• Informácie k prijímacím pohovorom pre šk.rok 2024/2025

    • Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci plánuje prijať pre školský rok 2024/25

     • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu - 17 žiakov
     • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu - 27 žiakov,
     • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu - 24 žiakov.

     Pre rýchlu a efektívnu komunikáciu školy so zákonnými zástupcami uchádzača odporúčame podať prihlášku ELEKTRONICKY cez školský informačný systém edupage.

     Informácie k vyplňovaniu prihlášky Vám poskytne výchovný poradca základnej školy Vášho dieťaťa.

     Prihláška (elektronická aj listinná) musí byť potvrdená školou.

     Termín podania prihlášok riaditeľovi strednej školy je do 20.03.2024. 

     Prehľad termínov konania prijímacích skúšok na stredné školy na školský rok 2024/2025

     Odbory vzdelávania

     Prvý termín

     Druhý termín

      

      

     v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj

      

     v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj

     Bilingválne gymnázium

     29. apríl 2024

     30. apríl 2024

     9. máj 2024

     10. máj 2024

     Osemročné a štvorročné gymnázium

     2. máj 2024

     3. máj 2024

     6. máj 2024

     7. máj 2024

      

     Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje