• Krajské kolo Olympiády ľudských práv
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     • 8. februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo OĽP. Našu školu reprezentovali  Branislav Korec,  študent 4.B triedy  a Ján  Centko, študent SPT, ktorý  sa umiestnil na 2. mieste ako úspešný riešiteľ. 

      Postúpil do celoštátneho kola OĽP a získal špeciálnu cenu od IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, návštevu sídla OSN v Ženeve a účasť na workshope k téme ochrany ľudských práv.

                                                         

       

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 15.2.2018 sa v CVČ Dúha konalo okresné kolo 10. ročníka dejepisnej olympiády.  Našu školu reprezentovalo sedem študentov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky!

    • Téma VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu nesie názov: „Mladí v Európe: Ako ďalej?“
     • Téma VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu nesie názov: „Mladí v Európe: Ako ďalej?“

     • Nadväzujúc na Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 (1.5.4.1 Ľudské práva, bod 5) sme  zapojili našich študentov  do VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu, ktorý nesie názov: „Mladí v Európe: Ako ďalej?“. Na hodinách mediálnej  výchovy a občianskej náuky žiaci vypĺňajú online dotazník, v ktorom dostanú možnosť vyjadriť sa k aktuálnym spoločenských témam,  ako formovanie politiky EÚ a SR v oblasti mládeže a zároveň je táto aktivita aj príspevkom k výchove k demokratickému občianstvu. 

   • Kontakty

    • Gymnázium Ivana Kupca
    • gymhc@zupa-tt.sk
    • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
    • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    • 000160164
    • 2021279282
    • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
  • Fotogaléria

   • Švajčiarsko - apríl 2019
   • EXPERT geniality show
   • Informatika
   • Študentské voľby - 4. februára 2020
   • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
   • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
   • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
   • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
   • GEW 2019 - 18. 11. 2019
   • GEW 2019 - 14.11.2019
   • GEW 2019 - 13.11.2019
   • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura