• Matematický klokan 2020

     • do 25. mája školský koordinátor (Mgr. Miroslava Vavrová) informuje žiakov o online súťaži a pošle im prístupové kódy.

      Od 25. mája do 31. mája sa žiaci skúšobne prihlásia svojím kódom na stránke súťaže. V prípade záujmu si môžu urobiť cvičný test.

      Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00. Žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ môžu napísať test v škole.

      29. júna zverejníme výsledky (počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie). Celoslovenské výsledky v tomto školskom roku zverejňovať nebudeme.

      september 2020 školy dostanú diplomy a darčeky pre svojich súťažiacich.

    • Oznam - k 5 - ročnej bilingválnej forme štúdia a 4 - ročnej forme štúdia
     • Oznam - k 5 - ročnej bilingválnej forme štúdia a 4 - ročnej forme štúdia

     • Opätovne žiadame rodičov uchádzačov do 5-ročnej bilingválnej formy štúdia a 4 - ročnej formy štúdia, aby čo najskôr na mail: gymhc@zupa-tt.sk zaslali údaje o druhom zákonnom zástupcovi, ktorý nebol uvedený v prihláške. Treba uviesť:

      Meno a priezvisko

      Adresa trvalého bydliska

      Kontakt (tel. číslo, mail)

      Číslo elektronickej schránky (oboch zákonných zástupcov)

      Ďakujeme

    • PRÍHOVOR MATURANTOV
     • PRÍHOVOR MATURANTOV

     •              Vážená pani riaditeľka, vážená pani zástupkyňa, vážený profesorský zbor, milí spolužiaci,

                  dovoľte mi v mene triedy oktáva touto netradičnou formou povedať pár slov na záver nášho 8-ročného štúdia.

                 Do našej školy sme prišli v roku 2012 ako malé deti, ktoré nevedeli, čo ich čaká. Na maturantov sme rok čo rok pozerali s veľkým rešpektom. Čas plynul svojím nezvratným tempom a my sme si postupne uvedomovali, že sa blíži skúška dospelosti. Voľba seminárov, stužková slávnosť, dozvuky... a zrazu nám zostala už len tá menej príjemná udalosť. Maturitná skúška. Poctivo sme precvičovali maturitné testy, no potom nastal deň D. Školy sa v dôsledku pandémie museli zatvoriť. Klamala by som, keby som tvrdila, že zrušenie písomnej formy maturitnej skúšky nás nepotešilo. A ešte väčším klamstvom by bolo tvrdenie, že zrušenie ústnej formy maturitnej skúšky nás sklamalo. Viem, mnohí z Vás nám možno závidia, no verte, že ani my sme to nedostali celkom zadarmo. Predsa len sme sa tých osem rokov učiť museli.

              Počas nášho štúdia sme stihli vystriedať veľké množstvo vyučujúcich. Dúfam však, že to nebolo len vďaka našej neschopnosti pochopiť niektoré učivá.

              Dovoľte mi, milé pani profesorky, aby som Vám poďakovala. Za každý jeden úsmev, ba aj za prísny  pohľad. Aj vďaka Vám sa z nás stali samostatnejší a zodpovednejší ľudia.

             Veľké ďakujeme patrí  našej triednej pani profesorke, Mgr. Gabriele Kajtárovej, ktorá s nami síce “nebojovala”  celých 8 rokov, no aj tie posledné 4 stáli za to. Pani profesorka, ďakujeme za nekonečnú trpezlivosť, ktorú ste s nami mali -  či už na hodinách matematiky, alebo  pri dodržiavaní termínov odovzdávania ospravedlneniek.

            Milí spolužiaci, viem, že sa tešíte na čas, keď sa aj z Vás stanú maturanti a budete sa môcť posunúť vo Vašom živote ďalej. No dovtedy, užívajte si čas na našom gymnáziu. Vytvárajte si spomienky, ktoré Vám zostanú už navždy. Učte sa dôsledne, lebo to, že vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť, platí.

            Na záver mi dovoľte vysloviť ešte jedno veľké ďakujeme. Všetkým Vám prajeme veľa úspechov a najmä zdravia.
                                                                                                       S láskou oktáva

    • Maturitné predmety
     • Maturitné predmety

     • Riaditeľka školy určuje v školskom roku 2019/2020 nasledovné skupiny predmetov, z ktorých sa známky započítajú do hodnotenie maturitného predmetu.

      Maturitny_predmet.pdf​​​​​​​   • Kontakty

    • Gymnázium Ivana Kupca
    • gymhc@zupa-tt.sk
    • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
    • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    • 000160164
    • 2021279282
    • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
  • Fotogaléria

   • Švajčiarsko - apríl 2019
   • EXPERT geniality show
   • Informatika
   • Študentské voľby - 4. februára 2020
   • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
   • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
   • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
   • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
   • GEW 2019 - 18. 11. 2019
   • GEW 2019 - 14.11.2019
   • GEW 2019 - 13.11.2019
   • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura