• Python Cup - výsledky

     • Dňa 13. februára 2019 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž v programovaní Python Cup, ktorej sa zúčastnilo 12 študentov.

      Najlepší súťažiaci z našej školy sú Viktória Novosadová zo sexty (82 percentil), David Patrnčiak zo septimy (71 percentil) a Andrej Morovics zo sexty (70 percentil).

      Najlepší študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu našej školy.

    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 14.2. 2019 sa na Strednej športovej škole v Trnave konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala v kategórii 2C študentka 4.B triedy  A l e x a n d r a   BULTMANOVÁ .

       

      V kategórii 2C súťažia tí žiaci stredných škôl, ktorí majú jedného z rodičov nemecky hovoriaceho, tzv Muttersprachler, ďalej žiaci, ktorí sa zúčastnili dlhšieho pobytu v nemecky hovoriacej krajine a tiež žiaci nemeckých bilingválnych stredných škôl.

      V tejto silnej konkurencii obsadila Saška krásne 5.miesto, za čo jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.☺

       

      Mgr. Košťálová

    • Okresné kolo 11. ročníka dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo 11. ročníka dejepisnej olympiády

     • Dňa 14.2.2019 sa v CVČ Dúha konalo okresné kolo 11. ročníka dejepisnej olympiády. Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

      Katke Minarovskej, Eme Čulákovej a Ondrejovi Hanzlíkovi  blahoželáme k  postupu do krajského kola.

      Mgr. Beáta Toholová

       

       

     • Python Cup a Scratch Cup - súťaže z programovania

     • Dňa 13. februára 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž v programovaní Python Cup, ktorej sa zúčastnili študenti tried kvinta (2 študenti), sexta (6 študentov), septima (3 študenti) a III.A (1 študent).  Školského kola súťaže Scratch Cup sa zúčastnili 3 žiaci z tercie. 

    • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13.2.2019 sa na Strednej priemyselnej škole v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školy reprezentovali Klára Lišková (2.B), Samuel Řeřicha (4.A) a Peter Vidlička (4.A). Všetci traja podali výborné výkony, ale najviac sa darilo Samuelovi Řeřichovi, ktorý vo svojej kategórii zvíťazil a v marci sa zúčastní celoštátneho kola Olympiády v Bratislave. K jeho úspechu mu srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže.

    • SIMULOVANÉ ROKOVANIE  NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
     • SIMULOVANÉ ROKOVANIE  NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

     • Náš školský tím v zložení Nicolas Arnold, Terézia Vančová z 2.A, Barbara Bučková, Dominika Vopátová z 2.B a Barbara Homolová z 3.A. postúpil  do semifinálového kola prvého ročníka súťaže simulovaného rokovania NRSR , ktoré sa uskutočnilo 8. februára. 2019 na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

      https://gymhc.edupage.org/album/#gallery/157

      Mgr. Mária Juristová

       

    • XXI.ročník KK OĽP
     • XXI.ročník KK OĽP

     •        7. februára 2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnil XXI. ročník  Krajského kola OĽP. Našu školu reprezentovali  Michal Minarovský a Peter Preťo, študenti SXT.

     • Junior Internet

     • Pravidelne každý rok sa koná súťaž Junior Internet, ktorá je určená pre žiakov a študentov. Tento rok pôjde už v poradí o 14. ročník. Asociácia pre mládež, vedu a techniku (Amavet) spustila registráciu a prihlasovať svoje projekty môžu žiaci do 28. februára 2019 na stránke juniorinternet.sk. Môžu záujemcovia súťažiť len sami za seba? Študenti majú na výber – prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov maximálne s tromi členmi.

      Súťažných kategórií je šesť:

      JuniorWEB – naprogramované webové stránky. Prihlasovanie vlastných webových stránok, webových aplikácií, naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené na internete.

      JuniorDESIGN – digitálne grafické práce na rôzne témy. Prihlasovanie vytvorených digitálnych grafických prác, plagátov, kresieb, dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek iných elektronických grafických prác, ktoré sú umiestnené na internete.

      JuniorTEXT – súťažné texty na vyhlásenú tému. Prihlasovanie textov na vyhlásenú tému „Ako by malo Slovensko viesť Európu?“. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov. Text musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora.

      JuniorBLOG – blogy a vlogy. Prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, videoblogov, teda stránok/kanálov, na ktorých sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotí vývojová/progra­mátorská časť, ale obsah a forma.

      JuniorAPP – aplikácie. Prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a smartfóny.

      JuniorLEARN – vzdelávacie projekty. Kategória pre weby a aplikácie, ktoré poskytujú vzdelávací obsah, weby škôl, miest, obcí, prípadne regiónov.

      Prihlásiť sa môžete u šk. koordinátora (M. Vavrová).

   • Kontakty

    • Gymnázium Ivana Kupca
    • gymhc@zupa-tt.sk
    • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
    • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    • 000160164
    • 2021279282
    • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
  • Fotogaléria

   • Švajčiarsko - apríl 2019
   • EXPERT geniality show
   • Informatika
   • Študentské voľby - 4. februára 2020
   • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
   • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
   • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
   • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
   • GEW 2019 - 18. 11. 2019
   • GEW 2019 - 14.11.2019
   • GEW 2019 - 13.11.2019
   • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura