• Stredoškolská odborná činnosť
     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Dňa 20.2.2024 sa konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom sa zúčastnili vybraní študenti z tretích ročníkov.


      Súťažiacim ďakujeme za účasť a prezentáciu svojich prác. Do krajského kola postupujú títo študenti:
      Timotej Krajčovič
      Richard Gergič
      Valéria Brunčáková
      Samuel Marko
      Matej Moravčík
      Stela Pažítková
      Hana Vyskočová, Mia Sarah Mužíková
      Katarína Minarovská
      Markus Šuliman
      Barbora Morháčová

      Gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 14. 2. 2024 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naše gymnázium a okres Hlohovec reprezentovali žiaci Filip Moskal (5. B) v kategórii 2C1 a Timotej Krajčovič (SPT) v kategórii 2B. Obaja študenti súťažili vo veľmi silnej konkurencii a ukázali, že ich vedomosti z anglického jazyka sú na vysokej úrovni.

      Obom blahoželáme a prajeme ešte veľa podobných úspechov.

      Mgr. Zuzana Toblová

     • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY Z9

     • Dňa 24. januára 2024 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali 4 študenti. Srdečne blahoželáme Edovi Kuropkovi z 1.B, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a Danielovi Minarovskému z kvarty, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.

      Obidvaja študenti postupujú do krajského kola, tak nech sa im darí!

       

      Mgr. Milada Jirkalová

    • OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
     • OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

     • Dňa 08.02.2024 sa v priestoroch CVČ Ahoj v Piešťanoch uskutočnilo Krajské kolo Olympiády ľudských práv. Naše gymnázium reprezentoval študent Timotej Krajčovič (septima), ktorý svoje vedomosti a schopnosti preukázal v písomnej i ústnej časti súťaže. Vo výslednom hodnotení obsadil krásne 2. miesto a bude našu školu reprezentovať aj na celoslovenskom kole.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu nášho gymnázia.

       

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA KAT.A
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA KAT.A

     • Dňa 24.1.-25.1.2024 sa v Trnave konalo Krajské kolo chemickej olympiády kat.A. Tejto časovo aj odborne najnáročnejšej kategórie sa zúčastnili 4 študenti:

      Katarína Minarovská septima ,Veronika Tomková 3.A, Leo Kurinec oktáva , Filip Moskal 5.B

      Po dvojdňovej práci sme dosiahli pekné umiestnenie.

      Katarína Minarovská obsadila 6.miesto.

      Veronika Tomková  obsadila 7.miesto.

      Všetkým zúčastneným blahoželáme!

       

      Študentov pripravovala Mgr.Ľ.Krajčová.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 05.2.2024 sa v CVČ Dúha uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády.

      V kategórii F sa na 2.mieste umiestnila Mária Štetinová z prímy, na 6.mieste Lujza Mršticová z prímy.

      Kategóriu E zastupoval Jakub Breza zo sekundy, ktorý skončil ako úspešný riešiteľ na 5.mieste;

       V kategórii D obsadila 1. miesto Helenka Hanáková3.miesto Hanka Tumová z tercie;

      Úspech mali aj reprezentanti kategórie C, kde sa Daniel Minarovský umiestnil na 2.miesteOliver Páral na 3.mieste ( kvarta )

      Helenka Hanáková a Daniel Minarovský postupujú do krajského kola.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme !

       

      Žiakov pripravovali Mgr. B.Toholová a Mgr.Andrea Miková

       

    • FIRST® LEGO® League Challenge
     • FIRST® LEGO® League Challenge

     • FIRST® LEGO® League Challenge je medzinárodnou technologickou súťažou pre študentov vo veku od 9 do 16 rokov. FLL ich vyzýva, aby mysleli ako vedci a technici. Počas každej sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné preskúmať a vyriešiť problém z praxe. Okrem toho sa študenti učia konštruovať a programovať vlastného robota, s ktorým potom vykonávajú rôzne misie v súťaži robotov Robot Game.

      Prvýkrát v histórii našej školy sme sa zúčastnili tejto prestížnej súťaže, kde už len účasť je úspech. Vytvorili sme tím v zložení: Šimon Görög, Martin Lábady, Maximilián Levčík, Jakub Dvoran, Tomáš Hercek, Lujza Mršticová, Alica Kubranská, Filip Gese, Eliška Danišková. Pol roka sme tvrdo pracovali na vývoji súťažného robota, programovaní misií a Inovačnom projekte. Zapísali sme sa na celoslovenský regionálny turnaj v Trnave, ktorý sa konal v sobotu 10.2.2024 od rána do večera. Atmosféra bola úžasná, napätie neskutočné a na záver nás nováčikov čakal šok. Odniesli sme si tieto 3 ceny:

      - najúspešnejší tréner Miroslava Vavrová

      - najlepší Robot Game 

      - 2. najlepší tím a postup do Národné finále Slovenskej republiky (10. marca)

      Veríme, že sme založili FLL tradíciu na našej škole a postupne, ako budú od nás odchádzať najstarší programátori, budeme ich dopĺňať z mladších študentov.

     • MENTAL HEALTH DAY

     • Dňa 31.01.2024 sme si pre našich žiakov pripravili špeciálny deň – v škole, ale bez školských povinností. GIK MHDník (Mental Health Day), ako sme ho nazvali, sa mal postarať predovšetkým o mentálne zdravie našich žiakov tým, že sme im umožnili stráviť ho podľa ich záujmov. Mali možnosť vybrať si a zúčastniť sa 2 z viacerých záujmových aktivít, ktoré im boli srdcu blízke.

      K dispozícii mali športové aktivity ako basketbal s p.p. Janišom, volejbal s p.p. Polakovičom, či dychové cvičenia s p.p. Nevydalovovu. Zábavné zážitkové hodiny pre nadšencov biológie a chémie pripravila p.p. Krupová, pre nadšencov angličtiny p.p. Toblová  s  americkou lektorkou Madison. Pre hĺbavé duše a tých, čo mali odvahu spoznať seba a ísť do boja so stresom si pripravila zážitkový workshop p. psychologička Žažová. Umelecky ladené duše mohli uzdu fantázie povoliť pri práci s modelárskou hlinou s p.p. Andreánskou, v spolupráci s p. Vivodíkovou v centre Krtko.  "Možno budúci" právnici si mali možnosť vyskúšať fingovanú súdnu sieň s dobrou zápletkou s p.p. Mikovou a p.p. Konczovou. Hlávky si v Kahoot svete ponamáhali žiaci pri tvorbe kvízov spolu s p.p. Kúdelovou. Náruživí čitatelia si chillovali pri čítaní ich obľúbených kníh v príjemnom prostredí, s dobrou hudbou a usmiatymi profesorkami. Nechýbali ani chvíle strávené pri dobrom rozhovore, či hraní rôznych spoločenských hier v super atmosfére. Naši najmenší v rámci Finančnej gramotnosti pripravili chutné muffiny a maturantom poskytli lektori z Finančnej akadémie cenné informácie o sporení v 2.pilieri.

      Za pedag. zbor môžeme zhodnotiť, že sme si aktivity aj my parádne užili a z radov žiakov aspoň jedna recenzia za všetky:

       

      „veľmi sa mi páčilo, naozaj parádny deň, mohlo by byť takých kľudne viac (napr. raz za 3 mes.), človek si oddýchol a takto by sme si mohli vyskúšať viaceré aktivity,  zakaždým by sme dostali niečo nové – zaujali ma viac než 2 aktivity.“

      Za organizáciu zodpovedná: Zuzana Žažová

      Viac vo fotogalérii

    • MODELOVÉ ZASADNUTIE OSN
     • MODELOVÉ ZASADNUTIE OSN

     • Viac ako 100 študentov z celého Slovenska si v dňoch 26.1.- 28.1.2024

      v Banskej Štiavnici mohlo vyskúšať, ako vyzerá zasadnutie Organizácie Spojených národov (OSN). Študenti Gymnázia Andreja Kmeťa pre nich pripravili trojdňovú konferenciu, počas ktorej budú hovoriť o viacerých geopolitických témach.

      Tohto zaujímavého podujatia sa zúčastil aj Timotej Krajčovič, študent triedy Septima.

      "Bol som súčasťou komisie, ktorej cieľom bolo diplomaticky vyriešiť inváziu Cypru Tureckom v roku 1974. Zastupoval som Československo. Akcia posilnila moje schopnosti diplomaticky komunikovať v angličtine, viesť monológy pred obecenstvom a riešiť problémy hľadaním kompromisu," zhodnotil svoju misiu Timotej.

    • PRÍPRAVNÉ KURZY DO PRÍMY
     • PRÍPRAVNÉ KURZY DO PRÍMY

     • Gymnázium Ivana Kupca ponúka záujemcom o štúdium PRÍPRAVNÉ KURZY z predmetov, z ktorých sa vykonávajú prijímacie skúšky (matematika, slovenský jazyk a literatúra).

      Kurzy sú určené pre žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí majú záujem o osemročné gymnázium.

      Kurzy budú zdarma.

      Prípravný kurz sa uskutoční v mesiacoch marec - apríl. Nižšie uvedené termíny sa môžu upraviť podľa počtu prihlásených.

      Viac informácií TU

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • Dňa 17.1.2024 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      Našu školu reprezentovali 3 študenti.

      Katka Sučanská /S/ a Kristínka Rexová /KVA/ sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

      Timotej Krajčovič  získal vo svojej kategórii dostatočný počet bodov na to, aby nás mohol reprezentovať na krajskom kole.

      Všetkým blahoželáme a Timotejovi držíme palce v ďalšom kole olympiády.

       

    • INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKOV
     • INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKOV

     • Vážení rodičia,

      od 01.01.2024 sa mení príjemca úhrad za stravu v školskej jedálni pre žiakov, ktorí nemajú nárok na štátnu dotáciu. Platby za stravu bude prijímať Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci - Školské stravovanie. Na základe zmien je potrebné si nastaviť trvalé príkazy s novým číslom účtu:

      SK 50 8180 0000 0070 0068 9292

       

      Zároveň je dôležité vypísať nový zápisný lístok a do piatka 12.01.2024 ho vyplnený odovzdať triednemu vyučujúcemu Vášho dieťaťa. Ďalšie informácie nájdete  TU.

       

      Ďakujeme za porozumenie.

       

       

       

       

       

       

       

       

    • MIKULÁŠSKY TURNAJ
     • MIKULÁŠSKY TURNAJ

     • MIKULÁŠSKY TURNAJ pre študentov GIK v BASKETBALE

      Dňa 6.12. 2023 sa na našej škole konal Mikulášsky turnaj, na ktorom sa zúčastnili výbery chlapcov a dievčat jednotlivých ročníkov gymnázia. Nebola to rozcvička, všetci hrali na 100 percent. Úlohu favorita potvrdili chlapci maturanti, ktorí  jednoznačne  vyhrali všetky zápasy. V kategórii dievčat si prvenstvo tromi víťazstvami vybojovali dievčatá III. ročníka. Veľkým prekvapením turnaja boli chlapci a dievčatá I. ročníka a ich celkové II. miesto v oboch kategóriách.

       

      Súpiska hráčov:

       I. ročník

      Martin Jurista               KVI                                                                           Natália Joštová            I.A   

      Marek Meliš                  KVI                                                                           Sofia Šimková             I.A

      Marek Brunčák             KVI                                                                           Ema Bublišová            I.A

      Adam Kolarovič            KVI                                                                           Nela Ondrušková          I.B

      Adrián Adamkovič        KVI                                                                            Emily Lacopino              I.B

      Sebastián Biháry          I.B                                                                            Timea Balážiková          I.B

      Ľudomil Minek              I.B                                                                             Sofia Mia Kopúnová      I.B

      Dávid Černý                 I.A                                                                             Linda Brešťanská         I.B

      Šimon Riha                  I.A                                                                             Vivien Sabová              I.B

      Matej Makyš                I.A

      Tomáš Uhlík                 I.A

      Matúš Kabašta             I.A

       

      II. ročník

      Matúš Skalický              SXT                                                                           Natália Behrová           II.A

      Šimon Fajtl                    SXT                                                                           Vanessa Brestovan.     II.A

      Samuel Sučanský         SXT                                                                           Linda Cepková              II.A

      Dominik Urminský         II.A                                                                             Lucia Hajgošová           II.A

      Samuel Kočí                  II.A                                                                            Laura Kačalová             II.A

      Marco Stankovič            II.A                                                                             Sára Mončeková          II.A

      Lukáš Rácik                   II.A                                                                              Barbora Hajdáková     II.B

      Peter Očenáš                II.A                                                                            Jana Kmeťová               II.B

      Pavol Blanarovič           II.A                                                                               Tamara Ostrovská       II.B

      Peter Macek                  II.B                                                                              Karolína Velická           II.B

      Alex Fano                       II.B                                                                            Adriana Viglašová        II.B

      René Hanúšek               II.B                                                                          

                                                                                      

      III. ročník

      Anton Karaba               SPT                                                                           Linda Donovalová        SPT

      Richard Gergič             SPT                                                                           Zuzana Kováčová         III.B

      Samuel Marko              SPT                                                                           Katarína Minarovská    SPT

      Matej M. Moravčík        SPT                                                                           Veronika Tomková       III.A

      Adam Ágh                    SPT                                                                           Miriam Makýšová         III.A

      Michal Kučerka            SPT                                                                           Patrícia Polakovičová   III.A

      Norbert Bučko              III.A                                                                                                                 

      David Bartovič              III.A                                                                         

      Ján Očenáš                  III.A                                              

       

      IV. ročník

      Maxo Macháček            OKT                                                                          Sára Dzurechová          OKT

      Samuel Stolárik              OKT                                                                          Alica Honíšková            OKT

      Leo Kurinec                   OKT                                                                           Andrea Vargová             IV.A

      Matej Kolarovič              OKT                                                                          Katarína Lopuchová      IV.A

      Ezechiel Guillame          IV.A                                                                           Beata Bojňanská           IV.B

      Martin Krupa                  IV.A                                                                          Vanessa Dekanová        IV.B

      Matúš Varačka               IV.A                                                                          Vanessa Seewaldova    IV.B

      Patrik Peťovský              IV.A                                                                          Lenka Majelová            IV.B

      Lucas Kysucký               IV.A

       

      Výsledky:

      Chlapci                                                                                 Dievčatá

      1. miesto          IV. ročník                                                   1. miesto          III. ročník

      2. miesto          I. ročník                                                     2. miesto          I. ročník

      3. miesto          III. ročník                                                   3.miesto           IV. ročník

      4. miesto          II. ročník                                                    4.miesto           II. ročník

       

      Zapisovateľky: Nina Úradníková, Sofia Novosadová

      Ozvučenie: Filip Husár

      Rozhodcovia: Samuel Kuča, Marco Bilka

      Usporiadateľ: Mgr. Roman Janiš                                                

       

                   

       

    • Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov
     • Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov

     • Dňa 4.12.2023 sa žiaci triedy kvinta (Daren, Dominika a Grétka) zúčastnili súťaže „Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov“ v Centre voľného času Dúha v Hlohovci.

      Vďaka svojej tvorivosti získali 2.miesto v kategórii stredných škôl.

      Všetkým troch aranžujúcim gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy v tejto súťaži.

      Mgr. Mária Andreánska, Mgr. Eva Miklovičová

     • Zdobenie vianočných medovníkov

     • Dňa 1. 12. 2023 sa v CVČ Dúha uskutočnilo tradičné Zdobenie vianočných medovníkov. Okrem výzdoby medovníkov mali žiaci ozdobiť jedno červené jabĺčko. Našu školu reprezentovali žiačky triedy sekunda: Nikola Galánková a Nina Rumíšková.

      V silnej konkurencii obsadilo družstvo našej školy 1. miesto.

    • DOD 2023
     • DOD 2023

     • Dňa 5. decembra 2023 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium si spolu s ich rodičmi a pedagógmi mohli v čase od 9:00 do 16:00 hod. pozrieť priestory nášho gymnázia. Čakalo na nich aj šesť zaujímavých stanovíšť, kde im študenti predviedli rôzne aktivity, ktoré si spoločne pripravili so svojimi pedagógmi. Návštevníci sa dozvedeli informácie o školskom parlamente, formách štúdia a školských projektoch. Mohli si vyskúšať pokusy v chemickom laboratóriu či naprogramovať bojového draka. Niektorých zase zaujali hravé matematické úlohy. Na konci prehliadky si pozreli a vyskúšali nové ihrisko alebo zahrali stolný futbal.

      Viac vo fotogalérii

       

      Na nových študentov sa tešíme v septembri!

       

      Mgr. Adriana Kúdelová

    • BEST IN ENGLISH
     • BEST IN ENGLISH

     • Dňa 16.11.2023 sa naša škola zúčastnila prestížnej medzinárodnej súťaže - Best in English.

      Naši študenti si zmerali svoje znalosti v anglickom jazyku s viac ako 24 000 žiakmi  zo 702 škôl v 34 krajinách sveta.Všetkým zúčastneným ďakujeme nielen za to, že vďaka ich výsledkom získala naša škola veľmi dobré umiestnenie, ale aj za zviditeľnenie nášho gymnázia vo svete.

      Výsledky zo súťaže - Best in English 

      Umiestnenie medzi školami z celého sveta:  255 / 702

      Umiestnenie na Slovensku:      39 / 104

      Umiestnenie v regióne:    3 / 14

      Najviac bodov: Nina Baranovičová:   109,5 / 127

    • My a predškoláci v „Živej záhrade
     • My a predškoláci v „Živej záhrade

     • Dňa 28.11. 2023 sa dievčatá z triedy 2.A v rámci projektov Výchova k manželstvu a rodičovstvu a Zelenej školy zúčastnili spolu s predškolákmi z materskej školy Hollého 3, Hlohovec, prednášky o kompostovaní v „Živej záhrade“ v Leopoldove. Predškoláci mali možnosť zážitkovou metódou získavať nové informácie a vidieť množstvo vecí, ktoré sú potrebné na kompostovanie a obnovu života v pôde. Napriek upršanému počasiu si so sebou odniesli nový zážitok z prírody, zážitok z jazdy vlakom a úsmev na tvári.

      Naše dievčatá sa nielen vzdelávali, ale aj pomáhali malým predškolákom počas tohto výletu.

      „Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto aktivity a spestriť si deň touto zaujímavou a prínosnou témou. Zároveň ďakujeme pani profesorke Andreánskej, že nás sprevádzala a strávila tento pekný deň s nami. “

      Vanessa, Linda, Natália a Emma

      Dievčatám ďakujeme za pomoc a ochotu spolupracovať v tomto projekte.

      Mgr. Dáša Košťálová a Mgr. Mária Andreánska

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje