickensa.

     • Spomienka na Jána Šimonoviča

      V nedeľu 17.novembra 2019 si v Kultúrnom dome  v Siladiciach zaspomínali na tvorbu známeho básnika, esejistu a absolventa hlohovského gymnázia Jána Šimonoviča pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia.. Dôkazom, že aj v dnešnej dobe písanie poézie má svoje miesto, boli študentky Viktória Novosadová zo Septimy a Linda Donovalová z Tercie, ktoré dostali príležitosť predstaviť svoju tvorbu.

    • Mladý prekladateľ 2019
     • Mladý prekladateľ 2019

      V piatok 8.11.2019 sa na Katedre translatológie FF UKF v Nitre, uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2019. Našu školu reprezentovali žiaci z triedy I.B: Jakub Voltmann, Ernest Fázik, z triedy sexta: Jakub Hulala, Mia Remenárová  a žiak triedy kvinta Stanislav Lukáč, ktorý sa umiestnil na 2. mieste za preklad textu z anglického jazyka do jazyka slovenského.

     • Exkurzia Viedeň

      Dňa 18. marca 2019 sa konala exkurzia do Viedne z predmetov nemecký jazyk, fyzika a informatika. Exkurzie sa zúčastnili študenti z tried sexta, II.A a II.B.

      V rámci exkurzie sme navštívili Technické múzeum, zámok Schonbrunn, zámocké záhrady a dom Hundertwassera. Cieľom návštevy Technického múzea bolo oboznámiť žiakov s históriou technických vynálezov, vyskúšať si prostredníctvom interaktívnych exponátov ich fungovanie. Študenti si overili svoje jazykové schopnosti v praxi, zoznámili sa s históriou a osobnosťami nemecky hovoriacej krajiny.

    • Ekotopfilm
     • Ekotopfilm

      Dňa 25.októbra 2019  sa študenti sexty a 1.A triedy  Gymnázia Ivana Kupca zúčastnili už po tretíkrát Ekotopfilmu - festivalu environmentálnych filmov. Súčasťou festivalu bola prednáška s jedným z členov organizácie NEPZ, ktorý nám porozprával o ohrozených ekosystémoch planéty Zem.Viď fotogaléria.

    • Výnimočné školy 2019
     • Výnimočné školy 2019

      Do prvého ročníka grantového programu Výnimočné školy sa zapojila aj naša škola. Hodnotiaca komisia odporučila na podporu 20 projektov, ktoré Nadácia ZSE podporí sumou 50 000 €. 

      V programe bolo predložených mnoho inšpiratívnych a výnimočných projektov. Náš projekt sa dostal medzi 15 projektov, o ktorých  rozhodnete vy Vašimi lajkami.

      Preto podporte náš projekt na stránke:

      https://www.facebook.com/nadaciazse/?ref=br_rs  Výnimočné školy 2019  - HLASOVANIE.

       

      Zdieľajte, lajkujte! Hlasovať môžete do 10. novembra 2019.

    • Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia
     • Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia

      Dňa 9.10.2019 sa  školenia pedagógov a študentov pri príležitosti otvorenia XXII. ročníka Olympiády ľudských práv na Gymnáziu v Piešťanoch  zúčastnili Mgr. Mária Juristová a študent SPT Michal Minarovský.

       

      Prednášky a diskusie: 

      Rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru: prevencia radikalizácie mládeže. 

      Témy:

      • Participácia vo verejnom priestore  
      • Sloboda prejavu verzus extrémistické verejné prejavy: príklady prístupu súdov SR a ESĽP  
      • 30. výročie Novembra – výzvy pre demokraciu
      • Dohovor o právach dieťaťa a nové Všeobecné komentáre (deti migrantov a detské práva v digitálnom svete)
      • Snyderových 20 poučení z 20. storočia

       

      Lektorský tím Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku:

      Ing. Viliam Figusch, CSc.;  PhDr. Peter Guráň, PhD., PhDr. Dagmar Horná, PhD.;

      PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.  

       

      Hosťovské prednášky a diskusie: 

      • Prečo je vzdelávanie kľúčové pre 21. storočie? / Doc. Samuel Abrahám, PhD.; BISLA, rektor
      • Príbehmi proti predsudkom: využitie autentických výpovedí mladých ľudí vo vzdelávaní /Dr. Barbara Lášticová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
      • Modelové prípady ľudských práv 

       

      Mgr. Mária Juristová

     • Projektové stretnutie - Vilnius

      V dňoch 15. 9. – 19. 9. 2019 sa vo Vilniuse konalo projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+, ktorého sa zúčastnila vyučujúca ruského jazyka Mgr. Eva Miklovičová. Na stretnutí učitelia gymnázií komentovali a pripomienkovali lekcie, ktoré pripravili pedagógovia vysokých škôl zo Slovenska, Litvy a Slovinska k projektu „Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny“. Po prepracovaní lekcií učiteľmi vysokých škôl, budú učitelia gymnázií testovať a implementovať tieto lekcie na svojich školách. Počas pobytu bola pre účastníkov stretnutia pripravená prehliadka historického centra a návšteva starobylého mestečka Trakai s vodným hradom.

                    Účasť na projektovom stretnutí bol úžasnou príležitosťou na zdokonaľovanie jazykových a komunikačných zručností, rozvoj interdisciplinárnych vzťahov vo vyučovacom procese a v neposlednom rade osvojenie nových metód a prístupov vo vyučovaní cudzieho jazyka.

       

      Mgr. E. Miklovičová  - účastníčka projektu

     • Poukázanie rodičovského príspevku

      Oznam na poukázanie rodičovského príspevku v šk. roku 2019/2020

      Príjemca:                      Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec

      Číslo účtu:                    SK06 0900 0000 0000 4554 1492

      Suma:                            30,- €

      Var. symbol:                20192020

      Konšt.symbol:             0558

      Správa pre príjemcu: Meno žiaka+ trieda

    • „Skvelý kurz, obrovské množstvo získaných vedomostí a zručností, inšpiratívni  priatelia...“
     • „Skvelý kurz, obrovské množstvo získaných vedomostí a zručností, inšpiratívni  priatelia...“

       

       

       

       

               takýmto spôsobom hodnotil každý z viac ako 30 účastníkov z Fínska, Poľska, Litvy, Slovenska, Maďarska a Nemecka šesť dní (21.07.2019 - 26.07.2019), ktoré sme spoločne strávili v druhom najväčšom meste Portugalska, v Porte, na našom poslednom warm-up stretnutí, ktoré bolo symbolickou aj doslovnou bodkou za týždňom postupného vzájomného spoznávania kultúrnych rozdielov, národných charakteristík, školských špecifík a našich individuálnych preferencií a skúseností.

      Vďaka vynikajúcej organizácii a premyslenej štruktúre kurzu „Project management for cross-cultural exchange projects in Europe“, organizovanom nemeckým inštitútom IfeL sídliacim v Hamburgu a financovanom v rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, sme získali nielen neoceniteľné vedomosti o jednotlivých fázach, rôznych stratégiách a možnostiach medzinárodnej projektovej práce v rámci platformy Európskej Komisie Erasmus+, zdokonalili sme si komunikačné, jazykové, interkultúrne, analytické a „mäkké“ zručnosti, ale upgradovali sme aj svoju vnútornú motiváciu a povedomie o aktívnom európskom občianstve.

      Všetky aktivity boli založené na integrácii teórie nielen s praxou formou prednášok, workshopov a diskusií v rôznych malých skupinách, ale zároveň ich súčasťou bolo aj vzájomné zdieľanie predchádzajúcich skúseností účastníkov z iných projektov a analýza prípadových štúdií. Zároveň sme mali každodennú možnosť konzultovať rôzne aspekty projektovej práce s niektorým z účastníkov alebo organizátorov kurzu. Prostredníctvom konzultačných hodín alebo jednoducho cez „Coffee Break“ alebo i počas spoločných výletov do malebného historického centra mesta Porto, presláveného centra vinárskeho priemyslu Vila Nova de Gaia, či kolísky portugalského národa – mestečka Guimarães.

      Každý z nás - účastníkov si bude určite pamätať profesionálne a veľmi informatívne Sorenove prednášky, inšpiratívne, tvorivé a srdcepotešujúce interaktívne aktivity s Mandy, užitočné a skúsené rady od Dzintry a Reinharda, vtipnú a sviežu prezentáciu o fínskych stereotypoch v podaní Piia, veľmi poučné a podrobné komentáre o úspešných poľských projektoch od Moniky a Kamily, či záverečné melodické a výstižné vystúpenie Ruth, Kathrin a Jensa atď.   atď...

      Na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci, veríme, že účasť na tejto mobilite bude ďalším dôležitým krokom ku internacionalizácii našej školy a smerom ku holistickému prístupu k učeniu a šírenie poznatkov a zručností získaných počas tohto kurzu bude stimulovať motiváciu pre aktívne medzinárodné vzdelávanie a spoluprácu a zefektívni prácu našej školy na európskych projektoch rozvíjajúcich široké spektrum záujmov, zručností a kvalifikácie našich študentov a učiteľov.

      Ivana Fáziková, koordinátorka projektu Erasmus+ KA1

       

    • Kruh cirkulárnej ekonomiky
     • Kruh cirkulárnej ekonomiky

      Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci sa minulý školský rok zapojilo do projektu Kruh cirkulárnej ekonomiky. V rámci projektu sme absolvovali niekoľko zaujímavých a pútavých prednášok o separovaní a recyklácii odpadu, zúčastnili sa exkurzie firmy ENVI-GEOS. Zároveň sme získali 40 ks odpadkových košov na triedený odpad a aj jeden kompostér.

      Za účasť v projekte, zavedenie kompostovania a separovania odpadu sme dňa 7.6.2019 prevzali z rúk manažériek projektu certifikát Kruhu cirkulárnej ekonomiky.

      Autor: RNDr. K. Minarovská (koordinátor ENV)

     • Návšteva SPU Nitra

      Exkurzia SPU Nitra.

      V piatok 26.4.2019 študenti 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú seminár z biológie a chémie, sa zúčastnili exkurzie SPU v Nitre. Počas takmer trojhodinovej prehliadky sme mali možnosť nazrieť do laboratórií Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Študenti mali možnosť vyskúšať si rôzne praktické úlohy, zistili, aké odbory sa na fakulte študujú a aké je ich uplatnenie po skončení štúdia. Samotné praktické cvičenia boli pre seminaristov určite inšpirujúce a možno im pomôžu pri voľbe svojho povolania.

     • Python Cup - výsledky

      Dňa 13. februára 2019 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž v programovaní Python Cup, ktorej sa zúčastnilo 12 študentov.

      Najlepší súťažiaci z našej školy sú Viktória Novosadová zo sexty (82 percentil), David Patrnčiak zo septimy (71 percentil) a Andrej Morovics zo sexty (70 percentil).

      Najlepší študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu našej školy.

    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      Dňa 14.2. 2019 sa na Strednej športovej škole v Trnave konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala v kategórii 2C študentka 4.B triedy  A l e x a n d r a   BULTMANOVÁ .

       

      V kategórii 2C súťažia tí žiaci stredných škôl, ktorí majú jedného z rodičov nemecky hovoriaceho, tzv Muttersprachler, ďalej žiaci, ktorí sa zúčastnili dlhšieho pobytu v nemecky hovoriacej krajine a tiež žiaci nemeckých bilingválnych stredných škôl.

      V tejto silnej konkurencii obsadila Saška krásne 5.miesto, za čo jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.☺

       

      Mgr. Košťálová

    • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 13.2.2019 sa na Strednej priemyselnej škole v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školy reprezentovali Klára Lišková (2.B), Samuel Řeřicha (4.A) a Peter Vidlička (4.A). Všetci traja podali výborné výkony, ale najviac sa darilo Samuelovi Řeřichovi, ktorý vo svojej kategórii zvíťazil a v marci sa zúčastní celoštátneho kola Olympiády v Bratislave. K jeho úspechu mu srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže.

     • Junior Internet

      Pravidelne každý rok sa koná súťaž Junior Internet, ktorá je určená pre žiakov a študentov. Tento rok pôjde už v poradí o 14. ročník. Asociácia pre mládež, vedu a techniku (Amavet) spustila registráciu a prihlasovať svoje projekty môžu žiaci do 28. februára 2019 na stránke juniorinternet.sk. Môžu záujemcovia súťažiť len sami za seba? Študenti majú na výber – prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov maximálne s tromi členmi.

      Súťažných kategórií je šesť:

      JuniorWEB – naprogramované webové stránky. Prihlasovanie vlastných webových stránok, webových aplikácií, naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené na internete.

      JuniorDESIGN – digitálne grafické práce na rôzne témy. Prihlasovanie vytvorených digitálnych grafických prác, plagátov, kresieb, dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek iných elektronických grafických prác, ktoré sú umiestnené na internete.

      JuniorTEXT – súťažné texty na vyhlásenú tému. Prihlasovanie textov na vyhlásenú tému „Ako by malo Slovensko viesť Európu?“. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov. Text musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora.

      JuniorBLOG – blogy a vlogy. Prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, videoblogov, teda stránok/kanálov, na ktorých sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotí vývojová/progra­mátorská časť, ale obsah a forma.

      JuniorAPP – aplikácie. Prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a smartfóny.

      JuniorLEARN – vzdelávacie projekty. Kategória pre weby a aplikácie, ktoré poskytujú vzdelávací obsah, weby škôl, miest, obcí, prípadne regiónov.

      Prihlásiť sa môžete u šk. koordinátora (M. Vavrová).

    • Vplyv „osmičiek“ vojenských dejín na našu súčasnosť
     • Vplyv „osmičiek“ vojenských dejín na našu súčasnosť

      Víťazi literárnej súťaže rezortu obrany si prebrali ocenenia

       

      Víťazi 14. ročníka literárnej súťaže rezortu obrany si dnes prevzali ocenenia od ministra obrany Petra Gajdoša a generálneho tajomníka Služobného úradu MO SR Jána Hoľka. Tento rok bolo celkovo hodnotených 130 literárnych prác, ktoré na tému „Vplyv „osmičiek“ vojenských dejín na našu súčasnosť“ pripravili študenti stredných a vysokých škôl.                                                                                                          Zo stredoškolskej kategórie si cenu za 1. miesto prevzala Christinka Zelísková z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci.

      Blahoželáme.

       

    • Týždeň globálneho vzdelávania
     • Týždeň globálneho vzdelávania

      V dňoch od 13.11. do 16.11. 2018 sa uskutoční v škole program v rámci Týždňa globálneho vzdelávania. Vyvrcholením tohto týždňa bude spoločné kultúrne vystúpenie tried dňa 16.11.2018 vo veľkej telocvični. V týchto dňoch sa vyučovanie končí 13:15 hod.

      Dňa 12.11.2018 sa vyučuje podľa riadneho rozvrhu.

    • 10. ročník Národného charitatívneho koncertu Integrácie 2018
     • 10. ročník Národného charitatívneho koncertu Integrácie 2018

      Dňa 10.10.2018 o 10:00 hod. na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave sme sa zúčastnili 10. ročníka Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia 2018.

      Na pódiu sa predstavili hudobné hviezdy ako IMT Smile a Kandráčovci, Ego, Majk Spirit, Dara Rolins a za športovcov Slovenska prišli pozdraviť účastníkov koncertu všetci slovenskí reprezentanti vo futbale, za hokej Ľubomír Višňovský a Marián Hossa, chodec Matej Tóth a paraolympionik Jozef Metelka. Celým programom sprevádzala Katka Brychtová a Marcel. Okrem profesionálov program obohatili vystúpenia amatérsky speváckych a tanečných  súborov zo všetkých kútov Slovenska.

      Bol to koncert lásky, porozumenia, solidarity a pomoci.

      Svojou účasťou sme podporili dobrú vec a súčasne sme si odniesli pekný hudobný zážitok.

    • Deň TTSK
     • Deň TTSK

      4. október 2018  - Deň TTSK – si na  Gymnáziu I. Kupca pripomenuli športovými  aktivitami. Žiaci osemročnej formy štúdia tried kvarta, tercia, sekunda a prima s celkovým počtom 75 študentov súťažili v kolektívnych druhoch športu. I. časť športového dňa zahŕňala basketbal a florbal,  II.  futbal pre chlapcov a vybíjanú pre dievčatá.  Telocvičňa sa zmenila  na tri ihriská - dve basketbalové a jedno florbalové. Medzi súťažiacimi panovalo odhodlanie vyhrať, chuť hrať a vzájomná podpora. Za zorganizovanie tohto Dňa patrí vďaka predovšetkým pánovi profesorovi Janišovi. Ocenenie a pochvala patrí však aj všetkým súťažiacim.

      Výsledky:

      Basketbal dievčatá:

      1. miesto Kvarta
      2. miesto Tercia
      3. miesto Sekunda
      4. miesto Prima

      Florbal dievčatá:

      1. miesto Tercia
      2. miesto Kvarta
      3. miesto Prima
      4. miesto Sekunda

      Basketbal chlapci:

      1. miesto Kvarta
      2. miesto Tercia
      3. miesto Sekunda
      4. miesto Prima

      Florbal chlapci:

      1. miesto Kvarta
      2. miesto Tercia
      3. miesto Prima
      4. miesto Sekunda

      Futbal chlapci:

      1. zápas: Prima – Sekunda 0:0
      2. zápas Tercia – Kvarta 0:3

      Vybíjaná dievčatá:

      1. miesto Prima + Sekunda
      2. miesto Tercia + Kvarta

      Text a foto: Veronika Oravcová 3.A

     • Drôtená ZOO - výstava

      V Justiho sieni Primaciálneho Paláca je počas letných prázdnin otvorená výstava Drôtená ZOO. Je to už jej piaty ročník a organizuje ju združenie Galéria drôtu. Toto združenie spája nadšencov drôtovania, amatérov aj profesionálov, tvorcov úžitkových predmetov, filigránskych šperkov aj veľkých sôch. 

      Cieľom je ukázať krásu tohto jedinečného  umeleckého  remesla  našincom i zahraničným turistom . 

      Tohtoročná nosná téma je veľmi atraktívna ZOO. Dominantou každého ročníka výstavy je spoločné "dieťa" drotárov, veľký 2,5 metrový strom lipa. A v kmeni lipy sedia dve sovy, diela našej pani profesorky, Mgr. Evy Miklovičovej.

      Jej šikovné ruky dokážu nielen kresliť, maľovať, paličkovať,vypaľovať, ale i "háčkovať" z drôtu. 

      Ak máte záujem naučiť sa niečo z umenia pod jej vedením, napr. v rámci cieľov DofE, určite Vám rada a ochotne poskytne základné lekcie z rôznych druhov umenia, ktoré ovláda.

       

      Pani profesorka, sme na Teba hrdí.

       

     • Naši najlepší!!!

      Naši najlepší !!!

      Dňa 6.6.2018 sa v priestoroch Spojenej školy  na Palárikovej ulici v Hlohovci uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád organizovaných CVČ Dúha. 

      Na vyhodnotení sa zúčastnili  žiaci nižšieho stupňa osemročného gymnázia našej školy, ktorí nás  úspešne reprezentovali a umiestnili sa na pódiových miestach.

      Všetkým umiestneným blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

      Zoznam našich najúspešnejších "malých":

      Prima: A. Ágh, V. Brunčáková, L. Donovalová, E. Goncalves, T. Krajčovič, K. Minarovská

      Sekunda: J. Hulala, F. Husár, J. Miklošíková, N. Zomborská

      Tercia: O. Hanzlík, S. Lukáč, M. Potanko

      Kvarta: I. Mlynarčíková, M. Remenárová, A. Sobotovičová

    • "Lidice pro 21. století"
     • "Lidice pro 21. století"

      V školskom roku 2017/2018 v medzinárodnej súťaži

      "Lidice pro 21. století"

      pre deti a mládež z celého sveta vo veku 10–19 rokov, ktorú vyhlasuje Pamätník Lidice, organizácia Ministerstva kultúry Českej republiky, Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe.

      Cenu poroty v II. kategórii získala

      ALICA STRUKOVÁ

      Tohto ročníka sa zúčastnilo celkom 1894 súťažiacich z Českej republiky a Slovenska. V I. kategórii (10 - 14 rokov) sa do súťaže zapojilo 958 žiakov, v II. kategórii (15 - 19 rokov) 936 študentov. Dievčat sa zapojilo 1078 a chlapcov 816. Počet registrovaných škôl bol tento rok 115.

      Alicke právom náleží  čestné miesto v galérii úspešných študentov našej školy.

      Ďakujeme 

      Ti Alicka za príkladnú reprezentáciu ako aj  šírenie vysokej kvality a dobrého mena našej školy 

      na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni.

      Vysledkova_listina.docx

    • Návšteva sídla OSN v Ženeve
     • Návšteva sídla OSN v Ženeve

      Pri príležitosti 20. ročníka Olympiády ľudských práv udelila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže úspešným riešiteľkám a riešiteľom na 1. až 3. mieste krajských kôl špeciálnu cenu – návštevu sídla OSN v Ženeve. Návšteva Ženevy sa konala 30. apríla až 2. mája 2018. Členom delegácie bol aj študent našej školy Ján Centko, ktorý sa v krajskom kole OĽP umiestnil na 2. mieste. Sídlo Organizácie spojených národov v Ženeve je jedným zo štyroch riaditeľstiev OSN. Palác Národov (Palais des Nations) je centrálou a miestom rokovaní viacerých agentúr a programov OSN, ktoré sa zameriavajú na podporu a ochranu ľudských práv, predovšetkým Rady pre ľudské práva pri OSN či UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov).

     • Ekohliadka - Tatranskí rytieri

      Dňa 6.4.2018 sa trieda Sekunda Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci zúčastnila aktivity zameranej na odstraňovanie nelegálnych skládok v Zámockom parku. Našim cieľom nebolo len zbieranie odpadkov, ale v spolupráci s firmou Mestská zeleň  sme  vysadili  40 ks pôdokryvnej rastliny Vinca minor za účelom spevnenia svahovitého terénu a samozrejme skrášlenia priestoru pri miestnej studničke. Dúfame, že návštevníkom parku pohľad na čisté okolie a rozkvitnutá vinka spríjemní  horúce letné dni.

      Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

       

     • Dajme veciam druhú šancu

      Dajme veciam druhú šancu!!!“

           V stredu 14.3.2018 sa študenti triedy Kvinta Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci rozhodli verejne propagovať medzi ľudmi myšlienku minimalizácie odpadu. Akciu Dajme veciam druhú šancu realizovali v okolí obchodných reťazcov Lidl a Kaufland, pretože práve pri nákupoch ľudia  neuvážene spotrebujú veľké množstvo igelitových tašiek. Študenti chceli zákazníkom reťazcov ukázať, že z nepotrebných tričiek, ktoré by inak skončili v odpade, je možné vyrobiť ekotašku, ktorú potom môžu použiť pri menšom nákupe namiesto plastovej tašky. Ekotašky žiaci vyrábali počas školského roka a počas akcie ich rozdávali ľuďom. Hoci nie každý zákazník prejavil o tašku záujem, dúfame, že sme ho aspoň na chvíľu prinútili zamyslieť sa, či práve on neprispieva k zbytočnej produkcii odpadu, pretože každá vec si zaslúži ešte JEDNU ŠANCU.

      Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

     • Krajské kolo dejepisnej olympiády

      Dňa  22.3.2018 sa v CVČ Dúha Hlohovec konalo  krajské kolo dejepisnej olympiády.

      Našu školu reprezentovali žiaci:

      Ondrej Hanzlík ( tercia )

      Martin Potánko ( tercia )

      Johana Miklošíková ( sekunda ) – úspešná riešiteľka

      Alexandra Sobotovičová ( kvarta ) – úspešná riešiteľka

      Blahoželáme!

      Žiakov pripravovala: Mgr. Beáta Toholová

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

      8. februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo OĽP. Našu školu reprezentovali  Branislav Korec,  študent 4.B triedy  a Ján  Centko, študent SPT, ktorý  sa umiestnil na 2. mieste ako úspešný riešiteľ. 

      Postúpil do celoštátneho kola OĽP a získal špeciálnu cenu od IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, návštevu sídla OSN v Ženeve a účasť na workshope k téme ochrany ľudských práv.

                                                         

       

     • Memoriál Pavla Demitru

      Dňa 15. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnil 7. ročník florbalového turnaja medzi strednými školami z Hlohovca s názvom Memoriál Pavla Demitru. Turnaja sa zúčastnilo 5 stredných školy z Hlohovca. Cenu víťaza si prevzali s plným počtom bodov študenti z Gymnázia Ivana Kupca.

    • Hodina kódu
     • Hodina kódu

      Hodina kódu je celosvetové hnutie, ktorého sa zúčastňujú desiatky miliónov študentov z viac ako 180 krajín sveta.  K dispozícii sú jednohodinové výukové programy vo viac ako 45 jazykoch. Nie sú požadované žiadne predchádzajúce skúsenosti Aktivity sú určené pre vek od 4 do 104 rokov.

     • Vztyčovanie vlajky Zelenej školy

      Dňa 11.10.2017 sa členovia Kolégia Zelenej školy Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci zúčastnili slávnostného vztyčovania vlajky Zelenej školy v MŠ na Hollého ulici. Táto škôlka je do projektu Zelená škola zapojená už deviaty rok. Naši študenti si pre deti pripravili tvorivé dielne o vlastnostiach vody, triedení odpadu a výrobe ekotašiek zo starého trička. Z nadšených tvárí detí bolo vidieť, že sa im aktivity páčili, no najväčší ohlas mala jednoznačne ekotaška, ktorú si hrdo odniesli domov.

       

                                                                     Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

       

       

     • Ekotopfilm- Envirofilm

      V piatok 20.10.2017 sa študenti tried Sexta a 3.B Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci zúčastnili festivalu JUNIOR FESTIVAL, ktorý prebieha v rámci podujatia Ekotopfilm- Envirofilm v Kine Úsmev v Hlohovci. Cieľom podujatia je žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. 

                  Každý, kto sa zaujíma o prírodu, ekológiu a záleží mu na prostredí, v ktorom žije, mohol sledovať päť krátkych filmov, víťazov tohto ročníka svetového festivalu. Filmy atraktívnym spôsobom otvárajú a poukazujú na niektoré z mnohých problémov, ktorým naša civilizácia čelí.

       

      Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

       

       

       

     • EX LIBRIS HLOHOVEC 2017

      Dňa 6. 10. 2017 sa uskutočnilo v kine Úsmev  slávnostné vyhlásenie výsledkov  16. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov  EX LIBRIS HLOHOVEC na tému SVET OKOLO NÁS.

      Vo veľkej konkurencii (1455 prác z 12 krajín Európy a 27 miest Slovenska) získali dve žiačky našej školy v kategórii ZŠ   významné ocenenia.

       

     • Dobrodružné expedície programu DofE

      V dňoch 17.-18. júna absolvovali dva tímy nášho gymnázia cvičnú expedíciu v lokalite Považského Inovca, na trase Havran – Horné Otrokovce. Keďže ju zvládli výborne a nemali problém s presunom v lesnom teréne, varením na otvorenom ohni, ani s rozložením táboriska, tak následne v dňoch 27.-28. júna kvalifikačnú expedíciu v Malých Karpatoch, na trase Hradište pod Vrátnom  - Dobrá Voda – Naháč. Počas kvalifikačnej expedície plnili tímy aj určité vopred stanovené ciele. Jeden tím postavil v lese prístrešok z konárov a celý proces jeho výstavby nahral, aby výsledné video mohlo slúžiť ako návod pre turistov. Druhý tím počas expedície vytváral turistického sprievodcu danej lokality.

      https://m.youtube.com/watch?v=WRYftd1-GyI&feature=youtu.be

       

     • Výtvarná súťaž

      Celoslovenská výtvarná súťaž: Krásy Slovenska, ktorú organizovalo RP MPC Bratislava

      Hlavná cena - fotografia :

      IVAN DANIŠ

      študent 2. A triedy

      Poďakovanie výtvarnému pedagógovi za zapojenie sa školy do tejto súťaže: Mgr. Eva Miklovičová

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

      Dňa 25. apríla 2017 sa na CVČ Dúha uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D. Našu školu reprezentovali tí najmladší, študenti triedy príma:Timotej BISTÁK ;Dominika FRÝDECKÁ ;Nikol ZOMBORSKÁsa umiestnila sa na peknom 3. mieste.

     • Župná olympiáda

      Župná olympiáda stredoškolskej mládeže Trnavského samosprávneho kraja ,  myšlienka jeho predsedu  Tibora Mikuša, patrí k významným slovenským športovým projektom. Tento rok vstúpila do druhej desaťročnice.  Multišportové podujatie  v 11. ročníku dalo šancu prejaviť svoje schopnosti talentom v rôznych športoch a GIK HC sa tiež môže pochváliť nádhernými úspechmi svojich študentov.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

      Dominik Špalek získal na okresnom kole matematickej olympiády v kategórií Z8  krásne 1. miesto a  Jakub Antala 3.miesto. V kategórií Z7   Anna Karabová, Jakub Gese a Stanislav Lukáč získali rovnakým počtom bodov  2.miesto  a Martin Potanko   obsadil 3.miesto .Ondrej Samo Hulala  v kategórií Z6  2.miesto  a Filip Husár  sa stal úspešným riešiteľom a obsadil 5. miesto.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

       

      Dňa 7. apríla 2017 sa žiaci 3.B triedy  zapojili do 21. ročníka zbierky Deň narcisov. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, kedy dobrovoľným príspevkom môžeme pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Vďaka našim študentom bol aj Hlohovec zaplavený žltými narcismi, ktorými vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu. Spoločne študenti nášho gymnázia vyzbierali 1416,19 eur, čo je naozaj úžasné.  Sme veľmi radi, že takouto formou môžeme pomôcť dobrej veci.

      Katarína Heldesová, III.B

     • MLADÝ EURÓPAN

      Trojčlenný tím  JUNIOR  AMBASÁDOROV  EURÓPSKEHO PARLAMENTU  zo septimy GIK Hlohovec  sa v zložení  NIKOLETA ŠIŠANOVÁ,  LEA MENDELOVÁ  A PATRIK MELIŠ  zúčastnil 12. ročníka regionálneho kola súťaže „MLADÝ EURÓPAN“,  ktorý organizuje  EuropeDirect  Senica.  Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.