• Riaditelia zo západného Slovenska si prevzali špeciálny odznak pre podporovateľov DofE

     • Dňa 3.7.2018 sa po prvýkrát uskutočnilo výnimočné podujatie pre riaditeľov škôl zo západného Slovenska zapojených v DofE. Hlavným cieľom bolo poďakovať sa riaditeľom za ich podporu a pomoc pri aktivitách v rámci projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. Stretnutie sa uskutočnilo v rezidencii veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pána  Andrewa John Garth , ktorý osobne pozdravil prítomných a strávil s nimi čas počas recepcie. 

      Fotografie a článok si môžete pozrieť tu: https://www.dofe.sk/sk/novinky/riaditelia-zo-zapadneho-slovenska-si-prevzali-specialny-odznak-pre-podporovatelov-dofe-449/

       

     • Drôtená ZOO - výstava

     • V Justiho sieni Primaciálneho Paláca je počas letných prázdnin otvorená výstava Drôtená ZOO. Je to už jej piaty ročník a organizuje ju združenie Galéria drôtu. Toto združenie spája nadšencov drôtovania, amatérov aj profesionálov, tvorcov úžitkových predmetov, filigránskych šperkov aj veľkých sôch. 

      Cieľom je ukázať krásu tohto jedinečného  umeleckého  remesla  našincom i zahraničným turistom . 

      Tohtoročná nosná téma je veľmi atraktívna ZOO. Dominantou každého ročníka výstavy je spoločné "dieťa" drotárov, veľký 2,5 metrový strom lipa. A v kmeni lipy sedia dve sovy, diela našej pani profesorky, Mgr. Evy Miklovičovej.

      Jej šikovné ruky dokážu nielen kresliť, maľovať, paličkovať,vypaľovať, ale i "háčkovať" z drôtu. 

      Ak máte záujem naučiť sa niečo z umenia pod jej vedením, napr. v rámci cieľov DofE, určite Vám rada a ochotne poskytne základné lekcie z rôznych druhov umenia, ktoré ovláda.

       

      Pani profesorka, sme na Teba hrdí.

       

     • Naši najlepší!!!

     • Naši najlepší !!!

      Dňa 6.6.2018 sa v priestoroch Spojenej školy  na Palárikovej ulici v Hlohovci uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád organizovaných CVČ Dúha. 

      Na vyhodnotení sa zúčastnili  žiaci nižšieho stupňa osemročného gymnázia našej školy, ktorí nás  úspešne reprezentovali a umiestnili sa na pódiových miestach.

      Všetkým umiestneným blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

      Zoznam našich najúspešnejších "malých":

      Prima: A. Ágh, V. Brunčáková, L. Donovalová, E. Goncalves, T. Krajčovič, K. Minarovská

      Sekunda: J. Hulala, F. Husár, J. Miklošíková, N. Zomborská

      Tercia: O. Hanzlík, S. Lukáč, M. Potanko

      Kvarta: I. Mlynarčíková, M. Remenárová, A. Sobotovičová

    • "Lidice pro 21. století"
     • "Lidice pro 21. století"

     • V školskom roku 2017/2018 v medzinárodnej súťaži

      "Lidice pro 21. století"

      pre deti a mládež z celého sveta vo veku 10–19 rokov, ktorú vyhlasuje Pamätník Lidice, organizácia Ministerstva kultúry Českej republiky, Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe.

      Cenu poroty v II. kategórii získala

      ALICA STRUKOVÁ

      Tohto ročníka sa zúčastnilo celkom 1894 súťažiacich z Českej republiky a Slovenska. V I. kategórii (10 - 14 rokov) sa do súťaže zapojilo 958 žiakov, v II. kategórii (15 - 19 rokov) 936 študentov. Dievčat sa zapojilo 1078 a chlapcov 816. Počet registrovaných škôl bol tento rok 115.

      Alicke právom náleží  čestné miesto v galérii úspešných študentov našej školy.

      Ďakujeme 

      Ti Alicka za príkladnú reprezentáciu ako aj  šírenie vysokej kvality a dobrého mena našej školy 

      na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni.

      Vysledkova_listina.docx

    • Návšteva sídla OSN v Ženeve
     • Návšteva sídla OSN v Ženeve

     • Pri príležitosti 20. ročníka Olympiády ľudských práv udelila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže úspešným riešiteľkám a riešiteľom na 1. až 3. mieste krajských kôl špeciálnu cenu – návštevu sídla OSN v Ženeve. Návšteva Ženevy sa konala 30. apríla až 2. mája 2018. Členom delegácie bol aj študent našej školy Ján Centko, ktorý sa v krajskom kole OĽP umiestnil na 2. mieste. Sídlo Organizácie spojených národov v Ženeve je jedným zo štyroch riaditeľstiev OSN. Palác Národov (Palais des Nations) je centrálou a miestom rokovaní viacerých agentúr a programov OSN, ktoré sa zameriavajú na podporu a ochranu ľudských práv, predovšetkým Rady pre ľudské práva pri OSN či UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov).

    • XX. ročník Olympiády ľudských práv
     • XX. ročník Olympiády ľudských práv

     •  

      Dvadsiaty ročník celoštátneho kola OĽP sa niesol v slávnostnom duchu, nosnou témou bola:

      „Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva.

      Príhovor  prezidenta SR Andreja Kisku k účastníkom  XX. ročníka Olympiády ľudských práv

      https://vimeo.com/265880157    

     • Ekohliadka - Tatranskí rytieri

     • Dňa 6.4.2018 sa trieda Sekunda Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci zúčastnila aktivity zameranej na odstraňovanie nelegálnych skládok v Zámockom parku. Našim cieľom nebolo len zbieranie odpadkov, ale v spolupráci s firmou Mestská zeleň  sme  vysadili  40 ks pôdokryvnej rastliny Vinca minor za účelom spevnenia svahovitého terénu a samozrejme skrášlenia priestoru pri miestnej studničke. Dúfame, že návštevníkom parku pohľad na čisté okolie a rozkvitnutá vinka spríjemní  horúce letné dni.

      Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

       

     • Dajme veciam druhú šancu

     • Dajme veciam druhú šancu!!!“

           V stredu 14.3.2018 sa študenti triedy Kvinta Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci rozhodli verejne propagovať medzi ľudmi myšlienku minimalizácie odpadu. Akciu Dajme veciam druhú šancu realizovali v okolí obchodných reťazcov Lidl a Kaufland, pretože práve pri nákupoch ľudia  neuvážene spotrebujú veľké množstvo igelitových tašiek. Študenti chceli zákazníkom reťazcov ukázať, že z nepotrebných tričiek, ktoré by inak skončili v odpade, je možné vyrobiť ekotašku, ktorú potom môžu použiť pri menšom nákupe namiesto plastovej tašky. Ekotašky žiaci vyrábali počas školského roka a počas akcie ich rozdávali ľuďom. Hoci nie každý zákazník prejavil o tašku záujem, dúfame, že sme ho aspoň na chvíľu prinútili zamyslieť sa, či práve on neprispieva k zbytočnej produkcii odpadu, pretože každá vec si zaslúži ešte JEDNU ŠANCU.

      Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

     • Krajské kolo dejepisnej olympiády

     • Dňa  22.3.2018 sa v CVČ Dúha Hlohovec konalo  krajské kolo dejepisnej olympiády.

      Našu školu reprezentovali žiaci:

      Ondrej Hanzlík ( tercia )

      Martin Potánko ( tercia )

      Johana Miklošíková ( sekunda ) – úspešná riešiteľka

      Alexandra Sobotovičová ( kvarta ) – úspešná riešiteľka

      Blahoželáme!

      Žiakov pripravovala: Mgr. Beáta Toholová

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     • 8. februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo OĽP. Našu školu reprezentovali  Branislav Korec,  študent 4.B triedy  a Ján  Centko, študent SPT, ktorý  sa umiestnil na 2. mieste ako úspešný riešiteľ. 

      Postúpil do celoštátneho kola OĽP a získal špeciálnu cenu od IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, návštevu sídla OSN v Ženeve a účasť na workshope k téme ochrany ľudských práv.

                                                         

       

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 15.2.2018 sa v CVČ Dúha konalo okresné kolo 10. ročníka dejepisnej olympiády.  Našu školu reprezentovalo sedem študentov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky!

    • Téma VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu nesie názov: „Mladí v Európe: Ako ďalej?“
     • Téma VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu nesie názov: „Mladí v Európe: Ako ďalej?“

     • Nadväzujúc na Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 (1.5.4.1 Ľudské práva, bod 5) sme  zapojili našich študentov  do VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu, ktorý nesie názov: „Mladí v Európe: Ako ďalej?“. Na hodinách mediálnej  výchovy a občianskej náuky žiaci vypĺňajú online dotazník, v ktorom dostanú možnosť vyjadriť sa k aktuálnym spoločenských témam,  ako formovanie politiky EÚ a SR v oblasti mládeže a zároveň je táto aktivita aj príspevkom k výchove k demokratickému občianstvu. 

     • Stretnutie študentov GIK Hlohovec s novým predsedom TTSK Jozefom Viskupičom

     • Po decembrovej návšteve školy prezidentom SR Andrejom Kiskom, sa 25. januára 2018  uskutočnilo, v krátkom čase už druhé, stretnutie študentov GIK Hlohovec s novým predsedom TTSK Jozefom Viskupičom. Župan študentom priblížil súčasnú situáciu v kraji, jeho víziu zmien,  ako aj rozsah  kompetencií, ktorými disponuje. 

     • Memoriál Pavla Demitru

     • Dňa 15. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnil 7. ročník florbalového turnaja medzi strednými školami z Hlohovca s názvom Memoriál Pavla Demitru. Turnaja sa zúčastnilo 5 stredných školy z Hlohovca. Cenu víťaza si prevzali s plným počtom bodov študenti z Gymnázia Ivana Kupca.

    • Hodina kódu
     • Hodina kódu

     • Hodina kódu je celosvetové hnutie, ktorého sa zúčastňujú desiatky miliónov študentov z viac ako 180 krajín sveta.  K dispozícii sú jednohodinové výukové programy vo viac ako 45 jazykoch. Nie sú požadované žiadne predchádzajúce skúsenosti Aktivity sú určené pre vek od 4 do 104 rokov.

     • Školské kolo Olympiády v nemeckom a anglickom jazyku

     • Dňa 13. novembra 2017 sa na našej škole konala Olympiáda v nemeckom jazyku. Do školského kola sa prihlásilo 14 žiakov v kategóriách 2A, 2B a 2C. Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa na GIK konalo dňa 16. 11. 2017 a zúčastnilo sa ho viac ako 50 súťažiacich v šiestich kategóriách.

      Víťazom blahoželáme a držíme im palce pri reprezentácii školy vo vyšších kolách súťaže!

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura