• RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Riaditeľka školy v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje dňa 29.04.2024 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy z dôvodu konania prijímacích pohovorov do 1. ročníka pre šk. rok 2024/2025.

    • Anglické divadlo s moderným spracovaním
     • Anglické divadlo s moderným spracovaním

     • Dňa 20. marca 2024 sa v kine Úsmev mesta Hlohovec konalo očarujúce divadelné predstavenie, ktoré bolo pripravované a realizované triedou 3.B. Tento divadelný zážitok bol inšpirovaný slávnou rozprávkou Mrázik a určený pre základné školy z celého mesta. Pod vedením ich učiteľov sa žiaci 3.B triedy odvážne pustili do adaptácie a prezentácie tohto kúzelného príbehu na divadelnom javisku.

      S láskou a zanietením pracovali na každom detaile od kostýmov po scénografiu, aby divákov zaviedli do sveta rozprávky a zažili nezabudnuteľné divadelné dobrodružstvo. Pozitívne ohlasy od divákov potvrdili, že toto divadelné predstavenie nebolo len zábavnou udalosťou, ale aj príležitosťou na učenie a inšpiráciu.

      Žiaci 3.B triedy si svojou tvrdou prácou a nadšením zaslúžia veľkú pochvalu za ich úžasný výkon a za to, že dokázali priniesť kúsok čarovnej atmosféry Mrázika do sŕdc mladých divákov v Hlohovci.

       

      Viac vo fotogalérii

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 3. 4. 2024 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Zúčastnilo sa  spolu osem študentov z tried príma, sekunda a tercia.

      Najúspešnejší bol Samuel Fatura z triedy príma, ktorý sa v kategórii Z6 umiestnil na 2.mieste.

      V kategórii Z7 sme mali 1 úspešného riešiteľa – Michala Herceka z triedy sekunda, ktorý skončil na 4.mieste.

      Na 3.mieste v kategórii Z8 sa umiestnila Lenka Miklovičová.

      Ďakujeme študentom za vzornú reprezentáciu školy a výborné výsledky.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Dňa 10.4.2024 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády.

      Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas

      kategórii P6 sme mali 6 úspešných riešiteľov. Celkovo  na 3. mieste sa umiestnil Filip Gese, ktorý získal  19 bodov.

      kategórii P8 najviac bodov získala Lenka Miklovičová, ktorá sa umiestnila celkovo na 2.mieste zo ziskom 22 bodov.

      Ďakujeme študentom za vzornú reprezentáciu školy a výborné výsledky.

       

    • „Mladý Európan“
     • „Mladý Európan“

     • Dňa 16.4.2024 sa  trojčlenné družstvo našej školy, v zložení Adam Ágh, Jakub Žovinec a Kristián Majka, zúčastnilo regionálnej vedomostnej súťaže „Mladý Európan“, ktorú každoročne organizuje Europa Direct v Senici. Tento rok sa súťaž konala pod záštitou zástupcu Európskej komisie na Slovensku p. Andrejom Krchňavým. Medzi výberom 13-tich najlepších družstiev stredných škôl  Trnavského kraja sme obsadili 3. miesto.

      Viac vo fotogalérii.

      Zúčastneným študentom gratulujeme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

      Mgr. Ľubica Nevydalová

       

    • OBROVSKÝ ÚSPECH NAŠICH FLORBALISTOV
     • OBROVSKÝ ÚSPECH NAŠICH FLORBALISTOV

     • Študenti Jerguš Surma (Sexta) a Marek Meliš (Kvinta), dvaja odchovanci hlohovského florbalu sa stali majstrami Slovenska v kategórii juniorov za tím AS Trenčín. Obaja ešte vekom dorastenci boli súčasťou rekordnej sezóny tímu AS, ktorý skončil v základnej časti na prvom mieste a cez play off prešiel iba s jedinou prehrou.

      Jerguš, starší z dvojice, patrí k základným pilierom obrany dorastenckého a juniorského tímu a Marek je najlepším strelcom dorastencov. Oboch ešte čakajú majstrovstvá Slovenska v kategórii dorastencov v máji.

      Chlapcom gratulujeme k nádhernému úspechu a držíme palce na majstrovstvách v máji.

     • Dejepisná exkurzia

     • Dňa 11.4.2024 triedy 3.A a Septima navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Počas Slovenského štátu tu bol zriadený pracovný a koncentračný tábor pre „ menejcenné“ židovské obyvateľstvo. Tu chvíľu pracovali, pokým ich nedeportovali do nemeckých vyhladzovacích táborov v Poľsku.

      Pani lektorka veľmi pútavo vyrozprávala, aké útrapy a verejné poníženie zažívali Židia nielen u nás , ale v celej Európe.

      Mgr. Beáta Toholová, Mgr. Andrea Miková

    • Chemický náboj
     • Chemický náboj

     • Dňa 12. apríla sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra v Bratislave uskutočnil 2. ročník Chemického náboja. Cieľom súťaže je vyriešiť v priebehu 120 minút čo najviac úloh z rôznych oblastí chémie. Súťažné zadania sú častokrát veľmi zaujímavé a náročné, no naše 4 tímy sa s nimi popasovali na výbornú. 

      V kategórii Junior nás reprezentovali:

      Naďa Gažovičová (2.B), Laura Kačalová, Sára Mončeková, Tatiana Vendleková (všetky 3.A) - 26. miesto

      Zdenko Lekár (Kvinta), Daniel Minarovský (Kvarta), Veronika Ščasná, Dorota Zacharová (obe 1.A) - 31. miesto

       

      V kategórii Senior nás reprezentovali:

      Ernest Fázik (5.B), Sofia Löfflerová, Katarína Minarovská (obe Septima), Filip Moskal (5.B) - 10. miesto (najlepšie z gymnázií v Trnavskom kraji)

      Natália Behrová (2.A), Leo Kurinec (Oktáva), Michal Ondriš (4.A), Veronika Tomková (3.A) - 17. miesto

      Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy

    • Krajské kolo SOČ
     • Krajské kolo SOČ

     • Dňa 22.marca sa v Galante konalo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Táto súťaž dáva študentom možnosť rozvíjať tvorivé kompetencie, kritické myslenie, teoretické vedomosti ako aj praktické zručnosti. 

      Našu školu reprezentovalo jedenásť študentov tretích ročníkov s desiatimi prácami vo ôsmich odboroch. Najlepšie sa darilo študentom triedy Septima:

      Richard Gergič (odbor: Ekonomika a riadenie) - 3. miesto

      Katarína Minarovská (odbor: Chémia, potravinárstvo) - 2. miesto, postup na celoštátnu prehliadku

       

      Všetkým študentom ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a Katke držíme palce na celoštátnom kole.

       

    • Okresné kolo chemickej olympiády
     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • Dňa 14. marca sa v priestoroch našej školy uskutočnilo okresné kolo jubilejného 60. ročníka Chemickej olympiády v kategórii D, ktorá je určená pre žiakov základných škôl. Hoci chémia patrí medzi ťažšie predmety a postupne sa záujem o túto krásnu vedu znižuje, žiaci okresu Hlohovec preukázali, že vášeň pre chémiu v nich stále je. 

      Našu školu krásnymi výsledkami reprezentovali chlapci z triedy Kvarta - Daniel Minarovský, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a Šimon Görög, ktorý obsadil 4. miesto. Obaja žiaci postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 18. apríla v Trnave.

      Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce na krajskom kole.

    • Krajské kolo Biologickej olympiády
     • Krajské kolo Biologickej olympiády

     • V dňoch 20. a 21. marca sa na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnil už 58. ročník Biologickej olympiády a to v kategóriách A a B. Študenti sa museli popasovať s naozaj zložitými úlohami z rôznych oblastí biológie. Súťaž pozostávala z vedomostného testu a 2 praktických úloh. 

      Našu školu reprezentovali Emily Tesárová (1.A), Hana Vyskočová (3.B) a Zdenko Lekár (Kvinta) v kat. B. Katarína Minarovská (Septima) a Veronika Tomková (3.A) zase v kat. A.

      Najlepšie sa darilo Emily Tesárovej, ktorá obsadila v konkurencii o rok starších študentov 7. miesto a Katke Minarovskej, ktorá v najvyššej a najnáročnejšej kategórii získala štatút úspešného riešiteľa.

      Všetkým študentom ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

    • Dejepisná súťaž
     • Dejepisná súťaž

     • Dňa 3.4.2024 sa na Spojenej škole (športové gymnázium) v Trnave konalo krajské kolo Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR.

      V tomto školskom roku bola súťažná téma „ Európske dejiny 1975 – 2000“.

      Súťaž súčasne prebiehala aj v Českej republike. V Trnavskom kraji súťažilo desať gymnázií a GIK obsadilo ôsmu  priečku.

      Za reprezentáciu školy ďakujeme študentom – Beáta Bojnanská ( 4.B ),

                                                                                 Kristián Majka ( 4.B ),

                                                                                 Ján Očenáš ( 3.A ).

       

       

    • Súťaž v umeleckom prednese
     • Súťaž v umeleckom prednese

     • V stredu 27. marca sme sa zúčastnili na súťaži v umeleckom prednese Hollého pamätník.

      Katka Sučasnská, žiačka sekundy,  sa vo svojej kategórii umiestnila na 3. mieste.

       

      Srdečne jej blahoželáme! 

     • „Opýtaj sa primátora“

     • V rámci projektu „Opýtaj sa primátora“ sa dňa 04.04.2024 na našej škole GIK Hlohovec konalo stretnutie študentov s pánom primátorom p. Mgr. I. Baranovičom MPH a zástupcami mesta, vrátane viceprimátora, vedúcej a referentkami z odboru školstva a riaditeľky Mestského kultúrneho centra i ďalších.Predstavitelia mesta prezentovali študentom svoje rozbehnuté i plánované projekty, ktoré sa týkajú života v meste s cieľom spolupráce s mladými ľuďmi. Študenti sa aktívne zapájali a kládli svoje otázky, pričom sa beseda dotkla viacerých tém – kultúrnych, športových, fungovania infraštruktúry a podobne. Vedeniu mesta študenti ponúkli aj návrhy na zlepšenie rozvoja mesta.Touto cestou by sme chceli vyjadriť poďakovanie vedeniu mesta, za ponúknutú možnosť prezentovať názory a nápady študentov. Zároveň veríme, že takéto stretnutie a spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.Mgr. Andrea Miková

    • International Masterclasses 2024
     • International Masterclasses 2024

     • Dňa 25.3.2024 sa 12 našich študentov stalo na jeden deň časticovými fyzikmi vďaka iniciatíve CERNu v Ženeve a ďalším vedeckým laboratóriám a univerzitám, ktoré každý rok viac ako 13 000 študentom v 60 krajinách približujú krásu aj nároky vedeckej práce a najmä fundamentálneho výskumu. 

      Súčasťou zážitkami a vedomosťami nabitého programu, ktorý pre slovenských študentov pripravili organizátori z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave boli prednášky teoretického fyzika Mgr. Juraja Tekela, PhD. „Časticová fyzika od A po Z“, jadrového fyzika Mgr. Michala Dubovského, PhD. "Experiment ATLAS a pozorovanie častíc", pozorovanie elementárnych častíc v hmlovej komore s doktorandom z katedry jadrovej fyziky Mgr. Danielom Suchým či vyhodnocovanie reálnych dát z urýchľovača v CERNe s Mgr. Barborou Eckerovou, PhD. z oddelenia subjadrovej fyziky.

      Okrem toho sme mali možnosť komunikovať aj so slovenskými vedcami v CERNe Mgr. Michaelou Mlynárikovou, PhD. a Mgr. Tomášom Dadom, PhD., ktorí pracujú ako experimentálni fyzici práve na projekte ATLAS a spolu s našou medzinárodnou skupinou študentov zo Španielska, Srbska a Talianska sme sa spojili aj s ďalšími časticovými fyzikmi, postdoktorandmi Christosom Vergisom zo Srbska a Tobiasom Treczoksom z Nemecka, ktorí nás oboznámili s ich prácou v CERNe.

      Bežný školský deň bol naozaj neobyčajný. Ďakujeme

      PS: Pre tých, ktorí sa nezúčastnili podujatia, ponúkame aspoň digitálnu ochutnávku:

      https://ippog.org/imc-international-masterclasses

      https://home.cern/

      https://www.fnal.gov/

      https://www.svetcastic.sk/vseobecne-o-fyzike-castic

     • Svetový deň vody 2024 sa nesie v duchu využitia vody pre mier

     • Každý rok si 22. marca pripomíname význam vody pre život na Zemi a to, že si ju musíme vážiť a nesmieme ňou plytvať.

      Agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, každoročne udáva tému Svetového dňa vody. Tá zodpovedá súčasnej alebo budúcej výzve.

      Mottom tohtoročného Svetového dňa vody je „WATER FOR PEACE“ – „ VODA ZA MIER“.

      Zameriava sa na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta.
      Nedostatok vody alebo jej znečistenie, nedostatočný prístup všetkých ľudí k pitnej vode, to všetko môže spôsobiť nárast napätia medzi komunitami a krajinami.
      Svetový deň vody 2024 je o spolupráci na vyvážení potrieb každého, s odhodlaním zabezpečiť, aby nikto nezostal pozadu, aby sa voda stala katalyzátorom pre mierovejší svet. S rastúcimi vplyvmi zmeny klímy a rastúcim počtom obyvateľov existuje naliehavá potreba v rámci krajín i medzi nimi zjednotiť sa na ochrane a zachovaní nášho najcennejšieho zdroja.

      Študenti kolégia Zelenej školy si pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili vodný bar, v ktorom podávali vodu ochutenú ovocím a bylinkami. Chceli tým poukázať na význam a dôležitosť pitného režimu, hlavne pitia čistej vody, ktorá prospieva nášmu zdraviu a pleti, vyplavuje z tela jedovaté látky, priaznivo pôsobí na kĺby a svaly, dodáva telu energiu, reguluje teplotu tela. Akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom a určite ju ešte niekedy zopakujeme napr. počas teplých dní na konci školského roka.

    • SIMULOVANÉ PREZIDENTSKÉ VOĽBY
     • SIMULOVANÉ PREZIDENTSKÉ VOĽBY

     • Naši študenti sa radi zaujímajú o dianie v spoločnosti. Veľkou udalosťou v súčasnosti je voľba prezidenta SR.

      V rámci celoslovenského projektu Študentské voľby sme sa zapojili do simulovaných prezidentských volieb. Volieb sa mohli zúčastniť všetci študenti, ktorí dosiahli vek 15 a viac rokov. Rovnako ako na SR sme realizovali 2 kolá volieb (1. kolo 19.03.2024 a 2. kolo 26.03.2024).

      V rámci hlasovania sme sa zúčastnili aj dotazníkového prieskumu o znížení volebného veku.

      Výsledky z 1. kola volieb na našej škole:

      1. Ivan Korčok 132 hlasov 59,19%

      2. Peter Pellegrini 43 hlasov 19,28%

      3. Štefan Harabin 26 hlasov 11,66%

      4. Marian Kotleba 8 hlasov 3,59%

      5. Igor Matovič 7 hlasov 3,14%

      6. Krisztián Forró 2 hlasy 0,90%

      7. Milan Náhlik 2 hlasy 0,90%

      8. Róbert Švec 2 hlasy 0,90%

      9. Ján Kubiš 1 hlas 0,45%

      V rámci 2. kola volieb sme si mohli vybrať z dvoch kandidátov, ktorí reálne na Slovensku postúpili do druhého kola.

      Výsledky z 2. kola volieb na našej škole:

      1. Ivan Korčok 168 hlasov 79,62%

      2. Peter Pellegrini 43 hlasov 20,38%

      Kompletné výsledky zo všetkých škôl zapojených do tohto projektu v rámci celého Slovenska si môžete pozrieť na stránke: https://www.studentskevolby.sk/.

      Mgr. Miková Andrea

    • OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY
     • OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 12. marca 2024 sa v priestoroch CVČ Dúha v Hlohovci uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali 6 študenti v kategórii E a F.

      V kategórii E súťažila Helenka Hanáková, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a postupuje do krajského kola, Petra Černá, ktorá sa umiestnila na 9. mieste a bola úspešnou riešiteľkou a Lenka Miklovičová, ktorá sa umiestnila na 10. mieste a bola úspešnou riešiteľkou.

      Všetky študentky z triedy tercia.

      V kategórii F súťažili Jakub Breza, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola, Eliška Danišková, ktorá sa umiestnila na 17. mieste a Nikola Galánková, ktorá sa umiestnila na 22. mieste. Všetci študenti z triedy sekunda.

      Srdečne blahoželáme a Helenke a Jakubovi držíme palce v krajskom kole olympiády!

       

      Mgr. Miková Andrea

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje