• Svet médií 4
     • Svet médií 4

     • Dňa 14. novembra 2017 sa študenti Gymnázia Ivana Kupca zúčastnili už štvrtého pokračovania realizácie projektu "Svet médií", ktorý im priniesla "Harvart škola zážitkov pre Stredné školy" a MGR. PETER KONEČNÝ

      Svet-medii-4-ss.pdf 

       

    • Návšteva zo švédskej družobnej školy Djuråsskolan na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci
     • Návšteva zo švédskej družobnej školy Djuråsskolan na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci

     • Projekt medzinárodnej výmeny so Švédskom funguje na Gymnáziu Ivana Kupca už od roku 2009. Jeho koordinátorkami sú Mgr. Zuzana Lukáčová a Mgr. Jana Konczová. V školskom roku 2017/2018 prebehne výmena študentov už po štvrtý raz.

      http://www.hcregion.sk/hcregion.php?docid=160&adr=eUis22BBN4w

    • Študenti Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci získali bronzovú medailu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
     • Študenti Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci získali bronzovú medailu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. 

    • Študenti oktávy Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci zvíťazili v prvom ročníku medzinárodného projektu „Ambasádorská škola Európskeho parlamentu“
     • Študenti oktávy Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci zvíťazili v prvom ročníku medzinárodného projektu „Ambasádorská škola Európskeho parlamentu“

     • V prvom ročníku projektu EPAS - "European Parliament Ambassadors Schools" zvíťazili študenti oktávy Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci

      https://www.youtube.com/watch?v=QV6F3sBD34Y

    • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU
     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

     • Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 sme si pripomenuli jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. 

       

      https://www.facebook.com/AmbasadorskaSkolaEPHlohovec/

       

       

    • Týždeň globálneho vzdelávania
     • Týždeň globálneho vzdelávania

     • V dňoch od 06. - 08.11.2017 sa uskutočnia v škole v rámci Týždňa globálneho vzdelávania prednášky, workshopy a aktivity. Vyvrcholením tohto týždňa mala byť oslava Medzinárodného dňa študentstva, ktorá sa z dôvodu technických problémov uskutoční v náhradnom termíne. 

       

     • Riaditeľské voľno pre maturantov

     • Riaditeľka Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľské voľno dňa 10.11.2017 triede oktáva, dňa 24.11.2017 triede 4.B a 1.12.2017 triede 4.A.

     • Vztyčovanie vlajky Zelenej školy

     • Dňa 11.10.2017 sa členovia Kolégia Zelenej školy Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci zúčastnili slávnostného vztyčovania vlajky Zelenej školy v MŠ na Hollého ulici. Táto škôlka je do projektu Zelená škola zapojená už deviaty rok. Naši študenti si pre deti pripravili tvorivé dielne o vlastnostiach vody, triedení odpadu a výrobe ekotašiek zo starého trička. Z nadšených tvárí detí bolo vidieť, že sa im aktivity páčili, no najväčší ohlas mala jednoznačne ekotaška, ktorú si hrdo odniesli domov.

       

                                                                     Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

       

       

     • Ekotopfilm- Envirofilm

     • V piatok 20.10.2017 sa študenti tried Sexta a 3.B Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci zúčastnili festivalu JUNIOR FESTIVAL, ktorý prebieha v rámci podujatia Ekotopfilm- Envirofilm v Kine Úsmev v Hlohovci. Cieľom podujatia je žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. 

                  Každý, kto sa zaujíma o prírodu, ekológiu a záleží mu na prostredí, v ktorom žije, mohol sledovať päť krátkych filmov, víťazov tohto ročníka svetového festivalu. Filmy atraktívnym spôsobom otvárajú a poukazujú na niektoré z mnohých problémov, ktorým naša civilizácia čelí.

       

      Spracovala: RNDr. Karin Minarovská

       

       

       

     • EX LIBRIS HLOHOVEC 2017

     • Dňa 6. 10. 2017 sa uskutočnilo v kine Úsmev  slávnostné vyhlásenie výsledkov  16. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov  EX LIBRIS HLOHOVEC na tému SVET OKOLO NÁS.

      Vo veľkej konkurencii (1455 prác z 12 krajín Európy a 27 miest Slovenska) získali dve žiačky našej školy v kategórii ZŠ   významné ocenenia.

       

     • Dobrodružné expedície programu DofE

     • V dňoch 17.-18. júna absolvovali dva tímy nášho gymnázia cvičnú expedíciu v lokalite Považského Inovca, na trase Havran – Horné Otrokovce. Keďže ju zvládli výborne a nemali problém s presunom v lesnom teréne, varením na otvorenom ohni, ani s rozložením táboriska, tak následne v dňoch 27.-28. júna kvalifikačnú expedíciu v Malých Karpatoch, na trase Hradište pod Vrátnom  - Dobrá Voda – Naháč. Počas kvalifikačnej expedície plnili tímy aj určité vopred stanovené ciele. Jeden tím postavil v lese prístrešok z konárov a celý proces jeho výstavby nahral, aby výsledné video mohlo slúžiť ako návod pre turistov. Druhý tím počas expedície vytváral turistického sprievodcu danej lokality.

      https://m.youtube.com/watch?v=WRYftd1-GyI&feature=youtu.be

       

     • Výtvarná súťaž

     • Celoslovenská výtvarná súťaž: Krásy Slovenska, ktorú organizovalo RP MPC Bratislava

      Hlavná cena - fotografia :

      IVAN DANIŠ

      študent 2. A triedy

      Poďakovanie výtvarnému pedagógovi za zapojenie sa školy do tejto súťaže: Mgr. Eva Miklovičová

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 25. apríla 2017 sa na CVČ Dúha uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D. Našu školu reprezentovali tí najmladší, študenti triedy príma:Timotej BISTÁK ;Dominika FRÝDECKÁ ;Nikol ZOMBORSKÁsa umiestnila sa na peknom 3. mieste.

    • Fyzikálnej olympiády - Archimediády
     • Fyzikálnej olympiády - Archimediády

     • Dňa 16. mája 2017 sa uskutočnilo v CVČ Dúha Hlohovec obvodné kolo Fyzikálnej olympiády - Archimediády. Zúčastnili sa ho žiaci triedy sekunda:

      Stanislav LUKÁČ - 2. miesto, úspešný riešiteľ

      Ondrej HANZLÍK - 3. miesto, úspešný riešiteľ

    • Chemickej olympiády kategória C
     • Chemickej olympiády kategória C

     • Dňa 18. mája 2017 sa uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády kategória C. Zúčastnilo sa ho 5 študentov našej školy.Úspešnou riešiteľkou a 5. miesto obsadila Janka RÁCIKOVÁ z kvinty.

    • Chemická olympiáda - okresné kolo, kat. D
     • Chemická olympiáda - okresné kolo, kat. D

     • Dňa 23. marca 2017 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády kategórie D. 

      Našu školu reprezentovali študenti kvarty.Michal Minarovský - 3. miesto, úspešný riešiteľ Andrej Morovics 4. miesto, úspešný riešiteľ

    • Oznamy
     • Oznamy

     •  

      V dňoch 28.6. - 30.6. 2017 obedy nebudú z technických dôvodov.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura