• Naši najlepší!!!

     • Naši najlepší !!!

      Dňa 6.6.2018 sa v priestoroch Spojenej školy  na Palárikovej ulici v Hlohovci uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád organizovaných CVČ Dúha. 

      Na vyhodnotení sa zúčastnili  žiaci nižšieho stupňa osemročného gymnázia našej školy, ktorí nás  úspešne reprezentovali a umiestnili sa na pódiových miestach.

      Všetkým umiestneným blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

      Zoznam našich najúspešnejších "malých":

      Prima: A. Ágh, V. Brunčáková, L. Donovalová, E. Goncalves, T. Krajčovič, K. Minarovská

      Sekunda: J. Hulala, F. Husár, J. Miklošíková, N. Zomborská

      Tercia: O. Hanzlík, S. Lukáč, M. Potanko

      Kvarta: I. Mlynarčíková, M. Remenárová, A. Sobotovičová

    • "Lidice pro 21. století"
     • "Lidice pro 21. století"

     • V školskom roku 2017/2018 v medzinárodnej súťaži

      "Lidice pro 21. století"

      pre deti a mládež z celého sveta vo veku 10–19 rokov, ktorú vyhlasuje Pamätník Lidice, organizácia Ministerstva kultúry Českej republiky, Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe.

      Cenu poroty v II. kategórii získala

      ALICA STRUKOVÁ

      Tohto ročníka sa zúčastnilo celkom 1894 súťažiacich z Českej republiky a Slovenska. V I. kategórii (10 - 14 rokov) sa do súťaže zapojilo 958 žiakov, v II. kategórii (15 - 19 rokov) 936 študentov. Dievčat sa zapojilo 1078 a chlapcov 816. Počet registrovaných škôl bol tento rok 115.

      Alicke právom náleží  čestné miesto v galérii úspešných študentov našej školy.

      Ďakujeme 

      Ti Alicka za príkladnú reprezentáciu ako aj  šírenie vysokej kvality a dobrého mena našej školy 

      na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni.

      Vysledkova_listina.docx

    • Návšteva sídla OSN v Ženeve
     • Návšteva sídla OSN v Ženeve

     • Pri príležitosti 20. ročníka Olympiády ľudských práv udelila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže úspešným riešiteľkám a riešiteľom na 1. až 3. mieste krajských kôl špeciálnu cenu – návštevu sídla OSN v Ženeve. Návšteva Ženevy sa konala 30. apríla až 2. mája 2018. Členom delegácie bol aj študent našej školy Ján Centko, ktorý sa v krajskom kole OĽP umiestnil na 2. mieste. Sídlo Organizácie spojených národov v Ženeve je jedným zo štyroch riaditeľstiev OSN. Palác Národov (Palais des Nations) je centrálou a miestom rokovaní viacerých agentúr a programov OSN, ktoré sa zameriavajú na podporu a ochranu ľudských práv, predovšetkým Rady pre ľudské práva pri OSN či UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov).

    • XX. ročník Olympiády ľudských práv
     • XX. ročník Olympiády ľudských práv

     •  

      Dvadsiaty ročník celoštátneho kola OĽP sa niesol v slávnostnom duchu, nosnou témou bola:

      „Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva.

      Príhovor  prezidenta SR Andreja Kisku k účastníkom  XX. ročníka Olympiády ľudských práv

      https://vimeo.com/265880157    

   • Kontakty

    • Gymnázium Ivana Kupca
    • gymhc@zupa-tt.sk
    • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
    • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    • 000160164
    • 2021279282
    • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
  • Fotogaléria

   • Švajčiarsko - apríl 2019
   • EXPERT geniality show
   • Informatika
   • Študentské voľby - 4. februára 2020
   • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
   • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
   • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
   • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
   • GEW 2019 - 18. 11. 2019
   • GEW 2019 - 14.11.2019
   • GEW 2019 - 13.11.2019
   • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura