• Návšteva SPU Nitra

     • Exkurzia SPU Nitra.

      V piatok 26.4.2019 študenti 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú seminár z biológie a chémie, sa zúčastnili exkurzie SPU v Nitre. Počas takmer trojhodinovej prehliadky sme mali možnosť nazrieť do laboratórií Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Študenti mali možnosť vyskúšať si rôzne praktické úlohy, zistili, aké odbory sa na fakulte študujú a aké je ich uplatnenie po skončení štúdia. Samotné praktické cvičenia boli pre seminaristov určite inšpirujúce a možno im pomôžu pri voľbe svojho povolania.

     • Biologická olympiáda - krajské kolo kategória A

     • Dňa 26. marca 2019 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády v najťažšej kategórii ANašu školu reprezentovali Matej Karas (oktáva), Nicol Polakovičová (oktáva), Barbora Černá (4.A).

      Matej Karas sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do celoštátneho kola.

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!!!

     • Python Cup - výsledky

     • Dňa 13. februára 2019 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž v programovaní Python Cup, ktorej sa zúčastnilo 12 študentov.

      Najlepší súťažiaci z našej školy sú Viktória Novosadová zo sexty (82 percentil), David Patrnčiak zo septimy (71 percentil) a Andrej Morovics zo sexty (70 percentil).

      Najlepší študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu našej školy.

    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 14.2. 2019 sa na Strednej športovej škole v Trnave konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala v kategórii 2C študentka 4.B triedy  A l e x a n d r a   BULTMANOVÁ .

       

      V kategórii 2C súťažia tí žiaci stredných škôl, ktorí majú jedného z rodičov nemecky hovoriaceho, tzv Muttersprachler, ďalej žiaci, ktorí sa zúčastnili dlhšieho pobytu v nemecky hovoriacej krajine a tiež žiaci nemeckých bilingválnych stredných škôl.

      V tejto silnej konkurencii obsadila Saška krásne 5.miesto, za čo jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.☺

       

      Mgr. Košťálová

    • Okresné kolo 11. ročníka dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo 11. ročníka dejepisnej olympiády

     • Dňa 14.2.2019 sa v CVČ Dúha konalo okresné kolo 11. ročníka dejepisnej olympiády. Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

      Katke Minarovskej, Eme Čulákovej a Ondrejovi Hanzlíkovi  blahoželáme k  postupu do krajského kola.

      Mgr. Beáta Toholová

       

       

     • Python Cup a Scratch Cup - súťaže z programovania

     • Dňa 13. februára 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž v programovaní Python Cup, ktorej sa zúčastnili študenti tried kvinta (2 študenti), sexta (6 študentov), septima (3 študenti) a III.A (1 študent).  Školského kola súťaže Scratch Cup sa zúčastnili 3 žiaci z tercie. 

    • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13.2.2019 sa na Strednej priemyselnej škole v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školy reprezentovali Klára Lišková (2.B), Samuel Řeřicha (4.A) a Peter Vidlička (4.A). Všetci traja podali výborné výkony, ale najviac sa darilo Samuelovi Řeřichovi, ktorý vo svojej kategórii zvíťazil a v marci sa zúčastní celoštátneho kola Olympiády v Bratislave. K jeho úspechu mu srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže.

    • SIMULOVANÉ ROKOVANIE  NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
     • SIMULOVANÉ ROKOVANIE  NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

     • Náš školský tím v zložení Nicolas Arnold, Terézia Vančová z 2.A, Barbara Bučková, Dominika Vopátová z 2.B a Barbara Homolová z 3.A. postúpil  do semifinálového kola prvého ročníka súťaže simulovaného rokovania NRSR , ktoré sa uskutočnilo 8. februára. 2019 na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

      https://gymhc.edupage.org/album/#gallery/157

      Mgr. Mária Juristová

       

    • XXI.ročník KK OĽP
     • XXI.ročník KK OĽP

     •        7. februára 2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnil XXI. ročník  Krajského kola OĽP. Našu školu reprezentovali  Michal Minarovský a Peter Preťo, študenti SXT.

     • Junior Internet

     • Pravidelne každý rok sa koná súťaž Junior Internet, ktorá je určená pre žiakov a študentov. Tento rok pôjde už v poradí o 14. ročník. Asociácia pre mládež, vedu a techniku (Amavet) spustila registráciu a prihlasovať svoje projekty môžu žiaci do 28. februára 2019 na stránke juniorinternet.sk. Môžu záujemcovia súťažiť len sami za seba? Študenti majú na výber – prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov maximálne s tromi členmi.

      Súťažných kategórií je šesť:

      JuniorWEB – naprogramované webové stránky. Prihlasovanie vlastných webových stránok, webových aplikácií, naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené na internete.

      JuniorDESIGN – digitálne grafické práce na rôzne témy. Prihlasovanie vytvorených digitálnych grafických prác, plagátov, kresieb, dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek iných elektronických grafických prác, ktoré sú umiestnené na internete.

      JuniorTEXT – súťažné texty na vyhlásenú tému. Prihlasovanie textov na vyhlásenú tému „Ako by malo Slovensko viesť Európu?“. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov. Text musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora.

      JuniorBLOG – blogy a vlogy. Prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, videoblogov, teda stránok/kanálov, na ktorých sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotí vývojová/progra­mátorská časť, ale obsah a forma.

      JuniorAPP – aplikácie. Prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a smartfóny.

      JuniorLEARN – vzdelávacie projekty. Kategória pre weby a aplikácie, ktoré poskytujú vzdelávací obsah, weby škôl, miest, obcí, prípadne regiónov.

      Prihlásiť sa môžete u šk. koordinátora (M. Vavrová).

    • Vplyv „osmičiek“ vojenských dejín na našu súčasnosť
     • Vplyv „osmičiek“ vojenských dejín na našu súčasnosť

     • Víťazi literárnej súťaže rezortu obrany si prebrali ocenenia

       

      Víťazi 14. ročníka literárnej súťaže rezortu obrany si dnes prevzali ocenenia od ministra obrany Petra Gajdoša a generálneho tajomníka Služobného úradu MO SR Jána Hoľka. Tento rok bolo celkovo hodnotených 130 literárnych prác, ktoré na tému „Vplyv „osmičiek“ vojenských dejín na našu súčasnosť“ pripravili študenti stredných a vysokých škôl.                                                                                                          Zo stredoškolskej kategórie si cenu za 1. miesto prevzala Christinka Zelísková z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci.

      Blahoželáme.

       

    • Týždeň globálneho vzdelávania
     • Týždeň globálneho vzdelávania

     • V dňoch od 13.11. do 16.11. 2018 sa uskutoční v škole program v rámci Týždňa globálneho vzdelávania. Vyvrcholením tohto týždňa bude spoločné kultúrne vystúpenie tried dňa 16.11.2018 vo veľkej telocvični. V týchto dňoch sa vyučovanie končí 13:15 hod.

      Dňa 12.11.2018 sa vyučuje podľa riadneho rozvrhu.

    • Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci
     • Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci

     • Učitelia prírodovedných predmetov pokračujú v tomto školskom roku vo vzdelávaní svojich žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT zapojením sa do národného projektu "IT Academia - vzdelávanie pre 21. storočie".

      Uplatňovaním inovatívnych metód zameraných na IT vo vzdelávacom systéme reagujeme na aktuálne a perspektívne požiadavky spoločnosti. Vytvárame podmienky pre ďalšie kvalitné vzdelávanie, prepájanie teórie s praxou a ďalší kariérny rozvoj v modernej spoločnosti. 

    • 10. ročník Národného charitatívneho koncertu Integrácie 2018
     • 10. ročník Národného charitatívneho koncertu Integrácie 2018

     • Dňa 10.10.2018 o 10:00 hod. na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave sme sa zúčastnili 10. ročníka Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia 2018.

      Na pódiu sa predstavili hudobné hviezdy ako IMT Smile a Kandráčovci, Ego, Majk Spirit, Dara Rolins a za športovcov Slovenska prišli pozdraviť účastníkov koncertu všetci slovenskí reprezentanti vo futbale, za hokej Ľubomír Višňovský a Marián Hossa, chodec Matej Tóth a paraolympionik Jozef Metelka. Celým programom sprevádzala Katka Brychtová a Marcel. Okrem profesionálov program obohatili vystúpenia amatérsky speváckych a tanečných  súborov zo všetkých kútov Slovenska.

      Bol to koncert lásky, porozumenia, solidarity a pomoci.

      Svojou účasťou sme podporili dobrú vec a súčasne sme si odniesli pekný hudobný zážitok.

    • Deň TTSK
     • Deň TTSK

     • 4. október 2018  - Deň TTSK – si na  Gymnáziu I. Kupca pripomenuli športovými  aktivitami. Žiaci osemročnej formy štúdia tried kvarta, tercia, sekunda a prima s celkovým počtom 75 študentov súťažili v kolektívnych druhoch športu. I. časť športového dňa zahŕňala basketbal a florbal,  II.  futbal pre chlapcov a vybíjanú pre dievčatá.  Telocvičňa sa zmenila  na tri ihriská - dve basketbalové a jedno florbalové. Medzi súťažiacimi panovalo odhodlanie vyhrať, chuť hrať a vzájomná podpora. Za zorganizovanie tohto Dňa patrí vďaka predovšetkým pánovi profesorovi Janišovi. Ocenenie a pochvala patrí však aj všetkým súťažiacim.

      Výsledky:

      Basketbal dievčatá:

      1. miesto Kvarta
      2. miesto Tercia
      3. miesto Sekunda
      4. miesto Prima

      Florbal dievčatá:

      1. miesto Tercia
      2. miesto Kvarta
      3. miesto Prima
      4. miesto Sekunda

      Basketbal chlapci:

      1. miesto Kvarta
      2. miesto Tercia
      3. miesto Sekunda
      4. miesto Prima

      Florbal chlapci:

      1. miesto Kvarta
      2. miesto Tercia
      3. miesto Prima
      4. miesto Sekunda

      Futbal chlapci:

      1. zápas: Prima – Sekunda 0:0
      2. zápas Tercia – Kvarta 0:3

      Vybíjaná dievčatá:

      1. miesto Prima + Sekunda
      2. miesto Tercia + Kvarta

      Text a foto: Veronika Oravcová 3.A

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura