• OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Milí rodičia, študenti!

      Pri nástupe do školy musia mať žiaci podpísané Vyhlásenie zákonným zástupcom, jednorázové papierové obrúsky  a 2 rúška.

      Harmonogram odovzdávania učebníc Vám oznámia Vaši triedni učitelia.

      Tešíme sa na Vás!

      Vyhlasenie.docx

     • Road2FEI

     • V októbri 2019 vyhlásila Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a  Národné centrum robotiky,  ktorého šéfom je prof. Ing. František Duchoň, PhD., robotickú súťaž pre študentov stredných škôl s názvom Road2FEI. Cieľom súťaže bolo poskladať autonómneho robota a naprogramovať ho tak, aby zdolal stanovenú dráhu.

      Súťaž mala 10 kôl a zapojilo sa do nej niekoľko tímov z celého Slovenska, no do cieľovej rovinky nedobehli všetci. Víťazmi prvého ročníka Road2FEI sa stali  dva tímy z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a to:

      Porota sa rozhodla oceniť oba tímy. Dňa 23.6.2020 obdržali ocenenia spolu s ďakovným listom dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Dr. Ing. Miloša Oravca všetci členovia tímov a taktiež Mgr. Miroslava Vavrová, ich učiteľka informatiky. Ocenenia im priniesol a osobne odovzdal profesor z FEI, František Duchoň, absolvent hlohovského gymnázia, na ktorého sme všetci pyšní.

     • Megamozog 2020

     • Počas dištančného vzdelávania spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. vyhlásila online súťaž Megamozog 2020, ktorá mala za cieľ podporiť záujem o problematiku nízkouhlíkového energetického mixu a rozumného využívania energií s cieľom znižovania emisií skleníkových plynov. Súťaž bola určená žiakom základných škôl a stredných škôl na Slovensku. Súťaž prebehla v troch kolách od 27. marca 2020. Do súťaže Megamozog 2020 sa z našej školy zapojili študenti z rôznych tried.

      Výhercovia súťaže:

      1. kolo: Filip Lányi, 2. A

      2. kolo: Ernest Fázik, 1. B

      3. kolo: Adela Hlavnová, 2. B

      Výhercom blahoželáme.

     • Výsledková listina z prijímacích pohovorov

     • Vysledkova_listina_OGY_2020-2021(1).pdf

      Zavazne_potvrdenie(1).docx

      Prosíme Vás, aby ste v zmysle § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.  a v zmysle § 14 ods. 1, ods.2, § 16 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. a § 28 ods. 2, § 31 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. obaja zákonní zástupcovia po zverejnení výsledkov prijímacích pohovorov prišli osobne prevziať rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa na sekretariát Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

      dňa 19. 6. 2020 od 8:00 do 14:00

      V prípade, že si osobne nemôžete prevziať rozhodnutie, bude Vám zaslané poštou.

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Rozhodnutím MŠVVaŠ SR 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 a nášho zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja sa obnovuje školské vyučovanie v dňoch 29. júna 2020 až 30. júna 2020.

      Bližšie informácie Vám v priebehu budúceho týždňa poskytnú Vaši triedni vyučujúci.

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA KAT.C
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA KAT.C

     • Dňa 4. júna 2020 sa uskutočnilo dištančnou formou krajské kolo chemickej olympiády kat.C.

      Našu školu reprezentovali:

      Doris Dvoranová (Kvinta)

      Stanislav Lukáč (Kvinta)

      Samuel Ballay (1.A)

      Doris skončila ako úspešná riešiteľka.

      ĎAKUJEME!!!!

       

    • MÁME VÍŤAZA!!!!
     • MÁME VÍŤAZA!!!!

     • Dňa 21.mája 2020 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kat.B . Tejto nie ľahkej kategórie sa zúčastnili:

      Pavol Náhlik (2.A)

      Nikol Horváthová (2.A)

      Tomáš Varga (2.A)

      Natália Kunová (Sexta)

      Ivana Mlynarčíková (Sexta)

      Pavol Náhlik obsadil vynikajúce 1.miesto a dôstojne obhájil svoje prvenstvo z minulého školského roka v kategórii C.

      Ďakujeme!!!!!

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA POKRAČUJE!!!!
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA POKRAČUJE!!!!

     • Každoročne Slovenský inštitút mládeže Iuventa organizuje veľké množstvo kôl predmetových olympiád. Tento školský rok v dôsledku pandémie coronavírusu boli mnohé predmetové olympiáda zrušené. Chemici sa však nevzdali a rozhodli sa organizovať jednotlivé kolá CHO dištančnou formou.

      Dňa 7.mája 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády kat.D. Našu školu reprezentovali žiačky triedy KVARTA:

      Johanka Miklošíková

      Dominika Frýdecká

      Nikol Zomborská

      Dominika s Johankou ako úspešné riešiteľky postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 28. mája 2020. Aj v tomto kole sa stali úspešnými riešiteľkami.

      Dievčatám srdečne blahoželáme!!!

    • Dištančné vzdelávanie Telesnej a športovej výchovy
     • Dištančné vzdelávanie Telesnej a športovej výchovy

     • V čase mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiaceho prerušenia vyučovania sme hľadali pútave formy vzdelávania aj v športovej oblasti. Naši žiaci sa zapojili do  Veľkého olympijského online kvízu, v ktorom mohli ukázať svoje vedomosti a vyhrať aj vecné ceny. Úspešnými riešiteľkami sa stali 

                   Dominika Janišová (Sexta) a Dominika Dudášová (3.B)

      Dievčatám srdečne blahoželáme! Súťaž organizoval odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.

      Mgr. S. Šulimanová

     • Prijímacie skúšky do 1. ročníka 8 - ročnej formy štúdia

     • Prijímacie skúšky do 1. ročníka 8 - ročnej formy štúdia v školskom roku 2020/2021 sa uskutočnia nasledovne:

      1. termín: 15.6.2020

      2. termín: 18.6.2020

      Začiatok prezentácie žiakov je o 8:00 hod., podľa harmonogramu priloženom v pozvánke na prijímacie skúšky.

       

    • AKO OBNOVIŤ PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC/EURO26
     • AKO OBNOVIŤ PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC/EURO26

     • Predkladáme Vám najnovšie informácie o potrebe a spôsobe predĺženia platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok.

      Informácia/inštrukcia pre rodičov a žiakov k predlžovaniu platnosti preukazu: Revalidácia jún 2020

      Keďže žiaci nie sú na školách, objednávanie známok sa zjednodušuje tak, že od 1.6.2020 si budú môcť žiaci/rodičia objednať známky individuálne cez e shop:

      priamo s doručením domov - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

      Od druhej polovice augusta bude možné objednať známky opäť aj cez školy, budeme Vás o tom včas informovať.

     • Predĺženie platnosti ISIC na dopravu na šk. rok 2020/2021

   • Kontakty

    • Gymnázium Ivana Kupca
    • gymhc@zupa-tt.sk
    • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
    • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    • 000160164
    • 2021279282
    • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
  • Fotogaléria

   • Švajčiarsko - apríl 2019
   • EXPERT geniality show
   • Informatika
   • Študentské voľby - 4. februára 2020
   • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
   • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
   • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
   • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
   • GEW 2019 - 18. 11. 2019
   • GEW 2019 - 14.11.2019
   • GEW 2019 - 13.11.2019
   • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura