• V zmysle novely Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v prípadoch podozrenia protispoločenskej činnosti  písomné oznámenie  sa  podáva zodpovednej osobe p. Daniele Farkašovej alebo do podateľne Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 13, 92001 Hlohovec, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.

    Prostredníctvom elektronickej pošty je oznámenie možné uskutočniť jeho zaslaním na e - mailovú adresu zodpovednej osoby: info@ochranaoznamovatela.sk. Predmetný spôsob podávania oznámenia je oznamovateľom prístupný 24 hodín denne.

    Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti sa nachádza u vedúcich jednotlivých úsekov. 

     

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje