• Študentské voľby 2020

    •  

     Výsledky Študentských volieb do NRSR 2020

     Výsledky Študentských volieb do NRSR 2020 na GIK Hlohovec

     Počet oprávnených voličov: 251

     Počet zúčastnených voličov: 190

     Počet platných hlasov: 186

     Poradie

     Názov polit. strany/volebnej koalície

     Počet hlasov

     Počet %

     1.

     Koalícia PS a SPOLU-občianska demokracia

     60

     32,26 %

     2.

     0ĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola

     30

     16,13 %

     3.

     SME RODINA

     19

     10,22 %

     4.

     SMER-SD

     18

     9,68 %

     5.

     ZA ĽUDÍ

     16

     8,60 %

     6.

     Kotlebovci-ĽSNS

     11

     5,91 %

     7.

     Demokratická strana

     8

     4,30 %

     8.

     Slovenské hnutie obrody

     5

     2,69 %

     9.

     SAS

     5

     2,69 %

     10.

     DOBRÁ VOĽBA

     4

     2,15 %

     11.

     SNS

     3

     1,61 %

     Na priebeh volieb dohliadala školská volebná komisia v zložení:

      

      

     Preds.

     Dominika Vopátová - preds.  ŽŠR

     3.B

     Členovia

     Hana Karasová

     SPT

      

     Michal Minarovský SPT

      

     Terézia Vančová

     3.A

      

     Barbora Poláková

     3.A

      

     Nicolas Arnold

     3.A

      

     Solčánska Lucia

     3.A

      

     Filip Popaďák

     3.A

     https://gymhc.edupage.org/album/#photos:album:210

     Garant: Mgr. Mária  Juristová

            Simulované Študentské voľby do NR SR  2020

     4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

     Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

     Čas:        8:00 hod. – 12:00 hod.

     Volebná miestnosť:  odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

     Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

     Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

     Garant: Mgr. Mária  Juristová

      

           ŠTUDENTSKÉ VOĽBY 2020

      

      

     Cieľom Študentských volieb nie je propagovať v škole “činnosť politických strán a politických hnutí”, ale prostredníctvom práce so spoločenskými fenoménmi a ich pomenovaním, následnou analytickou a syntetickou prácou, s využitím metód diskusie a debaty, rovesníckeho vzdelávania, práce so zdrojmi, zážitkového a skúsenostného učenia a pod. u študentov a študentiek rozvíjať nasledovné schopnosti, kompetencie, hodnoty a postoje potrebné pre život v demokratickej spoločnosti:

     ● Kritické myslenie,

     ● Schopnosť pracovať s informáciami a dátami a myslieť analyticky aj synteticky,

     ● Schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach,

     ● Schopnosť argumentácie, diskusie a deliberácie,

     ● Mediálna gramotnosť,

     ● Schopnosť rozoznať propagandu, neúplné, nepravdivé, klamlivé alebo zavádzajúce informácie,

     ● Schopnosť vyvodzovania záverov na základe dôkazov a argumentov,

     ● Rozhodovacie schopnosti,

     ● Schopnosť, ochota a záujem zapojiť sa do občianskeho života,

     ● Zodpovednosť,

     ● Občianska participácia a angažovanosť,

     ● Porozumenie dôležitosti demokratickej vlády a jej udržiavania a rozvoja,

     ● Porozumenie mechanizmov zastupiteľskej demokracie a nadobudnutie vedomostí v tejto oblasti,

     ● Uvedomenie si práv a povinností občana Slovenskej republiky,

     ● Nadobudnutie rešpektu k základným princípom demokracie,

     ● A mnohé iné tak, ako je to uvedené vo vzdelávacích štandardoch predmetu Občianska  náuka, takže zároveň ponúka otvorenú príležitosť na rozvoj  výkonových štandardov  študentov a študentiek popri systematickom napĺňaní tých obsahových.

      

     Realizácia Študentských volieb na škole by pritom mala uplatňovať tieto princípy výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu:  

     1. Integrácia všetkých troch dimenzií procesu učenia:

     ● zručnosti a kompetencie,

     ● poznatky a informácie,

     ● hodnoty a postoje, 

      2. Kombinácia 3 didaktických prístupov:

     ● učenie “pre” demokraciu,

     ● učenie “v” demokratickom prostredí školy,

     ● učenie “o” demokracii,  

     3. Otvorenosť a demokratickosť:

     ● bez indoktrinácie,

     ● priznanie kontroverzie,

     ● rôznorodosť prístupov.

      

      Školská koordinátorka: Mgr. Mária Juristová

      


      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje