• Road2FEI

      V októbri 2019 vyhlásila Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a  Národné centrum robotiky,  ktorého šéfom je prof. Ing. František Duchoň, PhD., robotickú súťaž pre študentov stredných škôl s názvom Road2FEI. Cieľom súťaže bolo poskladať autonómneho robota a naprogramovať ho tak, aby zdolal stanovenú dráhu.

      Súťaž mala 10 kôl a zapojilo sa do nej niekoľko tímov z celého Slovenska, no do cieľovej rovinky nedobehli všetci. Víťazmi prvého ročníka Road2FEI sa stali  dva tímy z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a to:

      Porota sa rozhodla oceniť oba tímy. Dňa 23.6.2020 obdržali ocenenia spolu s ďakovným listom dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Dr. Ing. Miloša Oravca všetci členovia tímov a taktiež Mgr. Miroslava Vavrová, ich učiteľka informatiky. Ocenenia im priniesol a osobne odovzdal profesor z FEI, František Duchoň, absolvent hlohovského gymnázia, na ktorého sme všetci pyšní.

     • Megamozog 2020

      Počas dištančného vzdelávania spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. vyhlásila online súťaž Megamozog 2020, ktorá mala za cieľ podporiť záujem o problematiku nízkouhlíkového energetického mixu a rozumného využívania energií s cieľom znižovania emisií skleníkových plynov. Súťaž bola určená žiakom základných škôl a stredných škôl na Slovensku. Súťaž prebehla v troch kolách od 27. marca 2020. Do súťaže Megamozog 2020 sa z našej školy zapojili študenti z rôznych tried.

      Výhercovia súťaže:

      1. kolo: Filip Lányi, 2. A

      2. kolo: Ernest Fázik, 1. B

      3. kolo: Adela Hlavnová, 2. B

      Výhercom blahoželáme.

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      Rozhodnutím MŠVVaŠ SR 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 a nášho zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja sa obnovuje školské vyučovanie v dňoch 29. júna 2020 až 30. júna 2020.

      Bližšie informácie Vám v priebehu budúceho týždňa poskytnú Vaši triedni vyučujúci.

    • MÁME VÍŤAZA!!!!
     • MÁME VÍŤAZA!!!!

      Dňa 21.mája 2020 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kat.B . Tejto nie ľahkej kategórie sa zúčastnili:

      Pavol Náhlik (2.A)

      Nikol Horváthová (2.A)

      Tomáš Varga (2.A)

      Natália Kunová (Sexta)

      Ivana Mlynarčíková (Sexta)

      Pavol Náhlik obsadil vynikajúce 1.miesto a dôstojne obhájil svoje prvenstvo z minulého školského roka v kategórii C.

      Ďakujeme!!!!!

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA POKRAČUJE!!!!
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA POKRAČUJE!!!!

      Každoročne Slovenský inštitút mládeže Iuventa organizuje veľké množstvo kôl predmetových olympiád. Tento školský rok v dôsledku pandémie coronavírusu boli mnohé predmetové olympiáda zrušené. Chemici sa však nevzdali a rozhodli sa organizovať jednotlivé kolá CHO dištančnou formou.

      Dňa 7.mája 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády kat.D. Našu školu reprezentovali žiačky triedy KVARTA:

      Johanka Miklošíková

      Dominika Frýdecká

      Nikol Zomborská

      Dominika s Johankou ako úspešné riešiteľky postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 28. mája 2020. Aj v tomto kole sa stali úspešnými riešiteľkami.

      Dievčatám srdečne blahoželáme!!!

    • Dištančné vzdelávanie Telesnej a športovej výchovy
     • Dištančné vzdelávanie Telesnej a športovej výchovy

      V čase mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiaceho prerušenia vyučovania sme hľadali pútave formy vzdelávania aj v športovej oblasti. Naši žiaci sa zapojili do  Veľkého olympijského online kvízu, v ktorom mohli ukázať svoje vedomosti a vyhrať aj vecné ceny. Úspešnými riešiteľkami sa stali 

                   Dominika Janišová (Sexta) a Dominika Dudášová (3.B)

      Dievčatám srdečne blahoželáme! Súťaž organizoval odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.

      Mgr. S. Šulimanová

   • Nadpis

   •   Simulované Študentské voľby do NR SR  2020

    4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

    Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

    Čas:        8:00 hod. – 12:00 hod.

    Volebná miestnosť:  odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

    Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

    Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

    Garant: Mgr. Mária  Juristová ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Nebojme sa robotiky
  • Projekt Nebojme sa robotiky
  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019