• Aktuálne informácie

    • Aktuálne informácie pre prijímacie konanie pre šk.rok 2021/2022

                         

     Informácie pre uchádzačov a zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium

     na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci

      

         Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci prijíma pre školský rok 2021/22

      • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu  19 žiakov,
      • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu  30 žiakov,
      • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu  20 žiakov.

      

     Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo 4. 1. 2021 a z 26.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021:

      • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
      • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
      • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu.

      

     Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách (štvorročné a osemročné gymnázium) na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby aj 4. mája 2021,
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby aj 11. mája 2021.

     Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách (bilingválne gymnázium) sa uskutoční

      • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021,
      • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby aj 13. a 14. mája 2021.

      

     Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

     Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

     Stredná škola akceptuje len tie prihlášky, ktoré budú:

     • elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo
     • v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje