• Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole

  Poradie uchádzačov o štúdium v 5-ročnej bilingválnej forme štúdia v Gymnáziu Ivana Kupca

  v šk. roku 2018/2019 v 2. kole prijímacích skúšok

   

  Kod žiaka     Počet bodov spolu           Žiak PS vykonal

  GBIL 6652                              67,5                 úspešne

  GBIL 6728                              57                    úspešne

  GBIL 6969                              45                    úspešne

  Zápis do 1. ročníka po 2. kole prijímacích skúšok sa uskutoční 25.6.2018 od 8.00 hod. do 15.00 hod. na sekretariáte školy.

 • Skrátenie vyučovacích hodín

  Riaditeľka Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec skracuje v dôsledku tropických horúčav dňa 21.06.2018 vyučovacie hodiny na 30 minút. Obedy sa začnú vydávať po 5. vyučovacej hodine t.j. o 11:10 hod.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Do galérie Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení boli pridané fotografie.

 • "Lidice pro 21. století"

  V školskom roku 2017/2018 v medzinárodnej súťaži

  "Lidice pro 21. století"

  pre deti a mládež z celého sveta vo veku 10–19 rokov, ktorú vyhlasuje Pamätník Lidice, organizácia Ministerstva kultúry Českej republiky, Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe.

  Cenu poroty v II. kategórii získala

  ALICA STRUKOVÁ

  Tohto ročníka sa zúčastnilo celkom 1894 súťažiacich z Českej republiky a Slovenska. V I. kategórii (10 - 14 rokov) sa do súťaže zapojilo 958 žiakov, v II. kategórii (15 - 19 rokov) 936 študentov. Dievčat sa zapojilo 1078 a chlapcov 816. Počet registrovaných škôl bol tento rok 115.

  Alicke právom náleží  čestné miesto v galérii úspešných študentov našej školy.

  Ďakujeme 

  Ti Alicka za príkladnú reprezentáciu ako aj  šírenie vysokej kvality a dobrého mena našej školy 

  na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni.

  Vysledkova_listina.docx

 • 12. 6. 2018

  Pri príležitosti 20. ročníka Olympiády ľudských práv udelila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže úspešným riešiteľkám a riešiteľom na 1. až 3. mieste krajských kôl špeciálnu cenu – návštevu sídla OSN v Ženeve. Návšteva Ženevy sa konala 30. apríla až 2. mája 2018. Členom delegácie bol aj študent našej školy Ján Centko, ktorý sa v krajskom kole OĽP umiestnil na 2. mieste. Sídlo Organizácie spojených národov v Ženeve je jedným zo štyroch riaditeľstiev OSN. Palác Národov (Palais des Nations) je centrálou a miestom rokovaní viacerých agentúr a programov OSN, ktoré sa zameriavajú na podporu a ochranu ľudských práv, predovšetkým Rady pre ľudské práva pri OSN či UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov).

 • Kruh cirkulárnej ekonomiky

  Do galérie Kruh cirkulárnej ekonomiky boli pridané fotografie.

 • 12. 6. 2018

   

  Dvadsiaty ročník celoštátneho kola OĽP sa niesol v slávnostnom duchu, nosnou témou bola:

  „Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva.

  Príhovor  prezidenta SR Andreja Kisku k účastníkom  XX. ročníka Olympiády ľudských práv

  https://vimeo.com/265880157    

 • Výsledky prijímacích skúšok

 • Návšteva Salzburgu

  Do galérie Návšteva Salzburgu boli pridané fotografie.

 • 9. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Jazyk a komunikácia

 • Čistenie studničky pod Sorošom

  Do galérie Čistenie studničky pod Sorošom boli pridané fotografie.

 • Ekohliadka - Tatranskí rytieri

  Dňa 6.4.2018 sa trieda Sekunda Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci zúčastnila aktivity zameranej na odstraňovanie nelegálnych skládok v Zámockom parku. Našim cieľom nebolo len zbieranie odpadkov, ale v spolupráci s firmou Mestská zeleň  sme  vysadili  40 ks pôdokryvnej rastliny Vinca minor za účelom spevnenia svahovitého terénu a samozrejme skrášlenia priestoru pri miestnej studničke. Dúfame, že návštevníkom parku pohľad na čisté okolie a rozkvitnutá vinka spríjemní  horúce letné dni.

  Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

   

 • Výsledky prijímacích skúšok

  poradie.docx​​​​​​​

 • ZBER PAPIERA

  Zber papiera sa uskutoční v dňoch 9.4.2018 - 20.4.2018

  v čase od

   7.30 hod. - 9.00 hod.

  14.30 hod. - 16.00 hod.

 • Návšteva družobnej školy vo Švédsku

  Do galérie Návšteva družobnej školy vo Švédsku boli pridané fotografie.

 • Prijímacie skúšky

  Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia na školský rok 2018/2019

  Kriteria_4.-rocne_2018-19.docx  

  Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia na školský rok 2018/2019

  Kriteria_8_-rocne_2018-19.docx

 • DeňVody

  Do galérie DeňVody boli pridané fotografie.

 • Dajme veciam druhú šancu

  Dajme veciam druhú šancu!!!“

       V stredu 14.3.2018 sa študenti triedy Kvinta Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci rozhodli verejne propagovať medzi ľudmi myšlienku minimalizácie odpadu. Akciu Dajme veciam druhú šancu realizovali v okolí obchodných reťazcov Lidl a Kaufland, pretože práve pri nákupoch ľudia  neuvážene spotrebujú veľké množstvo igelitových tašiek. Študenti chceli zákazníkom reťazcov ukázať, že z nepotrebných tričiek, ktoré by inak skončili v odpade, je možné vyrobiť ekotašku, ktorú potom môžu použiť pri menšom nákupe namiesto plastovej tašky. Ekotašky žiaci vyrábali počas školského roka a počas akcie ich rozdávali ľuďom. Hoci nie každý zákazník prejavil o tašku záujem, dúfame, že sme ho aspoň na chvíľu prinútili zamyslieť sa, či práve on neprispieva k zbytočnej produkcii odpadu, pretože každá vec si zaslúži ešte JEDNU ŠANCU.

  Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

strana: